AJATUKSIA PARANEMISESTA

Reikihoidon kuten sairauksienkin yhteydessä puhutaan parantumisesta, mutta mitä se oikeastaan on? Entä mitä on terveys?

Paraneminen tarkoittaa kirjaimellisesti käsitettynä kokonaiseksi tulemista. Se on prosessi, jossa terveys palaa aikaisemmasta epätasapainon, sairauden tai vahingoittumisen tilasta jälleen toivottuun tilaan. Fyysisen kehon tasolla paranemisella tarkoitetaan yleensä sairaudettoman tai vauriottoman tilan saavuttamista, jolloin aikaisemmin vaurioitunut kudos tai elin korjaantuu ja alkaa toimia taas normaalisti.

Paranemiseen on viitattu myös suruprosessin yhteydessä. Paraneminen käsitetään silloin surusta yli pääsemiseksi, minkä jälkeen ajattelemme taas positiivisia ajatuksia. Siihen viitataan myös laajemmin psykiatrian ja psykologian piirissä tarkoittaen tilannetta, jossa ihminen kykenee taas elämään normaalisti.

Tasapaino ja harmonia

Terveys määritellään energiahoidon kontekstissa tasapainoksi tai harmoniaksi, ja paranemisen paluuksi harmoniaan. Tasapaino ja harmonia on ihmisen luontainen tila, jonka hän pyrkii automaattisesti säilyttämään. Olosuhteet voivat estää tai hidastaa siihen palaamista, jos se on jostakin syystä horjunut. Sopivat olosuhteet puolestaan auttavat paluuprosessia.

Eri hoitomenetelmät tähtäävät pohjimmiltaan samaan: tasapainon uudelleen luomiseen. Siihen voidaan pyrkiä muun muassa lääkkeillä, psykoterapialla, akupunktiolla, erilaisilla manipulointihoidoilla kuten osteopatialla tai kalevalaisella jäsenkorjauksella, ja erilaisilla energiahoitomenetelmillä kuten reikillä tai kvanttikosketuksella.

Harmoniahuoneen perustanut Sari McGlinn kertoo reikin tasapainottavuudesta seuraavasti: ”Reikin energian värähtelytaajuus auttaa kaikkia elollisia atomeja kohti suurempaa harmoniaa. Tämä on kaiken paranemisen perusmekaniikka. Ihmisen kyky parantaa itseään on tieteelle vielä monin tavoin tuntematonta. Kyse [on] tapahtumasta, jota lääketiede ei vielä osaa täysin selittää ja ymmärtää.”

Valo solujen sisällä

Tieteellinenkin ymmärrys lisääntyy kuitenkin pienin askelin, joskaan se ei ole saanut suurta huomiota.
Vastaani tuli äskettäin tutkija Joe Dispenzan mielenkiintoinen blogikirjoitus vuodelta 2016 ”Biophotons: the light in our cells”. Dispenza on tutkija, jonka mielenkiinto kohdistuu neurotieteen, epigenetiikan ja kvanttifysiikan uusimpien havaintojen muodostamaan monitieteiseen kenttään. Sen alueella on tutkittu tieteelliseltä pohjalta spontaaneja remissioita. Dispenza viittaa tekstissään myös pieneen tutkimukseen, jossa kahdeksan pimeään huoneeseen sijoitettua koehenkilöä oli visualisoinut mielessään valoa. Heidän päästään erittynyt havaittu valo oli tuolloin lisääntynyt. Hän myös toteaa, että meillä on jossain määrin kykyä vaikuttaa solujemme tuottamaan valoon, mikä puolestaan tukee energiahoitojen teoriaa. Teksti on luettavissa täällä:

https://www.drjoedispenza.com/…/biophotons-the-light-in-ou…/

Energiahoitojen taustalla on ajatus, että kaikki on kaikkein pienimmillä osillaan tarkastellen energiaa, johon voidaan vaikuttaa. Elävän solun sisällä esiintyy valona havaittavaa energiaa, joka voidaan nähdä hyvin herkillä tutkimusvälineillä. Olemme syvimmillämme siis valoa ja pystymme lisäämään valomme määrää tietoisesti. Suurempi valomäärä meissä tarkoittaa samaa kuin korkeampitaajuinen värähtely, mikä puolestaan tuntuu kokonaisvaltaisesti positiivisempana olotilana ja myös parempana terveytenä.

