Mitä Reiki on? 2021-08-26T20:54:40+00:00

MITÄ REIKIHOITO JA YLEISEMMIN ENERGIAHOITO ON?

Mitä Reiki ja yleensäkin energiahoitaminen on?

Reiki on luonteeltaan meditatiivista itsetuntemuksen kasvattamista ja energian nostamista. Se on myös energiahoitamisen kattokäsitteen alle kuuluva holistinen menetelmä hyvinvoinnin tukemiseksi. Se on kuitenkin ensisijaisesti henkisen kasvun ja itsetuntemuksen menetelmä. Se on mieltä, tunteita ja niiden tuloksena myös kehoa rauhoittavaa. Sellaisena sen voi ajatella olevan paljonkin hyödyksi stressaavassa nykymaailmassamme.

Joskus puhutaan myös energialääketieteestä. Energiahoidoksi voidaan laskea Suomen Energiahoitajien mukaan hyvin monia eri hoitomuotoja sen perusteella, minkä toimintamekanismin kautta hoito vaikuttaa. Sillä viitataan yleensä tekniikoihin, missä hoitovaikutus saadaan kiinalaisen lääketieteen määrittelemän ns. ihmisen energiajärjestelmän kautta. Vaikutus ei perustu kemialliseen vaikutukseen kuten lääkkeillä. Tunnettuja energiahoitomuotoja ovat mm. Reiki, Quantum Touch, Pranic Healing ja Healing Touch. Myös harjoittamani Access Bars ja Theta Healing ovat energiahoitamista.

Reikissä tai yleensäkään harjoittamissani energiahoidoissa ei diagnosoida sairauksia. Kyseessä on ns. täydentävä hoito. En myöskään kehota ketään lopettamaan lääkkeitään. Ohjaan tarvittaessa ottamaan yhteyttä lääkäriin.

Monissa muissa maissa (esim. Yhdysvallat, Britannia, Hollanti ja viimeksi kuuleman mukaan myös Ruotsi) Reikiä saa jo sairaaloistakin täydentävänä hoitona. Ehkäpä täälläkin nähdään joskus tulevaisuudessa samaa kuin joissakin toisissa maissa. Reikikirjallisuudesta olen lukenut, että sairaaloiden lisäksi ainakin Yhdysvalloissa on reikihoitajia vapaaehtoisina saattohoitopaikoissa, joissakin paikoissa palkattuinakin, ja vaikka sairauksia ei enää siinä vaiheessa edes ajatella voitavan pysäyttää tai parantaa, elämän loppu on rauhallisempi ja rakkaudellisempi kokemus sen ansiosta. Ehkä kaukainen ajatus vielä viranomais-Suomessa, mutta ei omassa sydämessäni.

Reiki on elämänkatsomuksista ja uskonnoista riippumatonta, eikä siihen tarvitse erityisesti uskoa, jotta siitä voisi hyötyä hoidossa. Reikissä on henkinen ulottuvuutensa ja Reiki-kursseilla opitaan hieman myös meditaatiota, mutta uskonto se ei ole. Jokainen on vapaa harjoittamaan sellaista uskontoa kuin harjoitti ennen Reikiä, tai olemaan harjoittamatta mitään. Toivottavasti meditaatio kuitenkin jää edes jossakin määrin tavaksi kurssin jälkeenkin.

Energiahoito tasapainottaa ja harmonisoi ihmistä kaikilla tasoillaan (mieli, tunne, sielu ja fyysinen keho). Se kohottaa ihmisen omaa hienojakoista energiavärähtelyä, ja tämän tuloksena elämässä koettu hyvinvointi voi lisääntyä. Myös vastustuskyky saattaa tämän energiatason kohoamisen tuloksena parantua. Voikin sanoa, että autan energiahoidon menetelmin sinua purkamaan hyvinvointisi edessä olevia esteitä, mutta on kuitenkin yksilöllistä, mitä juuri sinä Reikistä tai muista hoidoista saat.

Me täällä länsimaissa ajattelemme hoitamista ja hoitumista usein vain fyysisen kehon ja ehkä enintään mielen sairauksien hoitamisena, ja tutkimuksen keinoin mitattavana tapahtumana. Kokemuksellista hyötyä vaikkapa stressinhallinnan osalta väheksytään toisinaan epätieteellisenä. Reiki kuitenkin pyrkii harmonisoimaan ihmistä laajana ja moniulotteisena kokonaisuutena, jolloin koettu elämänlaatu voi kohentua lopulta suurestikin, vaikka juuri fyysisesti mikään ei muuttuisikaan selvästi havaittavasti. Se voi olla jopa vasta viimeinen puoli, joka muuttuu, jos on muuttuakseen.

