Energiahoidot tässä ajassa: mitä hyötyä?

Energiahoitajien tuki ry:n kannanotto:

Nyt koronaviruspanemian (covid-19) aikana on ymmärrettävästi keskustelussa, miten omaa vastustuskykyä voisi tukea. Mitä keinoja siihen on olemassa ja mitkä kaikki asiat siihen vaikuttavat?

Energiahoitoalalla lähestytään asiaa toisin kuin länsimaisessa nykylääketieteessä, joka näkyy odottavan rokotetta ja keskittyy sillä välin viruksen torjuntaan eristämällä ihmiset toisistaan.

Energiahoitamisen kohdalla tämä ei toki ole ongelma, koska monet energiahoidot toimivat hyvin myös kaukohoitona. Esimerkiksi Reiki sopii erinomaisesti tähän. Hoidon saajan ei siten tarvitse poistua kotoaan. Vallitsevissa olosuhteissa kaukohoidot ovat erinomainen vaihtoehto, jos paikan päälle tuleminen arveluttaisi liikaa.

Energiahoito tukee ihmistä ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Energiahoidoissa hyvinvointi käsitetään synonyymina hienovärähteiselle energialle.

Tässä ei puhuta nyt energiasta samassa merkityksessä kuin perinteisessä fysiikassa; jotta asia tulisi lukijalle ymmärrettävämmäksi, asiaa täytyy kuitenkin pohjdustaa energiahoidossa kyseessä olevan energian teorian kautta. Siispä aloitamme nyt siitä. Kyse on lopulta siitä, että pelko on matalavärähteinen tunne ja esimerkiksi pyyteetön rakkaus on korkeavärähteinen, ja valitsemalla tietoisesti, millä asioilla omaa mieltään ruokkii, voi vaikuttaa omaan energiaansa ja siihen, mitä vetää sen kautta omaan todellisuuteensa koettavaksi. Esimerkiksi sen, vetääkö todennäköisemmin hyvinvointia vai sairautta.

Energiahoitamisessa kyseessä olevaa hienojakoista energiaa (subtle energy) voidaan kutsua henkiseksi energiaksi (spiritual energy) tai informaatioksi, kuten fyysikko Johanna Blomqvist esittää kirjassaan Kvanttifysiikasta energiahoitoihin: fyysikon matka mieleen ja paranemiseen (Viisas elämä, 2016). Siinä käsitetään, että kaikki mitä on, värähtelee omilla taajuuksillaan ja kaikki olemassa oleva on energiaa.

Osa energiasta värähtelee niin hitaasti ja matalilla taajuuksilla, että siitä muodostuu kiinteää materiaa kuten ihmiskeho, puu tai kivi. Kuitenkin on jo havaittu, että kiinteäkin aine on vain näennäisesti kiinteää. Sen atomit ovat liikkeessä, mutta paljaalla silmällä emme vain näe sitä. On myös energiaa, joka ei ole kiinteää materiaa, ja siksi emme yleensä näe sitä. Se on juuri tätä aikaisemmin mainittua henkistä tai hienojakoista energiaa tai informaatiota, jota ovat esimerkiksi ajatukset ja tunteet. Niistä kaikki edustavat omantasoistaan energiaa. Erilaiset ajatukset synnyttävät ja ylläpitävät erilaisia tunteita. Eri tunteet puolestaan värähtelevät eritasoisilla taajuuksilla.

Jos tämä kiinnostaa enemmän, filosofian ja lääketieteen tohtori David R. Hawkins on luonut tietoisuuden tasojen asteikon (scale of consciousness), joka löytyy helposti googlaten. Sen avulla on laitettu eri tunnetiloja energiansa mukaiseen järjestykseen asteikolla 0-1000. Hänen teoriaansa voi tutustua lisää esim. hänen kirjastaan Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior. Alimpana eli nollassa on tällä asteikolla kuolema ja vain vähän sen yläpuolella (20) on häpeä ja (30) syyllisyydentunne.