”Kaikki on energiaa” -energiateoriassa on kyseessä kuitenkin vasta potentiaalienergia. Vasta jokin energiassa esiin nouseva kaava (pattern) määrää sen, mitä energiasta tulee. Siitä voi tulla jokin tunne, sukkahousut tai vaikkapa puu. Nämä energian kaavat ovat ikään kuin olemassaolomme sinikopio tai toimintasuunnitelma. Koska kaikki olemassa oleva muodostuu erilaisista energiassa esiintyvistä kaavoista, myös sairaudet ovat käsitettävissä energiassa esiin nouseviksi tietyiksi kaavoiksi. Parantuminen on näin ajatellen energiassa olevan ei-toivotun kaavan toistumisen muuttamista.

Energiahoidoista on sanottu, että niissä ei tukahduteta ja peitetä oireita, vaan prosessissa kuoritaan vähitellen pois (energeettisiä) kerroksia, jotka eivät palvele enää hyödyllisesti. Kerrosten alta hoituu lopulta oireita aiheuttanut pääsyy, jolloin hoitaminen tapahtuu syvemmällä tasolla kuin vain pinnallisesti oireita peittäen. Pääsyy on voinut olla esimerkiksi jokin menneisyydestä yhä painava tunne, joka on pitänyt energiatasoa matalalla, ja jos sen saa puretuksi pois, energiataso nousee pysyvämmin. Kun jonkin mukana kulkeneen surun tai muun kielteisen tunteen energia purkautuu pois, ihminen on siltä osin vapaampi elämään tätä hetkeä.

Hoidon aikana todella tulee joskus vahvoja tunnereaktioita (itku on tyypillinen), jotka ovat juuri tätä purkuprosessia. Toki myös hoidossa välittyvä pyyteettömän rakkauden vahva kokemus voi saada aikaan saman reaktion.

Oma tapauskokemukseni: tenniskyynärpää

Voisikin ajatella, että energiahoidolla aikaansaatu kivun väheneminen toimii hieman eri tavoin kuin särkylääkkeen ottamisella vähenevä kipu. Itse huomaan ainakin vaikutuseron ajoittain kipuilevissa tenniskyynärpäissäni, jotka tulivat vuonna 2000 leipomotyössä ja joiden kanssa lääketiede ei pystynyt auttamaan oireiden tilapäistä peittämistä enempää. Kortisonipistoksista ja kipulääkkeistä oli vain lyhytaikaista apua. Samoin kävi aikoinaan lääkärin määräämän sähköakupunktiosarjan kanssa. Lopulta kaikki muu koululääketieteen tarjoama apu paitsi leikkaushoito kokeiltiin, koska käsikirurgi ei tiennyt kuvien perusteella, mitä kädestä olisi voinut korjata leikkaamalla. Siinä ei näkynyt yhtään puhdistettavaa kalkkikertymää tai muutakaan vikaa, vaikka kipu olikin hyvin todellinen ja elämää rajoittava. Osteopaatti tutki kättä pari vuotta sen jälkeen, kun olin luovuttanut koululääketieteen kanssa, ja hän sanoi kyynärpääni nivelnastakohdan rasittuvan tavallista helpommin, koska kyynärvarren luut liikkuvat minulla toisiinsa nähden poikkeavasti. Se aiheuttaa jokaisella kyynärvarren kiertoliikkeellä poikkeuksellisen suuren rasituksen kiinnityskohtaansa kyynärpään seudulla. Olen siis rakenteeltani synnynnäisesti altis tenniskyynärpään saamiselle ja toimivinta onkin ollut välttää tietynlaista rasitusta. Reiki toi minulle uusia mahdollisuuksia pärjätä sen kanssa lääkkeettömästi.

