David R. Hawkins: Tietoisuuden tasoista / Map of Consciousness

David R. Hawkins, M.D., Ph. D.

Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior. Hay House.

Yllä mainittu kirja on mielenkiintoinen katsaus kinesiologiaan ja tietoisuuden tasojen asteikkoon. David R. Hawkins on kansainvälisesti tunnustettu psykiatri, kirjailija, henkinen opettaja ja tietoisuuden tutkija. Hänen ainutlaatuinen työnsä juontaa universaalista myötätunnosta, ja se on omistettu maailmankaikkeudessa vallitsevan kärsimyksen vähentämiselle.

Hawkins aloitti työnsä Power vs. Force -kirjan aiheen parissa vuonna 1965 ja hän sai sen valmiiksi vuonna 1994. Suuri osa sen materiaalista syntyi hänen väitöskirjansa aikana.

Hawkinsin luomalla asteikolla on pystytty määrittelemään ihmisen henkisen tietoisuuden tasot, jotka on sitten esitetty asteikolla 0 – 1000. Tätä asteikkoa voidaan pitää hänen tutkimuksensa tavaramerkkinä. Se tunnetaan nimellä ”The Map of Consciousness”. Tämä ”kartta” esittää ihmisen henkisen evoluution kaaren matalimmalta tasolta (20: häpeä) korkeimmalle (700-1000: valaistuminen).

Kun katsotaan Hawkinsin asteikkoa, tulee näkyväksi, että eri kalibroidut tasot korreloivat tiettyjen tietoisuuden prosessien kanssa – tunteiden, havaintojen tai asenteiden, maailmankuvien ja henkisten uskomusten kanssa.

Mikäli tämä teos kiinnostaa enemmän, sen voi ostaa esim. AdLibris-verkkokaupasta. Hankin oman kappaleeni sieltä pari vuotta sitten. Lainaan tähän alle kuitenkin siitä joitakin kiinnostavia kohtia (omat suomennokseni). Osittain omin sanoin.

***

Hawkinsin asteikossa on seuraavat tasot, jotka laitoin tähän alkukielellään englanniksi:

700-1000: Level: Enlightenment. Emotion: ineffable. Life-view: Is. Process: pure consciousness. God-view: Self.

600: Level: Peace. Emotion: bliss. Life-view: perfect. Process: illumination. God-view: All-Being.

540: Level: Joy. Emotion: serenity. Life-view: complete. Process: transfiguration. God-view: One.

500: Level: Love. Emotion: reverence. Life-view: benign. Process: revelation. God-view: Loving.

400: Level: Reason. Emotion: understanding. Life-view: meaningful. Process: abstraction. God-view: Wise.

350: Level: Acceptance. Emotion: forgiveness. Life-view: harmonious. Process: trancendence. God-view: Merciful.

310: Level: Willingness. Emotion: optimism. Life-view: hopeful. Process: intention. God-view: Inspiring.

250: Level: Neutrality. Emotion: trust. Life-view: satisfactory. Process: release. God-view: Enabling.

200: Level: Courage. Emotion: affirmation. Life-view: feasible. Process: empowerment. God-view: Permitting.

175: Level: Pride. Emotion: scorn. Life-view: demanding. Process: inflation. God-view: Indifferent.

150: Anger (Emotion: hate. Life-view: antagonistic. Process: aggression. God-view: Vengeful.)

125: Level: Desire. Emotion: craving. Life-view: disappointing. Process: enslavement. God-view: Denying.

100: Level: Fear. Emotion: anxiety. Life-view: frightening. Process: withdrawal. God-view: Punitive.

75: Level: Grief. Emotion: regret. Life-view: tragic. Process: despondency. God-view: Disdainful.

50: Level: Apathy. Emotion: despair. Life-view: hopeless. Process: abdication. God-view: Condemning.

30: Level: Guilt. Emotion: blame. Life-view: evil. Process: destruction. God-view: Vindictive.

20: Level: Shame. Emotion: humiliation. Life-view: miserable. Process: elimination. God-view: Despising.

***

200 eli rohkeus on tällä asteikolla kriittinen piste. Kaikki sen alapuolella olevat asenteet, ajatukset, tunteet, assosiaatiot, entiteetit tai historialliset henkilöt edustavat vähäistä voimaa. Puolestaan kaikki yli 200 edustaa jo vahvuutta. Voikin sanoa, että 200 on siten vedenjakaja, jonka alapuolella yksilö vetää puoleensa lisää matalampaa vaikutusta sekä monenlaista epätotuutta, ja sen yläpuolella yksilö alkaa vetää puoleensa positiivista vaikutusta. Hawkins nimittää sitä myös toden ja epätoden rajaksi.

