VALOSTA JA PIMEYDESTÄ

Harjoitin pyykkäämisen ja pyykin silittämisen jaloa lajia. Yllätys yllätys, mieleen alkoi tulvia asiaa laajemmallekin kuin vain itselleni tai vaikkapa pelkän oman yksityisen Facebookini sivulla jaettavaksi. Näin ei käy joka kerta silittäessäni, mutta se on kuitenkin varsin tyypillinen tilanne, koska mieli on silloin vapaana tavoittaa itseni ja korkeampia tasojani, joilla on joskus asiaa laajemmallekin lukijakunnalle. Siispä kirjoitetaan taas. Tämä kirjoitusidea tuli mieleeni jo silloin, kun ripustin tummaa pyykkiä kuivumaan ja havaitsin pesseeni sen paperinenäliinan kanssa. Näin valkoista nöyhtää mustalla, ja idea jalostui sen jälkeen silittäessäni. Kätevää ja käytännöllistä.

Aiheeksi tuli tällä kertaa Valo ja Pimeys, jotka kirjoitan tässä tarkoituksellisesti isoilla kirjaimilla kuvaamaan muutakin kuin vain fyysisesti nähtävää valoa ja pimeää. Pimeys tarkoittaa tässä kaikenlaisia olemassaolomme negatiivisiksi miellettyjä puolia, jotka kumpuavat pohjimmiltaan pelon eri sävyistä. Ns. negatiivisiksi miellettyjen tunteiden (esim. viha, kateus, riittämättömyyden tunne) takana on pohjimmaisena pelko jossakin muodossa, kun tunnetta perataan riittävän pitkälle. Tätä voidaan kuvata Pimeytenä ja erillisyyden kokemuksena. Valo tarkoittaa tässä kontekstissa niiden vastakohtaa ja myös Alkulähdettä, jonka luonnetta voi sanoa valoksi ja universaaliksi kaiken kattavaksi rakkaudeksi. Alkulähde on minulla teksteissäni sama kuin joillekin toisille Jumala tai englanninkielellä joskus nähtävä termi All That Is. Käytän sitä siksi, että näen tämän saman rakastavan Alkulähteen eri uskonnoissa vain eri nimillä kutsuttuna, ja koen siksi tarpeettomaksi kiinnittyä erityisesti niistä mihinkään.

Kirjoitettava teksti tuli minulle ensin englanniksi, koska mieleni operoi näillä molemmilla kielillä ja joskus asiat tulevat ensin englanniksi, jolla ymmärrän ja sisäistän jotkut asiat suoremmin kuin suomeksi. Käänsin ensin englanniksi kirjoittamaani sitten tänne suomeksi. Jos teksti tuntuu jossakin kohtaa vähän kömpelöltä, se johtunee käännöksestä. En tavoita joskus suomeksi ihan täydellisesti sitä samaa, mikä on ymmärryksessäni täydellinen englanniksi. Tein kuitenkin parhaani. Menkäämme näiden alkusanojen jälkeen varsinaiseen asiaan eli Valoon ja Pimeyteen.

Unohdamme helposti, että Pimeys ei ole paha asia. Se on olemassa osoittaakseen meille, mitä haluamme ja mitä puolestaan emme halua. Se on kasvun väline ja kasvu tapahtuu usein kontrasteja kokemalla. Valo läpäisee ja valaisee aina pimeyden. Edes Pimeä ei ole olemassa Valon tavoittamattomissa. Pimeyden ansiosta voimme löytää Valon uudelleen ja kokea, kuinka mitään ei ole lopulta olemassa Valon ulkopuolella. Kaikki sisältyy siihen.

Ilman Pimeyttä emme tulisi kokemaan kaikkea, mitä on mahdollista kokea. Emme oppisi kaikkea mitä voi olla, jos olisimme aina Valossa. Emme tietäisi silloin mistään muusta. Pimeyden ansiosta voimme tulla ymmärtämään, että täydellinen Ykseys on jo valmiiksi olemassa ja koettavissamme, kun valitsemme haluavamme kokea sen. Pimeys on asetettu paikoilleen, jotta voisimme ensin kokea olevamme erossa Valosta ja kaiken Ykseydestä. Siten voimme kokea ja valita Ykseyden jälleen – tai voimme valita olla kokematta niitä tässä elämässä, jos niin päätämme. Valinta on vapaa. Pimeyden ansiosta kuitenkin koemme olemassaolon erilaisia illuusioita ja opimme samalla monenlaista.