Jos rasitan käsiä enemmän neulomalla, mikä on rakas harrastukseni, ne palaavat pian aina uudelleen oireilemaan kivulla. Paikallisesti laitettu kipuvoide (Voltaren tai Mobilat) tepsi hetken ja käytin niitä vuosia sitten. Sen teho ei kuitenkaan riittänyt seuraavaan päivään asti. Itse itselleni tekemäni reikihoito vaikuttaa toimivan suunnilleen yhtä hyvin, mutta kipu pysyy poissa yhdellä hoidolla noin vuorokauden. Tietysti muistan myös luopua taas joksikin ajaksi neulomisesta, mitä käteni selvästikään eivät siedä suuressa määrin. Tuo rakennepoikkeamani asettaa rajat sille, paljonko voin rasittaa itseäni juuri sillä harrastuksella tai muulla kyynärvarren pitkään toistuvaa kiertoliikettä aiheuttavalla toiminnalla. Mieluummin toki hoidan niitä lääkkeettömästi silloin, kun satun rasittamaan käsiäni kausittain liikaa. Kädet ovat pitkiä aikoja oireettomat, jos en rasita niitä kohtuuttomasti, ja ne rankaisevat melko välittömästi, kun rasitus lisääntyy. Vaiva ei mitä ilmeisimmin poistu lopullisesti niin kauan kuin esimerkiksi harrastan ajoittain neulomista, koska rakenne altistaa oireilulle, mutta se pysyy nykyisin omin keinoin ja ilman lääkkeitä hallinnassa. Rohkenen suositella Reiki 1:en suorittamista heille, joilla on jokin vastaava vaiva, koska sen jälkeen pystyy hoitamaan itse itseään eikä ole siinä riippuvainen toisista.

Resonoiva energia ja ihminen itsensä parantajana

Erään toisen tunnetun energiahoitomuodon, kvanttikosketuksen, kehittänyt Richard Gordon määrittelee hyvän lääkärin, hoitajan tai parantajan – mitä nimeä halutaankaan käyttää – seuraavasti: ”Hyvän parantajan määritelmä kuuluu siten, että joku oli sairas ja hän parantui. Mielestäni kaikki, jotka väittävät pystyvänsä parantamaan toisia, ovat joko tietämättömiä, väärässä, röyhkeitä tai harhaluuloisia. He vain tarjoavat resonoivaa energiaa, joka sallii toisten parantaa itse itsensä.”

Gordon avaa prosessia tarkemmin selittämällä, kuinka kaksi eri tasoilla värähtelevää kohdetta pyrkivät samantasoiseen värähtelyyn. Se näkyy esim. tilanteessa, jossa sekä piano että kitara ovat vireessä ja samassa tilassa, ja pianolla soitetaan G-sävel. Myös kitaran G-kieli värähtelee samaan aikaan, mitä sanotaan resonoimiseksi. Ilmassa kulkevat ääniaallot siirtävät akustista energiaa pianosta kitaraan. Myös samalle seinälle asetettujen heilurillisten seinäkellojen heilurit liikkuvat jonkin ajan kuluttua samaan tahtiin, vaikka ne olisi laitettu alun perin heilahtelemaan eri aikaan.

Joko matalammalla tasolla värähtelevä kohde nousee korkeammalla värähtelevän kohteen tasolle, korkeammalla tasolla värähtelevä kohde laskeutuu matalammalla värähtelevän kohteen tasolle, tai ne kohtaavat jossakin välimaastossa.