Kun yksilö on alle 200, painopiste on yksilön selviytymisessä. Pelon ja vihan tasoja luonnehtivat egokeskeiset impulssit, jotka nousevat selviytymistarpeesta. Kun päästään vähän ylemmäs, ylpeyden tasolle, selviytymismotivaatio voi laajentua jo myös toisten selviytymiseen. Kun yksilö ylittää positiivisen ja negatiivisen vedenjakajana tässä olevan 200-tason, joka edustaa rohkeutta, toisten hyvinvoinnista tulee lisääntyvässä määrin tärkeää. Tasolla 500 toisten onnellisuus esiintyy jo keskeisenä motivoivana voimana. Yli 550-tasoa luonnehtii mielenkiinto sekä omaan että toisten henkiseen tietoisuuteen, ja tasolla 600 koko ihmiskunnan hyväksi toimiminen ja valaistumisen etsiminen ovat jo päätavoitteet. Tasolta 700 eteenpäin tasolle 1000 asti yksilö omistaa elämänsä koko ihmiskunnan vapauttamiseen.

On tärkeää huomata, että asteikon kalibroidut tasot eivät edusta aritmeettista vaan logaritmista etenemistä. Siten taso 300 ei ole tuplasti 150. (Alkukielellä: The level 300 is not twice the amplitude of 150; it is 300 to the 10th power). Siten vaikka vain muutamien pisteiden nousu, kun etenemme tällä asteikolla ylöspäin, tarkoittaa valtavaa voiman lisääntymistä.

Ihmisten eri tietoisuuksien tasot näkyvät sekä hienovaraisemmin että karkeammin havaittavilla tavoilla, ja ne vaikuttavat lähes kaikkeen. Kaikki 200 alittavat tasot ovat elämää tuhoavia sekä yksilön tasolla että laajemmin yhteiskunnallisella tasolla. Sen sijaan kaikki 200 ylittävät tasot ovat rakentavia voiman ilmaisun tasoja. 200 on vedenjakaja, joka erottaa pakottamisen ja epätoden (force; falsehood) voimasta ja totuudesta (force; truth).

***

Hawkins kertoo kulttuuritasolla seuraavaa: Alle 200 olevat energiakentät ovat yleisimpiä erittäin primitiivisissä olosuhteissa, missä ihmiset kituuttavat selviytymisensä kanssa. Vaatetus on vähäistä, lukutaidottomuus lähes sääntö, lapsikuolleisuus korkeaa, sairaudet ja aliravitsemus ovat yleisiä, ja sosiaalinen vaikutusvalta puuttuu. Taidot ovat pelkkiä alkeellisia perustaitoja ja elämä keskittyy ruoan keräämisen sekä suojan valmistamisen ympärille. Ihmiset ovat täysin välittömän ympäristönsä oikkujen armoilla. Kivikauden heimokulttuurin taso oli tätä luokkaa, ja se oli vain hiukan eläimellisen olemassaolon yläpuolella.

Tasolla 200-249 populaatioita luonnehtii ammattitaitoa vaatimaton työ ja vaihtokauppa, sekä yksinkertaisten esineiden valmistaminen, kuten esimerkiksi väliaikaisasumusten ja kaivertamalla valmistettujen kanoottien valmistus. Vaeltamista alkaa esiintyä elämäntapana, ja tämän tason korkeammissa ilmentymissä esiintyy myös alustavasti maataloutta. Vaihtokauppa kehittyy jonkinlaisia esineitä valuuttana hyödyntäväksi kaupaksi.

Tasolla 250 esiintyy puoliammattimaista työtä. Yksinkertaiset, mutta elämää turvaavat asuminen ja elintarviketalous ovat luotettavasti jo saatavilla. Vaatetus on riittävää, ja alkeisopetusta alkaa esiintyä. (Huom. 250 edustaa asteikolla neutraaliutta, ja ihmiskunnan kokonaisuuden keskimääräistä tasoa.)

Tästä eteenpäin tasolle 299 saakka esiintyy ammattitaitoista työtä, ruumiillista työtä, vähittäiskauppaa ja teollisuutta. Alemmilla tasoilla esimerkiksi kalastus oli vain yksilön tai heimon harjoittamaa toimintaa, mutta yli 250 tasolla siitä tulee jo teollisuustason toimintaa.

Tasolta 300 löytyy teknikkoja, taitavia käsityöläisiä, johtajia ja kehittyneempiä yritysrakenteita. Toisen asteen koulutuksen hankkimisesta tulee tavallista. Ihmiset ovat kiinnostuneita muodista, urheilusta ja julkisesta viihteestä. Television katselu on tällä tasolla erittäin suosittua ajanvietettä.

Tasolta 350 löytyy ylempää johtoa, artesaaneja ja kouluttajia, joilla on hyvä tietoisuus julkisista tapahtumista sekä maailmankuva, joka ylittää jo oman heimon, naapuruston tai kaupungin. Se ylettyy sen sijaan laajalti kansakuntaan ja sen huoltoon. Sosiaalinen dialogi on merkittävä mielenkiinnonkohde. Taitojen hankkiminen ja sivistyneessä yhteiskunnassa toimimiseksi vaaditun riittävän informaation hankkiminen takaavat selviytymisen. Havaittavissa on sosiaalista liikkuvuutta (sosiaaliluokasta toiseen) ja joustavuutta, ja myös resursseja jotka mahdollisavat rajallisen matkustamisen ja muuta stimuloivaa vapaa-ajan toimintaa.