Joku ehkä kysyy nyt kuitenkin, miksi Pimeys luotiin, jos kaikki kerran oli jo täydellistä. Miksi ihmeessä luoda myös Pimeys ja sallia sen mukaista elämää? Hyvä kysymys, jonka olen kysynyt joskus itse ja kuullut monen muunkin kysyvän. Yleensä kysymys on kuitenkin esitetty muodossa, että jos Jumala on kaikkivoipa, miksi hän ei siis lopeta maailman kärsimystä. Onko hän niin sadisti, että nauttii tuhon, kuoleman ja pahuuden näkemisestä, ja miksi hän siis sallii vaikkapa sodat? Moni ateisti menneessä elämässäni on kysynyt tätä minulta perustellessaan, miksi itse on ateisti eikä usko minkäänlaiseen korkeampaan voimaan, sekä saadakseen minut kyseenalaistaakseen sen, että uskon itse elämän jatkuvan aina, vaikka fyysinen kuoremme pettääkin jossakin vaiheessa ja siirrymme täältä muualle.

Niin, olisi varmaankin ollut mahdollista kokea myös pelkkää Valoa. Olemassa oli kuitenkin myös uteliaisuus tietää, mitä kaikkea on mahdollista luoda ja kokea, jos jokaisella onkin vapaa tahto ja valinta luoda mitä haluaa. Mitä kaikkea voidaan luoda ja oppia sen tuloksena? Vapaa tahto ja valinta palvelee olemassaolon eri sävyjen rajattoman kokemisen mahdollistajana. Voimme kuitenkin palata aina kaikista muista kokemuksista takaisin alkuperäiseen Valoon. Emme vain muista sitä aina täällä. Tulemme tähän Maaksi kutsuttuun fyysiseen todellisuuteen unohduksen verhon läpi. Voimme myös palata muistamaan alkuperämme ja todellisen olemuksemme.

Älä siis pelkää Pimeyttä. Se on olemassa syystä. Alkulähde haluaa kokea kaikkea mitä on mahdollista kokea jokaisen itsensä osan kautta, mikä tarkoittaa toisin sanoen, että Lähde kokee itseään ja kaikkia mahdollisuuksiaan jokaisen ihmisen kautta, eläin- ja kasvikuntien kautta ja meistä monille näkymättömän maailman kautta, ja tuo ne kokemukset samalla sekä itseensä että kollektiivisen tietoisuuden hyödyksi. Yhden kokemus hyödyttää siten kaikkea lisäämällä ymmärrystä. Tämä on ns. perhosvaikutus, josta joskus puhutaan.

Muistakaamme, että mikään ei ole olemassa Lähteen ulkopuolella. Lähde on kaikkialla, kaikessa, ja kaikki. Olet siten oman kokemuksesi luoja, koska olet pohjimmiltasi kaiken kanssaluoja ja osa Lähdettä. Jokainen on siten Luoja, jolla on vapaa valinta. Emme ole koskaan täysin erillämme Alkulähteestä, toisistamme tai mistään muustakaan, mitä on olemassa. Olemme vain fyysisesti erillämme Lähteen toisista osasista, mikä toki tekee illuusion hyvin todentuntuiseksi.

Älä pelkää Pimeyttä myöskään itsessäsi. Tiedosta sen olemassaolo ja katso sitä neutraalisti sellaisena kuin se on. Katso sitä tarkkailija eikä tuomarina. Näe mitä se haluaa osoittaa sinulle itsestäsi ja kenties koko maailmasta. Tunnustele sen jälkeen, mitä sydämessäsi haluat tehdä ja kokea. Tämä osoittaa siinä hetkessä oikean valinnan. Sinä itse olet se muutos, jonka maailmassasi haluat nähdä.

