Kuka olen? 2020-12-26T20:27:39+00:00

KATRINA LUMIKALLIO
s. 1977

Terve,

olen espoolainen reikiopettaja ja energiahoitaja.  Hoidan ja pidän reikikursseja kotonani merellisessä Espoon Kivenlahdessa. Kotini on tässä asiayhteydessä nimeltään Reikihoitola Lumikallio.

Olen varsinaiselta työltäni Espoon kaupungin vammaispalveluissa työtä tekevä henkilökohtainen avustaja. Reikihoitola Lumikalliossa toimin omalla ajallani harrastepohjalta. Reikihoitola Lumikallio syntyi kesällä 2018. Teen siinä omaa unelmatyötäni, mutta nykyään ilman yrittäjän suuria suorituspaineita. Ne eivät pukeneet minua.

Viralliset koulutustittelini ovat Reiki Master, Access Bars -hoitaja, Theta Healing Practitioner ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Elämänpolun numeroni numerologisesti syntymäajasta katsoen on 11 ja koko nimi Katrina Celeste Angelica Lumikallio. Nimikirjainten KCAL voi ajatella olevan energiahoitajalle melko sopivat. Tahatonta arjen komiikkaa…

Toimin myös yhdistyspuolella. Syksyllä 2019 perustettiin uusi yhdistys nimeltä Energiahoitajien tuki ry, jonka perustajajäseniin ja nykyiseen hallitukseen kuulun. Tarkoitus on parantaa energiahoitojen tunnettavuutta ja asemaa Suomessa, ja yksi keino tähän ovat vuosittain järjestettävät Energiamessut. Ensimmäiset ovatkin jo 3.10.2020. Olemme yhdistyksenä osa laajempaa Luontaishoitoalan Foorumi ry:tä. Siihen voit tutustua lisää Facebookissa ja/tai Instagramissa.

Reikipolustani: Opiskelin ensin länsimaista Reikiä opettajatasolle saakka. Kyseessä oli Reiki-yhdistyksiin kuulumattomalla eli ns. vapaalla opettajalla opiskeltu Usui/Tibetan Reiki, The International Center For Reiki Trainingin perustajan William Lee Randin jalanjäljissä.

Kiinnostuin kuitenkin jo silloin japanilaista Reikiä tutkineiden ulkomaisten Reiki Masterien teksteistä. Koin länsimaisen Reikin oppini hieman ohueksi. Erityisesti Frans Stienen ja Frank Arjava Petterin kirjat viehättivät minua, ja olen jatkanut mm. heidän reikitekstiensä parissa myöhemminkin.

Menin lopulta syksyllä 2019 Helsinkiin Usui Reiki Ryoho ry:n (perinteisen japanilaisen Reikin yhdistys Suomessa) kurssille tekemään Reiki 1 -tasoni uudelleen japanilaisesta näkökulmasta. Koen tämän olleen hyödyksi sekä omalle Reikin harjoittamiselleni että opettajuudelleni. Opettajanani toimi tällöin Nina Näränen, joka puolestaan oli opiskellut Kari Pauluksella. Kari Paulus taas on opiskellut Reikiä Japanissa Usui Reiki Ryoho Gakkain kolmella eri opettajalla opiskelleella Masaharu Uenolla. Gakkai on itsensä Mikao Usuin 1920-luvulla perustama ja siitä asti olemassa ollut japanilainen reikiyhteisö.

Oma opetukseni on nykyisin perinteisen japanilaisen Reikin ja länsimaisen Usui / Tibetan Reikin fuusiota. En edusta puhtaasti kumpaakaan, vaan näen molemmissa hyvää. Koen, että kumpaakaan tiukasti valitsematta on itselleni resonoivin tapa elää ja opettaa Reikiä. Reiki on Reikiä suuntauksesta riippumatta. Eri suuntaukset vetoavat erityyppisiin ihmisiin. Niiden ehdottomaan paremmuusjärjestykseen laittaminen on omasta näkökulmastani katsoen tarpeetonta.