Reikihoito kuten Access Bars -hoitokin otetaan vastaan sisävaatteissa hierontapöydällä maaten. Reiki on tyypillisesti suurimman osan ajasta käsillä tehtävä kosketushoito, mutta osan ajasta (joissakin tapauksissa jopa kokonaan) hoitaja voi myös hoitaa pelkästään energiakentän eli ns. auran kautta. Aloitan Reikihoidon joka tapauksessa aina tunnustelemalla ensin hoidettavan auraa ja virratan samalla energiaa sen kautta, ennen kuin teen muuta.  Intimiteettialueille ei kosketa näissä hoidoissani, mutta muuten keho käydään läpi päästä jalkoihin kevyesti käsiä eri paikoissa kehon päällä paikoillaan pitäen. Tyypillinen Reikihoito kestää noin tunnin. Kaukohoitona se voi olla merkittävästikin lyhyempi.

Hoitajan kautta kanavoituu harmonisoivaa energiaa hoidettavalle sen verran ja sellaisena, kuin hän on sillä hetkellä valmis ottamaan vastaan. Tämä energia on korkeavärähteistä eikä minun egoni hoitajana ole rajaamassa sitä, mitä siitä pitäisi välttämättä saada tai minkä pitäisi olla lopputulos. Vastaanottaja käyttää saamansa energian siten, kuin hänelle on hyväksi. Voin toki tulkita hoitoa sanallisesti jälkeenpäin, jos sitä toivot.

Jos sinun on vaikeaa olla selin- tai päinmakuulla, Reikihoito voidaan tehdä myös kylkiasennossa tai tuolilla istuen. Myös kaukohoito on aina vaihtoehtona. Se toimii yhtä hyvin kuin kontaktihoitokin, mutta kosketuselementti jää toki pois.

Access Bars -hoito kestää myös tunnin ja se tapahtuu hierontapöydällä selinmakuulla, mutta siinä kosketan pääasiassa vain päätä.  Kosketan alussa lyhyesti myös jalkoja.

Mitä hoidossa voi kokea: On yksilöllistä, mitä juuri sinä tunnet energiahoidossa, mutta tyypillisiä kokemuksia ovat lämpö tai joskus jopa epämukavuutta lähestyvä kuumuus hoitajan käsissä ja/tai hoitokohdassa tai laajemminkin, tai vaihtoehtoisesti kylmyys, virtaus tai väreily, värien näkeminen jos on sellaiseen herkkyyttä olemassa, hieman kieppuva tunne tai jonkinlainen aaltoilu. Tällaisia olen kuullut asiakkailtani ja myös toisilta Reikin harjoittajilta, ja kokenut niistä osaa itsekin.

Kaikki eivät kuitenkaan aisti hoidossa mitään erityistä. Tunnetko jotakin vai et, ei kerro siitä, vaikuttaako hoito sinuun. Kaikki meistä eivät ole yhtä herkkiä tuntemaan hienojakoisia energioita. Olo on hoidon jälkeen useimmiten joka tapauksessa rentoutunut ja kirkastunut. Mielikin rauhoittuu. Hoito myös jatkuu itsekseen jopa vuorokauden aktiivisen hoidon päätyttyäkin. Olo voi olla silloin hieman erilainen kuin normaalisti, ja tulisi muistaa juoda vettä, koska hoidon tuloksena on kehossa käynnissä puhdistumista.

Mainittakoon myös, että on normaalia, että hoidon aikana voi herätä erilaisia tunnereaktioita kuten itkua tai naurua, tai lihakset ”nykivät”. Keho reagoi energiahoitoon joskus näin.

Reikin opiskelusta: Reiki on perustasollaan helppo oppia viikonloppukurssilla. Länsimaissa sitä on totuttu ajattelemaan enemmänkin vain meditatiivisena käsillä hoitamisen menetelmänä (palm-healing), mutta syvemmillä tasoillaan Reiki on toki paljon enemmänkin. Silloin se on myös matka itseesi ja jopa koko olemassaolomme ”mysteereihin”.