400 on älyllisyyden heräämisen taso. Se on todellisen lukutaidon paikka, ja se edustaa korkeaa koulutusta, asiantuntijaluokkaa, tieteentekijöitä ja toimeenpanovaltaa / toimitusjohtajaa / hallitusta. Jos kodeista puuttui alemmilla tasoilla kirjallisuus ja muu luettava materiaali, kodeissa on tällä tasolla lehtiä, kausijulkaisuja sekä kirjoja hyllyjen täydeltä. Televisiossa kiinnostavat opetukselliset kanavat. Politiikka kiinnostaa myös, ja olemassa onkin jo kehittyneempää poliittista tietoisuutta. Yleisiä ovat myös erinomaiset kommunikaatiotaidot, älyllinen kiinnostus ja taiteellinen luovuus. Vapaa-ajan viettoon kuuluu sellaisia lajeja kuin shakki, matkustaminen, teatteri ja konsertit. Sosiaalista ympäristöä kehittämään pyrkivät kansalaistoiminta saa vakavampaa huomiota tällä tasolla. Korkeimman oikeuden tuomarit, presidentit, muut merkittävät valtiohenkilöt, keksijät ja teollisuusjohtajat edustavat yleisesti tätä tasoa.

Koska koulutus on tämän tason perusjalka, tämän tason yksilöt tapaavat kerääntyä metropolialueille, missä heillä on pääsy informaation ja koulutuksen lähteisiin, kuten suuriin yliopistoihin. Jotkut tavoittelevat yliopistojen laitoksilta työpaikkoja, kun taas toisista tulee asianajajia/lakimiehiä, tai muiden asiantuntijaluokkien jäseniä. Lähimmäisen hyvinvointi on yleinen motivoiva tekijä, vaikkakaan ei vielä yksilöä eteenpäin ajava voima.

Taso 450-499 edustaa johtajia omilla alueillaan, ja heitä arvostetaan sosiaalisesti korkealle. Tälle tasolle liittyy saavuttaminen ja sen mukana myös sosiaaliset ansat. Sekä Einstein että Freud kalibroituivat kinesiologiassa tasolle 499.

Vaikka taso 400-499 on yliopistojen ja tohtorinarvojen taso, tämä taso on myös rajoittuneen ja rajoittavan newtonilaisen universuminäkemyksen lähde. Sillä tasolla esiintyy myös kartesialainen mielen ja kehon kahtiajako. Mielenkiintoista kyllä, sekä Newton että Descartes kalibroituivat tasolle 499.

Aivan kuten taso 200 on tietoisuuden vedenjakajataso, 500 on piste jossa tietoisuus tekee toisen suuren hyppäyksen eteenpäin. Vaikka yksilön selviytyminen on yhä tärkeää, Rakkaus on motivoiva tekijä, joka alkaa vaikuttaa tällä tasolla kaikkiin toimintoihin, ja sen mukana tulevat sitoutuminen, omistautuminen, ja näkyvä karisma. Tällä tasolla ylivertaisuus/erinomaisuus on tavallista kaikilla ihmispyrkimysten kentillä. Tämä erinomaisuus kattaa kaiken urheilusta tieteelliseen tutkimukseen (kehon yksilölliset rajoitukset toki huomioiden). Epäitsekkyys on hallitsevaa ja se on motivoiva tekijä, yksilö omistautuu periaatteille.

Tällä tasolla yksilö hyväksyy johtajuutensa, vaikka hän ei erityisesti tavoittele johtajuutta. Tältä tasolta tulevat huomionarvoinen musiikki, taide ja arkkitehtuuri sekä kyky kohottaa toisia pelkällä läsnäolollaan.


Tasolta 550-599 löytyvät inspiroivat johtajat, jotka ovat esimerkkinä koko muulle yhteiskunnalle, ja he luovat omilla alueillaan uusia paradigmoja, joilla on kauaskantava vaikutus koko ihmiskunnalle. Vaikka he ovat itse hyvin tietoisia että heillä on yhä puutteita ja rajoituksia, tämän tason yksilöt nähdään silti usein julkisuudessa epätavallisina, ja he saattavat saada tunnustusta ja poikkeavasta asemastaan kertovia merkkejä.

Monet alkavat saada tason 550 tuntumassa merkityksellisiä henkisiä kokemuksia, ja he uppoutuvat henkisiin pyrkimyksiin. Jotkut hämmästyttävät ystäviään ja perheitään yhtäkkisiä läpilyönneillä, joista seuraa uusia subjektiivisia todellisuuksia.