Ilman Pimeyttä et voisi tulla tietämään kaikkea mitä olet ja kaikkea mitä voit olla. Voit nähdä, että sinulla itselläsi on aina valinnan mahdollisuus. Voit edustaa kullakin hetkellä Valoa tai Pimeää ja palvella kummallakin tavalla jotakin toista osaa Lähteestä lisäämällä ymmärrystä oman kokemuksesi tai toisen kokemuksen kautta. Jos koet tarvetta tehdä toisin kuin haluaisit, esimerkiksi sanoa läheisellesi tiukemmin tai eri tavoin kuin on sinulle tyypillistä, saatat palvella tiedostamattasi hänen kehitystään.

Nyky-ymmärrykselläni sanon kuitenkin, että kun palaat takaisin kokemaan selvästi, kuinka kaikki on yhteydessä kaikkeen ja Yhteen, on hyvä valita tietoisesti Valo Pimeyden sijaan, koska tässä vaiheessa tiedät jo, että olemassa ei ole mitään toisia. Kaikki on kanssasi yhtä kokonaisuutta kokemassa samaa Yhtä. Kaikki mitä on, olet sinä itse: kokemassa sinua ja kaikkia sen mahdollisuuksia. Toinen on vain sinä erinäköisessä kuoressa, jolla on monissa asioissa erilainen maku kuin sillä kuorella, josta käsin katselet itse itseäsi toisessa. Tiedät todellisen identiteettisi, joka on Minä Olen (Se joka minä olen).

Et voi silloin kohdella toisia itsesi osia huonommin kuin kohtelisit itseäsi ilman, että koet samalla tekeväsi väkivaltaa itseäsi kohtaan. Et pysty edes tuomitsemaan toisia kovin sanoin, koska kuinka voit tietää ehdottoman varmasti, ettet olisi tehnyt itse samoin samassa tilanteessa erilaisella ymmärryksellä, eli erilaisilla olosuhteilla ja välineillä kuin käytössäsi on nyt? Toimit toisia kohtaan kuten toimisit itseäsi kohtaan, ja tästä ymmärryksestä ja kokemuksesta käsin toivot korkeinta jokaiselle sielulle jokaisena hetkenä.

Korkeimman toivominen ei tarkoita, että jokainen saisi joka hetki sen mitä sillä hetkellä senhetkisen ymmärryksensä valossa eniten haluaa. Joskus meitä estetään saamasta haluamiamme asioita, jotta oppisimme jotakin, ja joskus paras on jotakin muuta kuin sillä hetkellä ymmärrämme haluta. Voisimme saada itsellemme vain toiseksi parasta, vaikka on mahdollisuus parhaaseen. Tämä opettaa myös kärsivällisyyttä, mitä ei ole helppoa nähdä joka hetki.

Kuinka siis voisit olla rakastamatta jokaista ja kaikkea pyyteettömästi ja empaattisesti juuri sellaisena kuin se on juuri tässä ikuisen nykyhetken (eternal now) parhaillaan koettavana olevassa hetkessä?

Muistammehan myös, mitä tulevaisuus on? Tulevaisuus luodaan nyt eli aina nykyhetkessä, koska tulevaisuus ei ole mitään muuta kuin jatkuva nyt-hetkien virta. Saat ”tulevaisuudessa” sitä, minkä asioiden eli millaisen tulevaisuuden kanssa olet juuri nyt ajatuksinesi, tunteinesi ja tekoinesi eniten samassa linjassa. (Tämän takia kukaan ennustaja ei myöskään pysty kertomaan sinulle tulevaisuuttasi varmuudella. Hän voi tavoittaa vain juuri tällä hetkellä todennäköisimmän tulevaisuutesi, jos jatkat kaikin tavoin samalla tavalla kuin nyt, eli hän voi kertoa, millaisen tulevaisuuden kanssa olet juuri nyt eniten linjassa.) Voit halutessasi hallita niitä tietoisesti olemassaolosi jokaisena nyt-hetkenä ja päättää, millaista olemassaoloa tuntumaltaan haluat täällä kokea. Ulkoisen vaikutus tähän tuntumaan vähenee.

Loistavan upeaa tätä hetkeä meille jokaiselle! ❤️

– Katrina

2019-02-16T21:58:56+02:00 16.02.2019|