Energiahoitaminen 2022-05-27T17:52:09+03:00

MITÄ ENERGIAHOITO ON?

Mitä Reiki ja yleensäkin energiahoitaminen on?

Reiki on eräs henkisen kehittymisen teistä sekä myös menetelmä energiahoitamiseen, jolloin voidaan puhua reikihoitamisesta.

Rei-tavu viittaa korkeampaan tajuun tai joku voi puhua myös Jumalasta tai muusta itselleen merkityksellisestä korkeammasta voimasta. Ki taas tarkoittaa yleistä elämän energiaa, jota on kaikessa. Reiki on siten korkeamman voiman tai tajun ohjaamaa elämän energiaa.

Hollantilaisen reikiopettajan Frans Stienen mukaan Reiki on todellisen kirkkaan olemuksemme (True Self) paljastamista kaikkien sen päällä olevien tummempien kerrosten alta. Se on ikään kuin lampunvarjostimien kuorimista lampun kirkkaan valon päältä. Reiki-menetelmässä ei asenneta kehenkään mitään täysin uutta ja vierasta, vaan sen avulla aletaan löytää sitä, mitä meissä on aina ollutkin, mutta mistä emme ehkä olleet vielä tässä elämässä tietoisia.

Joskus puhutaan myös energialääketieteestä. Suomen Energiahoitajat kertoo aiheesta hyvin sivuillaan, ja löydätkin tämän tekstin alta linkin sen sivuille. Energiahoidolla viitataan yleensä tekniikoihin, missä hoitovaikutus saadaan kiinalaisen lääketieteen määrittelemän ns. ihmisen energiajärjestelmän kautta. Vaikutus ei perustu kemialliseen vaikutukseen kuten lääkkeillä. Tunnettuja energiahoitomenetelmiä ovat mm. Reiki, Theta Healing, Quantum Touch (kvanttihoito), Pranic Healing ja Healing Touch.

Harjoittamani energiahoidot ja äänimaljahoito ovat terveyden ja hyvinvoinnin tukemista ja vahvistamista. Niissä ei diagnosoida sairauksia. Kyseessä on ns. täydentävät hoidot. En myöskään kehota ketään lopettamaan lääkkeitään. Ohjaan tarvittaessa ottamaan yhteyttä lääkäriin.

Monissa muissa maissa (esim. Yhdysvallat, Britannia, Hollanti ja viimeksi kuuleman mukaan myös Ruotsi) Reikiä saa jo sairaaloistakin täydentävänä hoitona. Ei siis sen sijasta, vaan lisäksi. Ehkäpä täälläkin nähdään joskus tulevaisuudessa samaa kuin joissakin toisissa maissa. Olen myös lukenut, että sairaaloiden lisäksi ainakin Yhdysvalloissa on reikihoitajia vapaaehtoisina saattohoitopaikoissa, joissakin paikoissa palkattuinakin, ja vaikka sairauksia ei enää siinä vaiheessa edes ajatella voitavan pysäyttää, elämän loppuaika on parempi kokemus sen ansiosta. Kaukainen ajatus ehkä vielä nyky-Suomessa, mutta ei ikuisesti mahdoton…

Reiki ei ole uskonto. Se on elämänkatsomuksista ja uskonnoista riippumatonta, joskin sen harjoitteissa voidaan nähdä buddhalaisen perustajansa Mikao Usuin ansiosta buddhalaisia vaikutteita. Jokainen on vapaa harjoittamaan sellaista uskontoa kuin harjoitti ennen Reiki-kurssille tulemistaan, tai olemaan harjoittamatta mitään uskontoa.

Esimerkiksi minä en ole uskonnollinen. Uskonnollisuus ja henkisyys eivät ole sama asia. Lapsuuteni ja nuoruuteni koti oli kyllä vanhempieni osalta hyvin konservatiivisella tavalla uskonnollinen (helluntailainen), joten sekin puoli on tuttua ja ymmärrän sitäkin kokemusta, mutta en tunne itsessäni sidosta siihen. En tuntenut sitä maailmaa sen pidemmälle omakseni eikä sen maailman ulkopuolisena pidetty Jumala koskaan vastannut minulle, vaikka aikoinaan nuorena sitä kovin toivoin. Syvä ja mitään vastaamaton hiljaisuus oli aina kuitenkin tulos.