Pelko värähtelee myös hyvin matalalla taajuudella (100), ja mitä tämän ajan media tuokaan tietoisuuteemme? Entä mitä luet sosiaalisesta mediasta? Mitä tunteita sinussa herää? Pelkoa ja voimattomuutta, vai tunnetko itsessäsi myös kliseisesti sanottuna rauhaa ja rakkautta? Sillä mitä tunnet ja miten sen kautta suhtaudut ympärilläsi tapahtuviin asioihin, on suuri merkitys. Korkeassa energiassa sairauden tunne on vähemmän todennäköinen kuin matalassa, jossa olo on sekä henkisesti että kehollisesti heikompi. Tässä alla olevasta linkistä pääset tutustumaan Hawkinsin asteikkoon moninakin kuvaversioina:

https://www.google.com/search?q=david+hawkins+scale+of+consciousness&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirg6uIgL7oAhUHxcQBHbxRBRAQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1600&bih=789

Kuvakaavioiden ja energiateorian pohjustamisen kautta pääsemme nyt asiaan eli siihen, että esimerkiksi Reikin avulla voidaan nostaa yksilön hienojakoista energiatasoa korkeammalle, mikä tukee henkilön vastustuskykyä. Energiahoito tekee tietoisemmaksi siitä, mitä itsessä on oman hyvinvoinnin esteenä, ja se alkaa puhdistaa ihmistä eri tasoillaan. Puhdistumista tapahtuu sekä fyysisen kehon tasolla että mielen ja tunteiden tasoilla. Ns. matalampia tunteita voi päästä vapautumaan yksilölle sopivasti, ja tilalle pääsee uutta ja korkeampaa, mikä lisää edelleen tietoisuutta siitä, mikä olisi parhaaksi. Korkeamman energian tilasta pystyy havaitsemaan matalampaa energiaa helpommin (erottelukyky kasvaa) ja torjumaan omasta tilasta kaikenlaista negatiivista, kuten kollektiivista pelkoa.

Kaikki on pohjimmiltaan energiaa, ja sinulla on mahdollisuus valita, minkä energian tasoisia asioita hyväksyt omaan todellisuuteesi. Meidät on ohjelmoitu pelolla. Valitsetko seurata pelkoa vai valitsetko tietoisesti sellaisia ajatuksia ja tekemistä, joiden kanssa sinulla on parempi olla tässä hetkessä? Se mitä luet, näet ja koet median ja toisten kautta ympäriltäsi, vaikuttaa ajatuksiisi ja tunteisiisi, ja omien ajatusten ja tunteiden ilmaisemisen kautta jo vaikutat ympäristöönkin. Omasta tunneilmastosta huolehtiminen on myös lähimmäisestä huolehtimista. Ethän lisää pelkoa ympärillesi. (yhteen liitetyt kädet -emoji)

Monikin energiahoitaja (esimerkiksi tätä tekstiä kirjoittavat reikiopettajat) on havainnut, että ei sairastu juurikaan kausittaisiin virussairauksiin (nuhakuumeet, influenssat), vaikka on ihmisten kanssa tekemisissä siinä missä muutkin. Tiedostavilla hoitajilla energiataso on yleensä korkeampi kuin keskimääräisellä näitä asioita tuntemattomalla ihmisellä. Korkeammassa energiassa olo on luonnostaan parempi. On helpompaa valita lisää positiivisia asioita, kun tunne on parempi. Siitä seuraa todennäköisemmin ylöspäin johtava ketju itsen sisällä kuin alaspäin johtava pelkokierre, johon taas olisi helppoa mennä mukaan osana yhteisöä.

Energiahoidoilla on toisin sanoen annettavaa myös tänä aikana eikä sijaintipaikka ole niiden kanssa este. Energiahoitamisen tavoite on hyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen eikä herääminen hoitamaan itseä vasta sitten, kun on jo sairastuttu johonkin. Pelko vie helposti mukanaan ja imeytyy ihmiseen ympäristöstä. Energiahoidolla voidaan luoda harmoniaa.

Vinkki: myös eläimet rakastavat kaukoenergiahoitoa.

Energiahoitajien tuki ry:n hallitus:
Terhi Lohela
Katrina Lumikallio
Johanna Nonna Mattila
Jasmin Riihiniemi

2022-11-10T19:28:24+02:00 28.03.2020|