Tietoisuutta tällä tasolla voidaan kuvata visionääriseksi, ja se saattaa olla keskittynyt kohottamaan yhteiskuntaa kokonaisuutena.

Muutamat tekevät tältä tasolta vielä suuren hyppäyksen alueelle, joka kalibroituu tasolle 600. Tästä alkaen yksilön elämästä voi tulla legenda. Tason 600 tunnusmerkki on myötätunto, joka leviää kattamaan kaiken toiminnan.

***

Tietoisuuden kehityksen eteneminen

Vaikka edellä kuvaillut tasot ulottuvat laajalle alueelle, ei ole kuitenkaan tavallista, että yksilöt siirtyisivät yhdeltä tasolta toiselle yhden elämän aikana. Syntymässä kalibroitu energiakenttä nousee keskimäärin vain 5 pistettä koko elämän aikana. Se, että yksilön tietoisuuden taso on valmiina olemassa jo syntymän hetkellä, on tosiasia jolla on merkittäviä seurauksia. Jos taas katsotaan tietoisuutta, jota koko sivilisaatiomme ilmentää, kehitymme todella hitaasti lukemattomien sukupolvien aikana.

Valtsaosa ihmisistä hyödyntää elämänkokemuksensa kehittääkseen ja ilmaistakseen oman paikallisen syntymäkansallisen energiakenttänsä eri muunnelmia. Vain harvat yksilöt onnistuvat liikkumaan sen yli, vaikka monet kokevatkin merkittävää kehittymistä. Tämän syy on helpommin ymmärrettävissä, kun käsitämme että se, mikä määrittelee yksilön tason, on motivaatio. Motivaatio tulee merkityksestä, ja merkitys puolestaan on kontekstin ilmaisua. Siten saavutusta sitoo konteksti, mikä vastaavasti motivaatioon sopivasti yhdistyneenä määrää yksilön suhteellisen voiman (power).

Keskimääräinen viiden pisteen nousu yhdessä elämässä on tietysti tilastollinen kuvio, jonka tuottaa muiden asioiden ohessa se tosiasia, että ihmisten kumuloituvat valinnat elämässä tuottavat tyypillisesti verkon, joka madaltaa heidän tietoisuutensa tasoa.

Muutamien hyvin harvojen tietoisuudeltaan kehittyneiden yksilöiden vaikutus kumoaa kokonaisten väestöjen matalampien tietoisuuksien vaikutuksen. Toisaalta muutamien harvojen äärimmäisen negatiivisten yksilöiden vaikutus voi pyyhkäistä perikatoon kokonaisia kulttuureita sekä tuottaa globaalisti viivästystä ihmiskunnan yleisen tietoisuuden tasoon. Historia osoittaa tämän liiankin hyvin. Kinesiologinen testaus osoittaa, että vain 2,6 % ihmispopulaatiosta on vastuussa peräti 72 % yhteiskunnan ongelmista.

Yksittäisten yksilöiden on kuitenkin mahdollista tehdä äkillisä positiivisiä loikkia eteenpäin, ja ne voivat olla jopa satojen pisteiden hyppäyksiä. Jos yksilö pystyy todella irtautumaan alle 200 energiakentän egokeskeisestä olemisesta, ja jos hän valitsee tietoisesti ja vakavissaan ystävällisen ja anteeksiantavan lähestymistavan elämään, sekä tekee lopulta hyväntekeväisyyden toisia kohtaan pääasialliseksi keskittymisen kohteekseen, korkeampia tasoja aivan varmasti voidaan saavuttaa – ainakin teoriassa. Käytännössä sen edellytyksenä on suuri tahto.

Kuten tuli jo ilmi, vaikka ei ole tavallista siirtyä yhdestä energiakentästä toiseen yhden elämän aikana, sen mahdollisuus on kyllä olemassa. Sen mahdollisuuden aktivoiminen vaatii motivaatiota. Ilman aktiivista valinnan harjoittamista ei tule tapahtumaan etenemistä. On jälleen hyvä korostaa, että eteneminen tällä kalibroidulla voima-asteikolla on logaritmista: siten yksilön valinnalla voi olla valtava merkitys. Ero voimatasossa esimerkiksi tasojen 361,0 ja 361,1 välillä on hyvin merkityksellinen, ja se kykenee muuttamaan sekä yksilön itsensä elämää että yksilön vaikutusta maailmassa laajemmalti.

***

Tietoisuuden evoluutio

Kasvu ja kehitys ovat epäsäännöllisiä ja ei-lineaarisia. Kuten on yleisesti havaittu, kasvu sekä yksilön että kollektiivin tasolla joko hitaasti tai nopeasti. Sitä eivät rajoita rajoitukset vaan tendenssit (taipumukset). Jokaiselle on koko ajan lukuisia vaihtoehtoja. Yksilön valintoja rajoittaa tavallisesti yksilön oma näkemys.