Reikissä ja kvanttikosketuksessa on samankaltainen harmonisoinnin periaate. Energiahoitaja välittää korkealla tasolla värähtelevää energiaa hoidettavaansa, jonka energiataso kohoaa. Hän itse on suojassa hoidettavansa energialta. Kohonnut energiataso luo aikaisempaa paremmat olosuhteet ihmisen keholle ja muille kerroksille korjata itseään.

Bronwen ja Frans Stiene täsmentävät, että reikihoidon tulos riippuu kunkin hoidettavan yksilön senhetkisestä tilanteesta ja elämänkokemuksesta. Kahta täysin samanlaista reikikokemusta ei sen takia ole. Kokonaiseksi tuleminen tarkoittaa reikihoidon yhteydessä sitä, että itsen eri aspekteja vedetään yhteen ja sallitaan niiden vuorovaikuttaa toistensa kanssa. Reiki auttaa siinä kokonaisuutta ja se työskentelee hoidettavassa sillä tasolla kuin kulloinkin eniten tarvitaan. Se puhdistaa ja kohottaa energiaa hoidettavan kulloisenkin vastaanottokyvyn mukaan. Kyseessä voi olla fyysinen ongelma, tunne-elämän epätasapainotila, liian kiireinen mieli tai tunne, ettei ole oikeastaan kosketuksissa itseensä. Reikihoito tukee kutakin itsensä parantamisessa. Se on ei-diagnosoiva ja hellävarainen hoitomuoto.

Keho tarvitsee tietyn energiatason selviytyäkseen itsensä huoltamisesta. Aina sillä ei ole tarpeeksi korkeaa energiaa, mikä voi johtua monista eri syistä: riittämätön tai heikkolaatuinen uni tai ravinto, liian vähäinen liikkuminen, lääkkeet ja muut kemikaalit, ympäristöstä aiheutuva kemiallinen kuormitus, stressi sekä muut ihmistä myrkyttävät kielteiset ajatukset ja tunteet.

Perinteistä japanilaista reikiä opiskellut Frank Arjava Petter kertoo, että keho säilöö tällaisissa tilanteissa puhdistamatta jäänyttä kuonaa tiettyihin strategisiin paikkoihin poistaakseen sen joskus myöhemmin. Se pitää ihmiselämän tällä tavalla mahdollisimman turvattuna, mutta otollista puhdistusaikaa ei välttämättä tule koskaan nykyisessä stressintäyteisessä elämässämme, ja kuonaa varastoinut ihminen alkaa jossakin vaiheessa oireilla. Säilöpaikkoja ovat tyypillisesti suuret nivelet, sisäelimet, imunestejärjestelmä ja pää, ja lisäksi kunkin kehossa yksilöllisesti havaittavat ongelma-alueet.

Reikihoito sekä energisoi että puhdistaa. Se on Arjavan mukaan ikään kuin mutapohjaisen kirkkaan veden liikuttamista, jolloin vedestä tulee hetkeksi sameaa. Muta irtoaa liikkeen vaikutuksesta veteen. Reikihoito irrottaa ihmiseen kertynyttä kuonaa liikkeelle, ja vesi auttaa sen jälkeen sen poistumista, minkä vuoksi onkin tärkeää juoda hoidon jälkeen runsaasti vettä. Liian vähäinen juominen hoidon jälkeen johtaa helposti puhdistusreaktiopäänsärkyyn. Alkoholia ei suositella nautittavaksi puhdistusreaktion vuoksi hoitoa seuraavan vuorokauden aikana.

Energiahoito avaa ihmisessä tietä itsensä kanssa työskentelemiselle, mikäli hän antaa sille mahdollisuuden. Mieleen voi nousta uusia ajatuksia ja tarvetta muuttaa elämää. Mikäli mikään ei muutu, oireita aiheuttanut syy jää paikalleen ja energiahoidolla saatavat korjaukset ovat vain hetkellisiä korjauksia. Niilläkin on tietysti arvonsa elämää helpottavina asioina. Omat rakenteellisesti hieman poikkeavat kyynärvarteni luineen ovat siitä esimerkki. Niiden kanssa voi elää pitäen rasitusmäärän maltillisena, ja oireet pysyvät ajoittaisella reikihoidolla kurissa. Länsimainen koululääketiedekään ei pystynyt parempaan. Olen joka tapauksessa tuossa tyytyväinen nykyiseen lääkkeettömään elämääni.