Löysin sen sijaan itseni, joskin vasta paljon myöhemmin. Ymmärsin myös, että meistä jokaisen ei ole tarkoitus enää tässä vaiheessa oman sielunsa matkaa kokea niin suurta erillisyyttä, kuin esim. tuossa uskonnollisessa suuntauksessa oli esillä: erillisyyttä toisilla tavoilla kokevista ja uskovista ihmisistä, korkeammasta voimasta ja koko maailmankaikkeudesta.  – Ethän nyt käsitä väärin. Näen kyllä korkeamman voiman kaikessa, mutta en koe sitä erityisesti ulkopuolisena entiteettinä, joka lisäksi päättäisi kohtalostamme. En myöskään arvostele toisin kokevien kokemusta vääräksi tai huonoksi. Kaikelle on aikansa ja paikkansa, ja kaikki mistä yksilö saa itselleen voimaa, rohkaisua ja iloa, voi olla hyödyksi.

Tämän kehityksen tuloksena en myöskään tunne Reiki-menetelmän kautta käsillä olevan energian tulevan välttämättä mistään ulkopuolelta. Tämä kommentti varmasti saa monet Reikin harjoittajat älähtämään, mutta jos kokee kaiken olemassa olevan ykseyttä itsessään ja samalla kaikkiallista ehdotonta rakkautta, mikä olisi loppujen lopuksi ulkopuolella? Ehdoton rakkaus on sitä paitsi se energia, joka on kyky tuoda harmoniaa sinne, missä jokin on epäharmoniassa.

En myöskään katso ihmistä pienenä ja voimattomana, vaan voimakkaana luojaolentona, joka luo tiedostamattaankin kaikkea, mitä hänen elämässään on. Onnellisempaa on olla tietoinen siitä, mitä milläkin hetkellä luo omalla tietoisuudellaan. Silloin ei luo itselleen vahingossa aivan mitä sattuu, eikä tarvitse tuntea olevansa jonkun toisen luoman todellisuuden vanki, joka ei voi säädellä millään tavalla omaa olemisen tilaansa.

Me täällä länsimaissa ajattelemme hoitamista usein vain fyysisen kehon tai sairauksien hoitamisena. Tämä sairausajattelu ulottuu helposti energiahoitamisen alueellekin. Emme huomaa, että voisimme tukea terveyttä ja hyvinvointia jo ennen kuin sairastumme. Ehkä emme sairastuisikaan kaikkeen siihen, mihin sairastumme? Mikä kaikki vaikuttaa siihen, että sairastumme eli joudumme jollakin tavalla epäharmonian tilaan? Esimerkiksi stressi vaikuttaa meissä laajasti, ja Suomi on median kertoman mukaan aivan erityisesti huolikansaa. Huolestumme milloin mistäkin, jolloin elämänilo latistuu ja elämme tulevan kontrollointi- ja selviytymismoodissa. Tällainen kaventaa elämän iloa, rauhaa ja oman voiman kokemusta.

Entä jos antaisimmekin enemmän huomiota kehon stressihermoston ja mielen rauhoittamiselle? Energiahoitamisen ja myös harjoittamani äänimaljahoidon avulla voidaan auttaa ihmistä palaamaan hänelle luontaiseen itseään parantavaan tilaan.

Kokemuksellista hyötyä vaikkapa stressinhallinnan osalta väheksytään toisinaan epätieteellisenä. Energiahoitaminen kuitenkin pyrkii harmonisoimaan ihmistä laajana ja moniulotteisena kokonaisuutena, jolloin koettu elämänlaatu voi kohentua suurestikin, vaikka juuri jossakin sairaudessa mikään ei muuttuisikaan. Se voi olla vasta viimeinen puoli, joka muuttuu, jos on muuttuakseen.

Harjoittamani energiahoidot (Reiki, Access Bars, Access Body) kuten äänimaljahoitokin otetaan vastaan sisävaatteissa hierontapöydällä maaten. Hoito kestää tavallisesti noin tunnin. Energiahoito kaukohoitona voi olla lyhyempi.