Suomen Energiahoitajien internetsivulla on lukemisen arvoinen osio nimeltä ”Yleisiä kysymyksiä energiahoidosta”, jossa kerrotaan mm. onko energiahoitojen (joihin Reiki lukeutuu) tehosta tieteellistä näyttöä. En kuulu Suomen Energiahoitajiin, vaan lainaan vain sieltä löytämääni ihan hyvää informaatiota. Sivulla todetaan, että ”vastoin yleisiä käsityksiä energiahoitoja ja niiden vaikutuksia on tutkittu tieteellisesti tarkkaan valvotuissa olosuhteissa joissa on saatu suorastaan hämmästyttävää näyttöä energiahoitojen vaikutuksista.” Alla olevasta linkistä pääsee tutustumaan aihetta käsitteleviin tutkimuksiin, ja sieltä löytyy vastauksia myös moniin muihin kysymyksiin. Sieltä saa toki myös laajemman silmäyksen siihen, mitä energiahoito on.

Mihin siitä on apua?

Reiki ei keskity erityisesti sairauksiin ja niiden paranemiseen, tai yksittäisen vaivan oireiden poistamiseen, joskin Reikillä voi kyllä onnistua lievittämään kipua sekä oman hoitokokemukseni mukaan että toisten kokemusten perusteella. Se on oireiden poistamisen sijaan menetelmä ihmisen tasapainottamiseen ja energiatason kohottamiseen, mistä syntyy laajempaa tietoisuutta ja kykyä tehdä itselle parempia valintoja.

Niin syntyy ajan mittaan hyvinvointia ihmisen kokonaisuudelle ja koettu elämänlaatu voi olla parempi kuin aikaisemmin. Energiatason kohoaminen ei tarkoita tässä erityisesti fyysistä pirteyttä, vaan kyseessä on korkeavärähteinen tietoisuutta ja ymmärryksen tasoa kohottava energia.

Monet ovat nykyisin stressaantuneita sekä itsestä ja omasta hyvinvoinnista vieraantuneita. Reikin ottaminen itselle käyttöön eli Reikikurssin käyminen on tässä avuksi, koska silloin tämä menetelmä on aina helposti käytettävissä. Reikistä on kyllä hyötyä vain hoidossa käymälläkin eli ilman että opiskelet sitä itse, mutta eniten siitä saa juuri itse harjoitettuna.

Reikihoidon yleinen vaikutus on syvä rentoutuminen. Se myös aktivoi ihmisen omia paranemisprosesseja ja puhdistaa. Reikin aktivoima rakkaudellinen ja levollinen olo rauhoittaa kehon toimintoja, mieltä ja tunteita. Se muun muassa alentaa verenpainetta ja pulssia. Se lievittää ahdistuneisuutta ja auttaa monia nukkumaan paremmin. Se vaikuttaa myönteisesti vastustuskykyyn, jolloin esimerkiksi flunssa ei välttämättä iske niin helposti. Korkeammassa energiassa oleva ihminen pysyy terveempänä.

Reiki on meditatiivista ja se hiljentää ajatuksia. Se avaa käyttämättömiä voimavaroja tuomalla sisimmästä viestejä siitä, miten ihminen voi auttaa paremmin itseään ja elää itselleen sopivaa elämää. Se toisin sanoen auttaa ihmisen sisäisessä kasvussa. Se myös lisää positiivista elämänasennetta, henkistä tasapainoa, elämään luottamista, intuitiota ja luovuutta.

Reiki ohjaa ihmistä esimerkiksi elämänmuutosten, stressaavien tilanteiden ja riippuvuuksien keskellä. Se tukee suunnan muuttamista ihmiselle itselleen mielekkäämmäksi. Reiki myös herättää ja vahvistaa sitä hyvää, mikä on jo ihmisessä olemassa. Syvimmillään se tunnetaan historiallisesti jopa ns. valaistumisen apuvälineenä. Säännöllinen Reikihoito tukee kokonaisterveyttä ja hyvinvointia.

Tässä kohtaa on hyvä mainita, että Reikiin tutustumisen alussa voi tulla joskus ns. paranemiskriisiä, jossa fyysinen ja henkinen olo pahenevat tilapäisesti, kun käsittelemättömiä asioita nousee Reikin vaikutuksesta pintaan. Se auttaa kuitenkin poistamaan käsittelyä vailla olevia asioita, kun ihminen pääsee niihin ensin käsiksi. Se avaa siten ihmistä ottamaan vastaan uutta ja parempaa. Ennen kuin uutta voi tulla tilalle, joidenkin entisten ja painavien asioiden täytyy mennä. Reiki on monipuolinen auttaja, joka toimii lempeästi ohjaten aina parhaaksi.