Jos tarkempi reikisukupuuni kiinnostaa, se on nähtävissä Reikihoitola Lumikallion Facebook-profiilissa ja Instagramissa yhtenä kuvana, sekä sen saa myös minulta pyytäen nähtäväksi. Kursseillani se kuuluu tietenkin kurssimateriaaliinkin.

Energiahoitajana hoidan Reikillä ja teen myös Access Bars -hoitoja. Nämä ovat tietysti eri lajit ja eri kerroilla harjoitettavia hoitomuotoja. Theta Healingin oppini kulkee mukana lähinnä osana omaa tietoisuuttani. Reikissä opetan kaikkia kolmea reikitasoa (Reiki 1-3).

Aikaisemmalta koulutukseltani olen Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri. Tärkeimmät aineeni olivat sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimus, musiikkitiede ja kasvatustiede. Filosofia kiinnosti myös paljon, mutta en ehtinyt ottaa filosofiaa virallisemmin sivuaineekseni. Sitäkin aikaisemmalta ammatiltani olin leipuri.

Metafysiikka ja monenlaiset vaihtoehtoiset tavat huolehtia omasta hyvinvoinnista ovat kiinnostaneet minua niin kauan kuin muistan. Reikin tielle lähdin kuitenkin vasta nelikymppisenä.

Tervetuloa Reikihoitola Lumikallioon kokemaan energiahoidon rakkaudellinen rauhoittavuus, ja opiskelemaan sitä ehkä itsekin! Se on alussa perusteiltaan helppo omaksuttava lähes kenelle tahansa, ja se alkaa auttaa ihmisen omaa henkistä kehitystä eteenpäin. Siinä kehittyy lisää koko loppuelämänsä ajan.

Hoitaviin tapaamisiin! 

Katrina Lumikallio

Olen päätynyt viime vuosina ajattelemaan, että kuljen tässä elämässä monien erilaisten maailmankatsomusten läpi. Saan selville mitä ne sisältävät, miltä niiden sisällä tuntuu ja mistä viitekehyksistä käsin ihmiset ajattelevat ja toimivat kuten toimivat. Sen jälkeen voin suhtautua ymmärryksellä kaikkeen siihen, mitä olen nähnyt ja kokenut. En tekisi kaikkea samaa kuin tein itse aikaisemmin ja mitä näen maailmassa, koska se ei tunnu itselleni enää resonoivalta, mutta ei ole tarvetta tuomita toisia. Tunnen Lähteen katsovan minussa silmilläni tätä maailmaa, ja sen katseen luonne on universaali rakkaus riippumatta siitä, mistä joku tulee ja mitä hän on elämässään kokenut.

Olen saanut kokea tähän asti rikkaan elämän. En tarkoita taloudellisesti rikasta, mikä olisikin hyvin kapea tapa ajatella rikkautta tai runsautta. Siinä mielessä olen elänyt aina melko vaatimatonta elämää enkä ole edes tavoitellut suuria. Puhun kokemuksellisesta rikkaudesta.

Jokaisen elämänpolku on erilainen. Mielenrauhaan ja itsensä tuntemiseen voi päästä monia eri teitä pitkin. Ne puolestaan tukevat fyysistä hyvinvointia. Monista eri paikoista voi löytää omalla polulla auttavia ajatuksia, ja samatkin asiat avautuvat eri ihmisille eri lähteiden kautta. Reikin syvempi olemus on avautunut minulle alun perin muualla kuin Reiki-kursseilta ja -kirjoista. Muualla näitä asioita sisäistettyäni ymmärsin myös Reikin olemusta paremmin. Reikipolku on toki elinikäinen matka ja aina voi oppia lisää. Se on kiehtovaa.

Mitä olen saanut henkisellä tielläni?

Ensisijaisesti voin mainita rauhallisen mielen. Pinnalla kulkevien ajatusten takana on koko ajan aistittavissa äärimmäisen valoisa äärettömyys. Siinä ei ole aikaa eikä tiettyä paikkaa. Ei myöskään persoonaa. Se on puhdas tietoisuus, joka vain on olemassa.