Mitä energiahoidossa voi kokea: On yksilöllistä, mitä juuri sinä tunnet energiahoidossa, mutta tyypillisimpiä fyysisiä tuntemuksia ovat lämpö tai kuumuus hoitajan käsistä hoitokohdassa tai tai jossakin muualla päin kehoa, tai vaihtoehtoisesti kylmyys (ympärilläsi tai hoitokohdassa). Voi tulla myös eräänlaista virtauksen, väreilyn tai painon tunnetta, tai tunnet että kädet jäivät johonkin paikkaan vaikka hoitaja oli todellisuudessa jo siirtänyt ne eteenpäin. Jos on taipumusta nähdä ns. sisäisin silmin, saatat nähdä kauniita värejä tai näet yhtäkkiä hoitajan pelkkänä kirkkaana valona. Tällaisia olen kuullut asiakkailtani ja kokenut niistä osan itsekin.

Kaikki eivät kuitenkaan aisti hoidossa mitään erityistä. Tunnetko jotakin vai et, ei kerro siitä, vaikuttaako hoito sinuun. Ei myöskään haittaa, jos nukahdat kesken hoidon. Olo on hoidon jälkeen useimmiten joka tapauksessa rentoutunut ja kirkastunut. Hoitovaikutus myös jatkuu itsekseen jopa vuorokauden ajan aktiivisen hoidon päätyttyäkin.

Mainittakoon myös, että on normaalia, että hoidon aikana voi herätä erilaisia tunnereaktioita kuten itkua tai naurua, tai lihakset ”nykivät”. Keho reagoi energiahoitoon joskus näin.

Suomen Energiahoitajien internetsivulla on lukemisen arvoinen osio nimeltä ”Yleisiä kysymyksiä energiahoidosta”, jossa kerrotaan mm. onko energiahoitojen tehosta tieteellistä näyttöä. En kuulu Suomen Energiahoitajiin, vaan lainaan vain sinne koottua hyvää informaatiota. Sivulla todetaan, että ”vastoin yleisiä käsityksiä energiahoitoja ja niiden vaikutuksia on tutkittu tieteellisesti tarkkaan valvotuissa olosuhteissa joissa on saatu suorastaan hämmästyttävää näyttöä energiahoitojen vaikutuksista.” Klikkaa tässä alla olevaa linkkiä, jolloin pääset Suomen Energiahoitajien sivuille:

Reiki-menetelmän historiaa

Tuntemamme Reiki-menetelmä syntyi Japanissa 1920-luvulla Mikao Usui -nimisen oppineen miehen ansiosta. Usui tarkoitti menetelmänsä ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avuksi. Hänen mukaansa se on periaatteineen resepti onnelliseen elämään.

Reikin historiaa kerrotaan lähteestä riippuen hieman eri tavoin.  Mikao Usui joka tapauksessa opetti ja harjoitti Reikiä päätyökseen elämänsä viimeiset neljä vuotta 1922-26. Hänellä ehti olla noin 2000 oppilasta, joista yksi opettajatasolle asti ehtinyt oppilas oli Japanin merivoimien upseeri ja lääkäri nimeltä Chujiro Hayashi, jonka oppilaan rouva Hawayo Takatan (1900-1980) kautta Reiki alkoi levitä myös Japanista länteen. Takata toi sen ensin Japanista Havaijille vuonna 1938, ja hän pysyi kuolemaansa eli vuoteen 1980 saakka länsimaisen ainoana reikiopettajana. Takatan oppilaat alkoivat levittää sitä hänen kuolemansa jälkeen edelleen eteenpäin. Niinpä Reiki saapui Takatan oppilaan, ruotsalaissyntyisen kanadalaisen Wanja Twanin, ansiosta myös Suomeen 1980-luvun puolivälissä, jolloin valmistuivat ensimmäiset suomalaiset Reikiopettajat, Aila Norlamo ja Ulla Lindroth. Heistä Norlamo tuli maassamme tunnetummaksi.

Reiki on jakautunut  karkeasti jaettuna ns. alkuperäiseen japanilaiseen Reikiin, joka tulee suoraan Japanista, ja länsimaistuneeseen Reikiin, jonka lukuisat hieman erilaiset suuntaukset tulevat Japanista USA:n  kautta, kuten on tapahtunut alun perin myös Suomen kohdalla. Länsimaistunut Reiki on jakautunut lukuisiin toisistaan hieman eroaviin versioihin. Reiki sinänsä on samaa, mutta tavat opettaa sitä vaihtelevat.