Allekirjoitan myös David F. Vennelsin sanat, joiden mukaan emme onnistu ratkaisemaan ongelmiamme tai löytämään kestävää onnellisuutta ulkoista maailmaa manipuloimalla ja muokkaamalla. Löydämme sen vain kehittämällä itsellemme rauhallisen mielen. Voimme maalata mielemme kanvaasille uuden kuvan. Voimme siis muokata muun muassa sitä kuinka ajattelemme ja mihin kiinnitämme huomiomme, ja kokea sen myötä elämän eri tavalla kuin aikaisemmin.

Tämän ajatuksen ääreen onkin hyvä lopettaa paranemisesta kirjoittaminen ja siirtyä juhlan aiheeseen.

Uusi galaktinen vuosi

Heinäkuun 26. päivä aloittaa galaktisen uuden vuoden. Tänään voidaan siten viettää uutta vuotta. Sitä viettivät lukuisat muinaiset kansat, jotka elivät universaalin 13-kuukautisen vuosikalenterin mukaan. Heihin lukeutuivat esimerkiksi mayat.

Miksi 13-kuukalenteri alkaa juuri heinäkuun 26. päivästä? Taivaan kirkkaimpana tähtenä näkynyt Sirius oli muinaisille kansoille tärkeä galaktinen merkki. Sirius on juuri tuona päivänä korkeimmillaan auringon noustessa. Näkyvillä on ikään kuin kaksi aurinkoa, koska aurinko ja Sirius näkyvät lähekkäin. Sirius näkyy silloin Meksikossa Maya-pyramidi Chichen Itzan yläpuolella ja Mauilla tulivuori Mount Haleakalan yläpuolella.

Muinaisessa Egyptissä tämä oli Niilin tulvimisen alkamisaikaa, ja se puolestaan toi tullessaan lupauksen runsaasta sadosta. Niilin vedenpinnan nouseminen yhdistettiin silloin Siriukseen ja sen aurinkoa muistuttavaan nousemiseen idästä.

Suomessa kannattaa katsoa taivaalle tulevana perjantaina. Silloin näkyy sekä täysikuu että täydellinen kuunpimennys, johon kuuluu samalla koko vuosisadan pisin täydellinen pimennysvaihe. Se kestää peräti tunnin ja 43 minuuttia. Sää suosii ennusteen mukaan kuunpimennyksen katselijoita.

Juhlat tuottavat ihmisille iloa ja vaihtelua arkeen. Toivotan siksi lukijoilleni poikkeavasti keskellä kesää tasapainoista uutta vuotta! 🌛

Painetut lähteet

McGlinn, Sari (2008): Reiki, luonnollisen parantamisen menetelmä. Harmoniahuone.
Petter, Frank Arjava (2012): This Is Reiki – Transformation of Body, Mind, and Soul. Lotus Press.
Stiene, Bronwen ja Frans (2003): The Reiki Sourcebook.O Books.
Vennells, David F (2005): Reiki Mastery. O Books.

Verkkolähteet
Dispenza, Joe (2016): Biophotons: the Light in Our Cells.
https://www.drjoedispenza.com/…/biophotons-the-light-in-ou…/. Viitattu 25.7.2018.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa (23.7.2018): Punainen kuu kelluu keskiyön taivaalla.
https://www.ursa.fi/…/punainen-kuu-kelluu-keskiyon-taivaall…. Viitattu 25.7.2018.

 

Katrina Lumikallio

26.7.2018

2018-07-26T00:21:16+03:00 26.07.2018|