Siihen kuuluu myös ilo ja kyky kokea rakkautta valikoimattomasti kaikkea olemassa olevaa kohtaan. Se ei tarkoita, etteivät monet asiat maailmassa voisi olla paremminkin ja että tämän persoonani ei kannattaisi tehdä mitään sen eteen omalta osaltaan. Tarkoitan, että maailman tapahtumat eivät saa minua raiteiltani eikä arvosteleva katse ei hallitse minussa, vaan hallitsen itse riittävästi omia ajatuksiani. Niiden kautta puolestaan voin päättää itse, mitä tunnen pääasiallisesti elämässäni. Pystyn myös palaamaan omaan rauhaani helpohkosti, jos se järkkyy jostakin syystä hetkellisesti.

Näitä kokemuksia ei pysty kuvaamaan kovin hyvin sanoilla, koska sanat ovat väistämättä latteita eikä kaikelle edes löydy hyviä sanoja. Tämä rauhani kuitenkin välittyy saamani palautteen mukaan kursseilla oppilailleni ja usein myös hoitotilanteissa.

Ulkoiset olosuhteeni voivat olla ajoittain haastavat, ja silti oma sisäinen rauha ja aistimus äärettömyydestä säilyvät kaiken pohjalla koko ajan tunnettavissa olevina perustunteina.

Tunnistan lisäksi nykyisin, mitkä asiat tukevat hyvinvointiani ja mitkä puolestaan vähentävät sitä. Osaan siten asettaa tarvittaessa rajoja, mitä en ole osannut aina. Ei se ole vieläkään kaikissa tilanteissa helppoa, mutta merkittävästi aikaisempaa helpompaa. On siis helpompaa tehdä omaa hyvinvointia paremmin palvelevia valintoja.

Toki tämä kaikki on saanut minut myös nostamaan omia standardejani elämän suhteen. En voi valita enää lainkaan helposti asioita, jotka palvelisivat hyvinvointiani heikosti. En esimerkiksi voisi tyytyä enää menneisyyteni parisuhteiden kaltaisiin suhteisiin, joissa meillä ei ollut paljoakaan yhteistä henkisellä tasolla ja mukana oli jopa halveksuntaa puolin ja toisin toisen maailmankuvaa kohtaan. Koin että enemmän toisilta minun suuntaani, mikä toki sulki tehokkaasti niissä suhteissa vuorovaikutusta ja luottamusta. Päädyin toistuvasti parisuhteisiin, joissa vastapuoli halveksi henkisyydestä kiinnostumista ja täydellinen ateismi oli tyypillisin kohdattava. Opin vaikenemaan ja yritin säilyttää harmoniaa sillä tavalla. Sehän ei tietenkään pitkälle toiminut. Enää ei kiinnosta edes yrittää mitään tuollaista, koska se on hyvin puolinaista elämää.

Nykyisin odotan itsestään selvyytenä sitä, että omia mielenkiinnonkohteita ei tarvitse piilottaa lähimmiltä. Rehellisyys itselle ja toiselle on tärkeää aivan kuten Reikin periaatteissakin ohjataan… Vain itseä voi muuttaa, toisia ei  vastoin heidän tahtoaan. Ymmärrys jokaisen vapaasta tahdosta ja sen kunnioittamisen tarpeellisuudesta on avautunut uusilla tavoilla. Siihen ei sisälly enää tuomintaa kenenkään toisen tietä kohtaan. On vain asioita, joita en itse halua enää kokea, ja asioita joita valitsen kokea.

Fyysisen tason asioista mainittakoon, että lähes 20 vuotta kipuillut polveni on tullut Reikin myötä kivuttomaksi enkä tarvitse polvikivun takia nykyisin mitään hoitoa. Se kärsi aikoinaan raskaassa fyysisessä työssä leipomossa ja vaivasi siitä saakka. Aikaisemmin siihen auttoi vain MSM-jauhe säännöllisesti syötynä.