Hieman Reikin historiaa

Tuntemamme Reikimenetelmä syntyi Japanissa 1920-luvulla Mikao Usui -nimisen oppineen miehen ansiosta. Usui tarkoitti menetelmänsä ihmisen henkisen kehittymisen avuksi sekä fyysisen, emotionaalisen, mentaalisen ja hengen/sielutason hyväksi. Hänen mukaansa se on periaatteineen resepti onnelliseen elämään.

Reikin historiaa kerrotaan lähteestä riippuen hieman eri tavoin.  Mikao Usui joka tapauksessa opetti ja harjoitti Reikiä päätyökseen elämänsä viimeiset neljä vuotta 1922-26. Hänellä ehti olla noin 2000 oppilasta, joista yksi opettajatasolle asti ehtinyt oppilas oli Japanin merivoimien upseeri ja lääkäri nimeltä Chujiro Hayashi, jonka oppilaan rouva Hawayo Takatan (1900-1980) kautta Reiki alkoi levitä myös Japanista länteen. Takata toi sen ensin Japanista Havaijille vuonna 1938m ja hän pysyi kuolemaansa eli vuoteen 1980 saakka länsimaisen ainoana Reikiopettajana. Takatan oppilaat alkoivat levittää sitä hänen kuolemansa jälkeen edelleen eteenpäin. Niinpä Reiki saapui Takatan oppilaan, ruotsalaissyntyisen kanadalaisen Wanja Twanin, ansiosta myös Suomeen 1980-luvun puolivälissä, jolloin valmistuivat ensimmäiset suomalaiset Reikiopettajat, Aila Norlamo ja Ulla Lindroth. Heistä Norlamo tuli maassamme tunnetummaksi.

Reiki on jakautunut  karkeasti jaettuna ns. alkuperäiseen japanilaiseen Reikiin, joka tulee suoraan Japanista, ja länsimaistuneeseen Reikiin, jonka lukuisat hieman erilaiset suuntaukset tulevat Japanista USA:n  kautta, kuten on tapahtunut alun perin myös Suomen kohdalla. Länsimaistunut Reiki on jakautunut lukuisiin toisistaan hieman eroaviin versioihin. Reiki sinänsä on samaa, mutta tavat opettaa sitä vaihtelevat.

Minä edustan ensimmäisen Reiki-koulutukseni osalta länsimaistunutta Usui/Tibetan Reikiä. Tämän linjan kehittäjä on USA:ssa vaikuttava William Lee Rand, joka on perustanut oman Reikikeskuksensa nimeltä The International Center for Reiki Training. Suomessa tätä linjaa on edustanut esim. Somsola-kivikaupan perustaja, jo edesmennyt Sari McGlinn, joka on kirjoittanut oman Reikiaiheisen kirjankin. Opiskelin tiibetiläisen Reikin jälkeen syksyllä 2019 Reiki 1 -tason uudelleen alkuperäisen japanilaisen Reikin opettajalla. Olin ollut japanilaisesta Reikistä kiinnostunut jo pidempään enkä koe kumpaakaan, länsimaista tai japanilaista, ehdottomasti toista paremmaksi. Ne ansioituvat hieman eri asioissa ja vetoavat erilaisiin ihmisiin.

Kuvat: kaksi ensimmäistä kuvaa vasemmalta lukien esittävät Mikao Usuita. Toisessa kuvassa oikealta laskettuna on Chujiro Hayashi, joka oli yksi Usuin oppilaista. Viimeisenä oikealla on Hawayo Takata, jota voimme kiittää siitä, että Reiki saapui Japanista länteen noinkin varhain.

Reikihoidossa esiintyvä energia

”Jos haluat oppia tuntemaan universumin salaisuuksia, ajattele energian, taajuuden ja värähtelyn termeillä.” Tämä on serbialais-yhdysvaltalaisen fyysikko-keksijä-futuristi Nikola Teslan tunnettu lausahdus. Vuosina 1896–1943 elänyt Tesla kuuluu nykyhistorian merkittävimpiin keksijöihin, joka patentoi elinaikanaan noin 300 keksintöä maailmanlaajuisesti. Teslan ajatus energiasta on relevantti myös silloin, kun ajatellaan energiahoitoa.

Reiki on sekä meditaatioon että energian värähtelyihin perustuva menetelmä ja sellaisena yksi monista energiahoitomuodoista – nykyisin kenties niistä tunnetuin.