Konteksti, arvo ja merkitys ovat vain eri nimityksiä hienovaraiselle energiaverkolle, joka on yleisen ja laajemman energiakentän sisällä – mikä taas on itsessään vain osa yhä laajempaa verkkoa ja niin edelleen äärettömässä jatkumossa läpi koko universumin, ja siihen liittyy lopulta tietoisuuden itsensä kokonaiskenttä. Vaikka tällaisen monimutkaisten energiakenttien laajuus voi vaikuttaa ylittävän ihmisen ymmärryksen, sen kokonaisuuden ymmärtävät kuitenkin ne yksilöt, joiden tietoisuus saavuttaa tason 600-700. Tämä antaa meille jonkinlaisen käsityksen valtavasta ymmärryskapasiteetista, joka kehittyneen tietoisuuden yksilöillä on hallussaan.


Tärkein yksittäinen tekijä tietoisuuden nousemisessa ylöspäin on oikea asenne, ja se on halukkuus edetä. Uusien hypoteesien mahdollisen validiuden arvioiminen uusilla tavoilla avaa mieltä.

Tällä tietoisuuden asteikollamme on kaksi kriittistä vedenjakajaa, jotka sallivat suuren kehityksen. Ensimmäinen on 200, joka on voimautumisen alkutaso. Siitä nousee halukkuus lopettaa syyttäminen ja syyllistäminen, ja hyväksyä vastuu omasta toiminnasta, tunteista ja uskmuksista. Siispä niin kauan kuin yksilö heijastaa vastuun itsensä ulkopuolelle, hän joutuu pysymään voimattomassa uhriudessaan.

Toinen vedenjakajataso on 500. Se saavutetaan hyväksymällä rakkaus ja tuomitsematon anteeksiantavaisuus elämäntavaksi, harjoittamalla pyyteetöntä ystävällisyyttä kaikille ihmisille, eläimille, asioille, ja tilanteille ilman mitään poikkeusta. Kun yksilö sitoutuu tähän, hän alkaa kokea erilaista, hyväntahtoisempaa, maailmaa, kun hänen oma havaintokykynsä kehittyy.

On aluksi hyvin haasteellista ymmärtää, että asenteet voivat muuttaa yksilön kokemaa maailmaa, ja että on olemassa lukemattomia valideja tapoja kokea maailmaa ja samojakin asioita. Kuitenkin aivan kuin hologrammia katsoessa, se mitä nähdään, riippuu täysin siitä, mistä kulmasta sitä katsotaan. Mikä kulma on siis niin sanottu ”todellisuus”?

Kun havaitsemisen taso on 60-700, se mitä oli, mitä on, ja mitä tulee olemaan, ymmärretään sanattomasti osana kokonaista ja samanaikaista hologrammimaista mahdollisuutta. Ilmaisu ”sanoinkuvaamaton” sopii kuvaamaan tätä jo hyvin.

***

Vaikka vain noin 15 prosenttia ihmiskunnasta ylittää kriittisen tietoisuuden tason, jokaon 200, tämän 15 prosentin kollektiivisella voimalla on riittävästi painoa kumota lopun 85 prosentin negatiivisuus, jonka taso alittaa 200.

Koska tämä asteikko etenee logaritmisesti, yksi ainoa Avatar, jonka tietoisuus on tasolla 1000, pystyy kumoamaan täysin koko ihmiskunnan kollektiivisen negatiivisuuden.

Kinesiologinen testaus on osoittanut, että:

1 yksilö tasolla 700 kumoaa 70 miljoonaa yksilöä, jotka alittavat tason 200.

1 yksilö tasolla 600 kumoaa 10 miljoonaa yksilöä, jotka alittavat tason 200.

1 yksilö tasolla 500 kumoaa 750 000 yksilöä, jotka alittavat tason 200.

1 yksilö tasolla 400 kumoaa 400 000 yksilöä, jotka alittavat tason 200.

1 yksilö tasolla 300 kumoaa 90 000 yksilöä, jotka alittavat tason 200.

12 yksilöä tasolla 700 vastaa yhtä Avatarta, joka on tasolla 1000.

Kun Hawkins kirjoitti tätä kirjaa vuonna 1995, planeetallamme oli hänen mukaansa 12 yksilöä, jotka kalibroituivat yli 600. Toukokuussa 2006 heitä oli kuitenkin enää vain 6: 3 yksilöä välillä 600-700, yksi välillä 700-800, yksi välillä 800-900 ja yksi välillä 900-1000.

Jos näitä kumoajia ei olisi, ihmiskunta tuhoaisi itsensä pelkän vastavoimattoman negatiivisuuden suuruuden takia. Rakastavan ajatuksen ja pelon täyttämän ajatuksen välinen voimaero on kuitenkin niin valtava, että se ylittää ihmisen käsityskyvyn.