MSM on ravintorikkiä, jonka käyttö tunnetaan paremmin eläinlääketieteen puolella (esim. hevosten ja koirien nivelongelmien hoidossa) kuin ihmisten hoidossa. Ei sitä ainakaan kukaan lääkäri minulle neuvonut, vaan ohjeena oli lihasten vahvistamista kuntosalilla tai jollakin muulla tavalla, jotta polvi olisi paremmin tuettu. Tämä ei valitettavasti ratkaissut vuosien varrella mitään ja treenaaminen päinvastoin tuotti kovempaa kipua. MSM:llä pystyin pitämään polven kivuttomana, joskin unohdin sen ottamisen ajoittain pidemmiksi ajoiksi, ja kivun palaaminen palautti sen aina uudelleen mieleen. MSM poisti sen aina muutamassa päivässä, mutta tarvitsin sen myös jatkuvasti ylläpidoksi.

Reikiin tutustuttuani huomasin jossakin vaiheessa, että MSM oli ollut kuukausia tauolla eikä kipu palannut takaisin. En tarvitse siihen edelleenkään mitään, vaan polvi tuntuu olevan kunnossa. Polvesta ei löytynyt tutkimuksissa koskaan mitään korjattavissa olevaa vikaa. Kipuilu alkoi parikymppisenä raskaassa leipomotyössä, jossa polviin tuli vääntöä, kun työnsin raskaita ja huonosti kulkevia pinnavaunuja sekä taikinapatoja leipuri-paistajana työskennellessäni. Otan nykyisin tenniskyynärpäideni takia ajoittan akupunktiota ja selän ja raajojen hyvinvointia on tukenut sopivasti kalevalainen jäsenkorjaus.

Myös migreenityyppinen päänsärkyni on lähes kokonaan poissa. Kärsin siitä teini-ikäisestä alkaen ja kipukohtaus kesti kerrallaan migreenin maksimiajan, 3 vuorokautta. Reikin tielle lähtemisen jälkeen päänsärky harveni ja väheni merkittävästi.  Jos sitä tulee joskus, se liittyy enemmänkin nukkumisrytmin muutoksiin tai stressitilanteeseen, ja se on useimmiten lievää ja menee jopa itsestään yön aikana ohi. Ennen se saattoi päinvastoin alkaa yöllä eikä ainakaan parantunut siitä, ja kipulääkekin tehosi huonosti.

Minua puhuttelevia sitaatteja

Joku kysyi minulta: mikä sinun uskontosi on?
Minä vastasin: Kaikki polut, jotka johtavat Valoon.

Me palvoimme Jeesusta sen sijaan, että olisimme tehneet kuten hän teki omalla polullaan. Teimme Jeesuksesta pelkän uskonnon emmekä matkaa kohti ykseyttä Jumalan ja kaiken muun kanssa. Tämä siirtymä sai meidät takertumaan ”kuulumisen ja uskomisen” uskontoon sen sjaan että harjoittaisimme muutoksen uskontoa. (Vapaasti käännetty. KL. Alkuperäinen muoto: We worshipped Jesus instead of following him on his same path. We made Jesus into a mere religion instead of a journey toward union with God and everything else. This shift made us into a religion of ”belonging and believing” instead of a religion of transformation.) – Richard Rohr

Sillä hetkellä kun alat tarkkailla sisäistä ajattelijaasi, tietoisuuden korkeampi taso aktivoituu. – Eckhart Tolle

Asiat eivät tapahdu sinulle. Ne tapahtuvat sinun kauttasi. Sinä itse olet todellisuutesi luoja. Kun päätät muuttua, todellisuutesikin muuttuu vastaavasti. Sillä ei yksinkertaisesti ole mitään muuta vaihtoehtoa. – Gordana Biernat

Se mihin keskität huomiosi, lisääntyy. Saat sen, minkä kanssa olet (energialtasi) linjassa.

Ole se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa.  – Mahatma Gandhi