Kuvat: kahdessa ensimmäisessä kuvassa on Mikao Usui. Kolmannessa kuvassa on hänen oppilaansa Chujiro Hayashi, ja neljännessä kuvassa on Hayashin oppilas Hawayo Takata.

Mistä energiasta tässä oikein puhutaan?

”Jos haluat oppia tuntemaan universumin salaisuuksia, ajattele energian, taajuuden ja värähtelyn termeillä.” Tämä on serbialais-yhdysvaltalaisen fyysikko-keksijä-futuristi Nikola Teslan tunnettu lausahdus. Vuosina 1896–1943 elänyt Tesla patentoi elinaikanaan noin 300 keksintöä. Teslan ajatus energiasta on relevantti myös silloin, kun ajatellaan energiahoitoa.

Nykyisin tiedetään jo, että kaikki universumissa koostuu energiasta. Osa siitä värähtelee niin hitaasti, että muodostuu näkyvää ja kiinteää ainetta, ja tätä voidaan sanoa myös tiheäksi energiaksi (dense energy). Ihmiskeho ja muu materiaalinen maailma edustavat tätä.

Energia-sana ei kuitenkaan viittaa Reiki-menetelmän tai muidenkaan energiahoitojen yhteydessä fysiikan energiatermiin, jolla kuvataan materian käyttäytymistä. Kysymyksessä on sen sijaan hienojakoinen henkinen energia, jota emme yleensä näe fyysisin silmin.  Sitä voidaan sanoa hienojakoiseksi energiaksi (subtle energy), henkiseksi energiaksi (spiritual energy), tietoisuudeksi, tai kuten fyysikko Johanna Blomqvist asian ilmaisee: informaatioksi.

Suosittelenkin energiahoitamisen tieteellisestä pohjasta kiinnostuneille Johanna Blomqvistin kirjaa Kvanttifysiikasta energiahoitoihin: fyysikon matka mieleen ja paranemiseen (Viisas Elämä, 2016). Hän myös toteaa Reikin olevan usein haaste loogiseen, rationaaliseen ajatteluun oppineelle mielelle, koska vastauksia on haettava muusta kuin materialistisesta näkökulmasta.

Mitä Reiki siis on? Reiki oli perustajalleen (japanilainen Mikao Usui, 1865-1926) ensisijaisesti henkinen tie  –   ja sitä se on ensisijassa myös minulle. Reikiä voidaan tottakai sanoa myös yhdeksi monista menetelmistä harjoittaa energiahoitamista.

Ajatuksemme ja tunteemme edustavat hienojakoista energiaa, joka puolestaan voi värähdellä korkeammalla tai matalammalla taajuudella, ja tuottaa sen tuloksena elämäämme paremmalta tai huonommalta tuntuvia kokemuksia. Matalavärähteistä energiaa edustavat esimerkiksi häpeä, syyllisyys, arvosteleminen ja tuomitseminen, pelko ja viha. Korkeavärähteisiä tunteita edustavat puolestaan ehdoton pyyteetön rakkaus, kiitollisuus, sisäinen ilo ja sisäinen rauha.

Kaikki täällä värähtelee omilla taajuuksillaan. Niin myös jokainen ihminen. Eri ihmisten värähtelytaajuudet eroavat toisistaan ja samallakin ihmisellä esiintyy siinä vaihtelua sen mukaan, mitä hän milläkin hetkellä ajattelee, tuntee ja kokee. Voidaan myös sanoa, että eri ihmisten tietoisuuksien tasot eroavat toisistaan. Jollakin se on korkeampi ja jollakin toisella vielä matalampi. – Huomaa, että tämä ei tarkoita samaa kuin parempi/huonompi. Se mitä on, on kuten se on, ja sen voi antaa olla kuten se on juuri nyt. Juuri sillä hetkellä ei voisi olla toisinkaan, mutta joka hetki voi alkaa tehdä valintoja, jotka johtavat erilaiseen energiaan kuin aikaisemmin.

Kun Reiki-menetelmä tai jokin muu henkinen harjoitus kohottaa omaa hienojakoisen energiamme värähtelyä korkeammalle tasolle, pystymme ymmärtämään enemmän ja laajemmin   –  myös itseämme. Korkeampi oma energia vahvistaa myös kehon puolustusmekanismeja. Voimme siis kohottaa omaa energiatasoamme ja saada sen tuottamaa holistista hyötyä omalle kehityksellemme ja terveydellemme.