***

Puhtaan tietoisuuden tutkiminen

Mikä on se, joka havainnoi ja on tietoinen kaikista elämän subjektiivisista ja objektiivisista ilmiöistä? Se on tietoisuus (consciousness) itse, joka on sekä tietoisuus (awareness) että kokemisen lähde. Molemmat ovat täysin subjektiivisia. Sisältö ei määritä tietoisuutta itseään; tietoisuuden läpi virtaavat ajatukset ovat kuin meressä uivat kalat. Meren olemassa olo on kaloista riippumaton; meressä oleva sisältö ei määritä veden luonnetta. Aivan kuin väritön valonsäde, tietoisuus valaisee objektin, jota se todistaa – siksi sen perinteinen kuvaus kautta maailman kirjallisuuden onkin ”valo”.

Jotta voisi identifioitua itseensä tietoisuuteen, pitää tietää että yksilön todellinen minä on rajoittamaton. Kun rajoittavat itseidentifikaatiot on jätetty taakse niin, että tunne itsestä identifioituu tietoisuuteen itseensä, tätä tilaa kutsutaan ”valaistuneeksi”.

Yksi tunnuspiirre puhtaan tietoisuuden kokemiselle on ajattomuuden havainto (tai havaitsemisen ajattomuus). Tietoisuus koetaan kaiken muodon ja ajan ylittävänä, ja se nähdään kaikkialla yhtäläisesti läsnäolevana. Sitä kuvataan englanniksi käsitteillä ”Is-ness” tai ”Beingness”, ja henkisessä kirjallisuudessa käsitteellä ”I-am-ness”.

Tietoisuus ei tunnista erillisyyttä. Erillisyys on seurausta havaintokyvyn rajallisuudesta. Valaistunut tila on ykseyden (Oneness) tila, missä ei ole eri osasten erillisyyttä. Sellainen eritteleminen on ilmeisestä vain paikallisesta havainnoimisesta; se on todellisuudessa vain yksi näkökulma eikä kokonaisuus.

Tietoisuuden itsensä kokemista on sanottu harvinaiseksi, ainutlaatuiseksi, sanoinkuvaamattomaksi ja ”mielen ylittäväksi”; se on ajatuksista vapaa Tietämisen tila, joka on täydellinen ja kaiken kattava, jossa ei ole tarvetta millekään, ja joka ylittää pelkän henkilökohtaisen yksilöllisen minän kokemisen rajoittuneisuuden.

Toinen puhtaan tietoisuuden ominaisuus on tavanomaisen ajatusvirran tai tuntemisen lakkaaminen.

Läsnä on myös äärettömän voiman, äärettömän myötätunnon, äärettömän lempeyden ja ärettömän rakkauden tila. Tässä tilassa henkilökohtaisesta ja yksilöllisestä minästä tulee Ääretön Minä (Infinite Self). Tämä tietoisuus minästä Minänä on rajoittuneiden identifikaatioiden poistumisprosessin huipennus.

Askeleet, joita täytyy ottaa saavuttaakseen Minä-tietoisuuden, on dokumentoitu hyvin historian saatossa. On kuvattu lukemattomia eri tekniikkoja tietoisuuden laajentumisen esteiden poistamiseksi. Niitä tekniikkoja voidaan löytää monien eri henkisten teiden opetuslasten harjoituksista. Yksi niitä kaikkia opetuksia yhdistävä prosessi on se, että poistetaan vähitellen oma identifioituminen rajalliseksi olennoksi.

Valaistumista on sanottu suhteellisen harvinaiseksi; ei niinkään siksi, että sen vaatimien askelten ottaminen olisi niin vaikeaa, vaan siksi että se on tila, joka kiinnostaa hyvin harvoja – varsinkaan modernissa yhteiskunnassa. Jos pysäyttäisimme kadulla 1000 ihmistä ja kysyiimme heiltä: ”Mikä on elämäsi suurin tavoite?”, moniko vastaisi: ”Valaistuminen”?

***

Henkinen kamppailu

Puhdas tietoisuus, jota on kuvattu termeillä ”Is-ness”, ”Beingness” ja ”I-am-ness” edustaa ääretöntä potentiaalia, ääretöntä valtaa, ja ääretöntä kaiken olemassaolon energialähdettä, joka voidaan identifioida englanninkielisiä alkuperäisiä sanoja tässä käyttääkseni termeillä ”God”, ”Deity” tai ”Divinity”. Tässä potentiaalissa Manifestoitumattomasta tulee Manitestoitunut eli Avatar – Kristus, Buddha, Suuri Opettaja, Suuri Guru – jonka energiakenttä kalibroituu tasolle 1000. Nämä yksilöt tuottavat valtavan voiman energiakenttiä, joille mieli jolla holografinen kyky reagoida energiakenttiin, on alisteinen.

Vähemmän voimakkaita, joskin silti valtavan voimakkaita, ovat valaistuneet opettajat, jotka ovat opettaneet tietä ”Itsen” käsittämiseen (realization of the ”Self”). Valaistuneet ovat kuvanneet tätä Itseä läpi aikojen äärettömänä, muodottomana, muuttumattomana, kaikkialla läsnä olevana, manifestoitumattomana ja manifestoituna. Siinä on Ykseys, Kaikkeus ja kaiken olemassa olevan Jumaluus erottamattomana Luojasta, joka valta ihmisulottuvuudessa on jättimäinen energiakenttä joka sallii ja sisältää kaikenlaiset muunnokset (vapaa tahto) niin, että loppujen lopuksi ”kaikki tiet johtavat Minuun”. Tätä käsittelevät opetukset ja muut teokset kalibroituvat tyypillisesti tasolle 700.

Kun energiakentän taso on 600, tavanomainen ajattelu lakkaa. Olemassaoloa todistetaan silloin ajallisen ja lineaarisen prosessin sijaan Tietämisenä (Knowingness), kaikkialla läsnäolemisena (onmipresence) ja kahtiajakamattomuutena (nonduality). Koska olemassa ololla itsessään ei ole sijaintia, minä/sinä-dualismi ja siitä seuraavan erillisyyden illuusio katoaa. Tällä tasolla on rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, ääretön ja ehdoton rakkaus – kaiken kattava, kaiken tietävä, kaikkialla läsnä oleva, kaikessa voimakas, ja Itsen kanssa yhdenmukainen; se on tietoisuus että Manifestoitunut on yhtä Manifestoitumattoman kanssa.

Todella henkisten tilojen voidaan sanoa alkavan tasolta 500 (Rakkaus), tulevan pyyteettömäksi rakkaudeksi tasolla 540, ja sitten jatkuvan äärettömyyteen. Opettajat, jotka kalibroituvat tasoille 550-600, tunnustetaan usein pyhimyksiksi; heidän tietoisuuden tilaansa luonnehditaan usein termillä ”sublime” (suom. ylevä, ylhäinen, hämmästyttävä).

Ei ole oppilaille epätavallinen kokemus saavuttaa myös sellainen ylevä tai hämmästyttävä tila, kun läsnä heidän kanssaan on opettaja, jonka energiakenttä kalibroituu tasolle 550 tai korkeammalle. Tästä ilmiöstä käytetään nimitystä ”entrainment”, mikä tarkoittaa voimakkaan energiakentän hallitsevuutta. Tämä tila oppilaassa ei kuitenkaan pysy silloink, kun oppilas ei ole opettajan korkeammassa energiakentässä, ennen kuin hän saavuttaa itse korkeamman tietoisuuden tason. Edistyneet henkiset etsijät usein häilyvät tämän tietoisuuden rajamailla, ollen välillä siinä ja välillä siitä poissa, kun he lähestyvät valaistumista. Korkeamman tilan menetystä ja valahtamista matalammalle kutsutaan sekä idän että lännen kirjallisuudessa ”sielun ahdistukseksi”.

Hawkinsin tutkimuksessa on katsottu myös klassinen chakra-järjestelmä. Siinä taso 600 korreloi kruunuchakran kanssa, taso 525 kolmannen silmän eli otsachakran kanssa, taso 505 sydänchakran kanssa, taso 350 kurkkuchakran kanssa, taso 275 solar plexus-chakran ja sakraalichakran kanssa, ja 200 juurichakran kanssa. (Kalibroitu vuonna 2010.)

Valaistuakseen kannattaa siten etsiä kaikkein voimakkaimpia energiakenttiä eli korkeimman energiatason yksilöitä (opettajia tms.). Kerrattakoon, että avain on oma tahto, ja kerta toisensa jälkeen tehtävä valinta.

Itämaisessa henkisessä kirjallisuudessa on hyväksytty se ajatus, että yksilö (devotee) yksin ei todennäköisesti edisty paljoakaan, jos häntä ei auta guru tai opettaja. Yksilö voi edistää omaa kehitystään vain yksinkertaisesti keskittämällä huomionsa kehittyneeseen opettajaan, ja siten vähitellen saamalla itsensä linjaan opettajansa energiakentän kanssa.

Suuret pyhimykset kuten esimeriksi Franciscus Assisilainen tyypillisesti väittivät, että he olivat pelkkiä korkeamman ulkoisen voiman kanavia, eivätkä he ottaneet mitään ansiota henkilökohtaisesta pyrkimyksestään tai saavutuksestaan. He antoivat sen kokonaan Armolle (Grace).

Kun joku siirtyy yhtäkkiä matalamman energian vaikutuksesta korkeampaan, tulosta sanotaan usein ihmeeksi. Ihmisen elämänkokemuksen ikävä tuomio on se, että kovin harvat irtautuvat niistä energiakentistä, jotka ovat tulleet asteittain halllitsemaan heidän käyttäytymistän.

Jos perinteisesti katsotaan, meditaatio ja rukous tarjoavat myös irtautumispisteitä nousta matalampien energiakenttien vaikutuksesta korkeammalle.

Lääkäreistä, jotka kalibroituvat tasolle 500 ja sen yli, tulee voimakkaita parantajia, ja he saavuttavat hämmästyttävää menestystä hoidoillaan, joilla puolestaan toiset eivät kykene samoihin tuloksiin.

***

Puhtaan järjen saavutukset ovat kulttuurihistorian suuria maamerkkejä. Ne ovat tehneet ihmisestä ulkoisen ympäristönsä hallitsijan, ja jossakin määrin, fysikaalisella tasolla, myös sisäisen ympäristönsä hallitsijan.

Järjellä on kuitenkin rajansa, monin eri tavoin. Vaikka tason 400 äly on kadehdittavan loistokas niille, jotka ovat tasolla 300, se kalpenee hetkessä niiden rinnalla, jotka ovat jo ylittäneet 400. Korkeammasta perspektiivistä on liiankin selvää, miten raskassoutuiseksi ja tyhjänpäiväiseksi järjen itserakkaus voi muodostua. Järki on mielen turhamaisuuden peili; on loppujen lopuksi harvoja tylsempiä asioita kuin havainnoida itseihailua.

Vaikka rationaalisuus onkin suuri vapauttaja, joka on vapauttanut meidät matalamman luontomme vaatimuksista, se on myös ankara vanginvartija, joka kieltää meitä nousemasta pelkän älyllisyyden ylittäville tasoille. Järjestä muodostuu tasoa 400 edustaville katto, joka estää henkistä kehittymistä tiettyä kattoa korkeammalle. On hätkähdyttävää, kuinka monet historian suurista nimistä kalibroituvat tasolle 499 – Descartes, Newton, Einsterin ja monet muut. Se on viimeinen jämähtämisen piste ja valtava muuri; taistelu sen ylittämiseksi on henkisista kamppailuista kaikkein yleisin ja usein myös kaikkein pisin.

Ei ole ennen kuulematonta, että monet edistyneet tutkijat kauan järjen kanssa toimittuaan tekevät jonkin äkillisen läpimurron, ja he etenevät globaalin tietoisuuden ja kokonaisuuden alueelle. Henkisyyden maailma on yhteensopiva ei-deterministisen tieteen ja ei-lineaaristen järjestelmien kanssa. (Esim. kvanttifysiikka lähestyy tätä.)

***

Uskonnoista vielä. Kaikki uskonnot jotka jäävät tason 500 alle, voivat kyllä saarnata rakkaudesta, mutta ne eivät onnistu kuitenkaan harjoittamaan sitä käytännössä.

Lopuksi vielä uskontojen kalibroinnista.

Kristinusko oli alussa Kristuksen aikana 1000. Toiselle vuosisadalle tultaessa sen opetukset laskivat tasolle 930, ja kuudennelle vuosisadalle tultaessa ne olivat pudonneet jo tasolle 540. Ristiretkien alkaessa 11. vuosisadalla se oli pudonnut jo nykytasolleen, joka on vain 498. Suuri rappeutuminen tapahtui vuonna 325 eKr., ja se johtui mitä ilmeisimmin Nikean kirkolliskokouksessa tapahtuneista opetusten väärin tulkinnoista. Nykyisinkin kyllä jotkut yksittäiset suunnat kuten roomalaiskatolisuus, anglikaanisuus ja monet pienet suunnat kuten kveekarit kalibroituvat suunnilleen tasolle 500. King James raamattu 500.

Sen sijaan Ihmeiden Oppikirja (A Course of Miracles) kalibroituu peräti tasolle 600-700.

Buddhalaisuus: Buddhan aikana 1000. Kuudennelle vuosisadalle tultaessa se oli 900. Buddhalaiset opetukset ovat rappeutuneet ajan kuluessa vähemmän. Hinayana buddhalaisuus on edelleen 850, Mahayana buddhalaisuus 950, nykyinen Zen buddhalaisuus noin 600.

Hindulaisuus: Lord Krishnan aikana 1000, ja se on laskenut hyvin hitaasti ajan mittaan. Nykyisin sen taso on 850 tai yli.

Juutalaisuus: Aabrahamin aikana 985, Mooseksen aikana 770, Talmud 665, moderni juutalaisuus 499. Zohar 905. Vanha Testamentti 475.

Islam: Muhammedin tietoisuus vaihteli. Koraani kalibroituu tasolle 700 (vuonna 2011 tutkittu). Nykyisin kuitenkin islamistifundamentalistien opetukset kalibroituvat vain tasolle 90-130. Sufismi 700.

***

The skillful re not obvious. They appear to be simple-minded. Those who know this know the patterns of the Absolute. To know the patterns is the Subtle Power. The Subtle Power moves all things and has no name.” (David R. Hawkins)

***

2022-11-10T19:25:59+02:00 29.08.2021|