Nykyisin tiedetään myös jo, että kaikki universumissa koostuu energiasta. Osa siitä värähtelee niin hitaasti, että muodostuu näkyvää ja kiinteää ainetta, ja tätä voidaan sanoa myös tiheäksi energiaksi (dense energy). Ihmiskeho ja muu materiaalinen maailma edustavat tätä.

Olemassa on myös hyvin korkeavärähteistä eli nopeasti värähtelevää energiaa, jollaista Reikikin on, mutta jota emme yleensä näe fyysisin silmin. Sitä voidaan sanoa hienojakoiseksi energiaksi, henkiseksi energiaksi (spiritual energy) ja myös tietoisuudeksi.

Myös ajatuksemme ja tunteemme edustavat viimeksi mainitun kaltaista hienojakoisempaa energiaa, joka puolestaan voi värähdellä korkeammalla tai matalammalla taajuudella, ja tuottaa sen tuloksena elämäämme paremmalta tai huonommalta tuntuvia kokemuksia. Matalaa energiaa ovat esimerkiksi häpeä, syyllisyys, pelko ja viha. Korkeaenergisiä tunteita ovat puolestaan ehdoton/pyyteetön rakkaus, kiitollisuus, ilo ja rauha.

Kaikki täällä värähtelee omilla taajuuksillaan. Niin myös jokainen ihminen. Eri ihmisten värähtelytaajuudet eroavat toisistaan ja samallakin ihmisellä esiintyy siinä vaihtelua sen mukaan, mitä hän milläkin hetkellä ajattelee, tuntee ja kokee.

Kun Reiki tai jokin muu henkinen harjoitus kohottaa omaa hienojakoisen energiamme värähtelyä korkeammalle tasolle, tietoisuutemme taso kohoaa ja ymmärrämme sen tuloksena enemmän ja laajemmin   –  myös itseämme. Etuna on myös pienempi todennäköisyys sairastua, koska korkeampi oma energia vahvistaa kehon puolustusmekanismeja. Reiki edustaa hyvin korkeavärähteistä energiaa, jolla voimme kohottaa omaa energiatasoamme ja saada sen tuottamaa holistista hyötyä omalle kehityksellemme ja terveydellemme.

Energia ei siis viittaa Reikin tai muidenkaan energiahoitojen yhteydessä fysiikan energiatermiin, jolla kuvataan materian käyttäytymistä.

”Informaatio” kuvaisi fyysikko Johanna Blomqvistin mukaan Reikin ja energiahoitojen energiaa paremmin. Mikäli aihe kiinnostaa enemmän, suosittelen Blomqvistin kirjaa Kvanttifysiikasta energiahoitoihin: fyysikon matka mieleen ja paranemiseen (Viisas Elämä, 2016). Hänen mukaansa tässä yhteydessä puhutaan usein hienojakoisesta energiasta (engl. subtle energy). Hän toteaakin Reikin olevan usein haaste loogiseen, rationaaliseen ajatteluun oppineelle mielelle, koska vastauksia on haettava muusta kuin materialistisesta näkökulmasta. Se myös toimii ajan ja paikan tuolla puolen, jolloin sitä eivät sido loogisen mielemme rajaamat lainalaisuudet.

Hienojakoinen energia vaikuttaa ihmisessä kaikkeen ja sitä voi myös oppia säätelemään tietoisesti. Tällä tavoin on mahdollista vaikuttaa omaan olotilaan kaikilla olemassaolon tasoilla: tunteiden, mielen, hengen/sielun ja fyysisen kehon tasolla.

Ihanteellisinta olisi pysyvästi ja mahdollisimman vakaasti korkealla pysyvä energiataso, jolloin ihminen kykenee tuntemaan ehdotonta rakkautta itseään ja muita kohtaan, kiitollisuutta, sisäistä iloa ja rauhaa sekä tyytyväisyyttä, vaikka ulkoiset olosuhteet vaihtelisivatkin päivästä ja hetkestä toiseen. Reiki on hyvä apuväline matkalla sinne, ja hoidossa voi päästä kokemaan siitä välähdyksiä. Reikin opiskeleminen puolestaan auttaa tavoittamaan ja lopulta ylläpitämään pysyvämmin korkeampaa omaa energiatasoa.

Matalalla taajuudella värähtelevä ihmisyksilö vetää puoleensa helpommin kielteisiä asioita ja kokee olevansa olosuhteidensa armoilla. Hän reagoi niihin tunteillaan negatiivisesti eikä tunne hallitsevansa elämäänsä, mikä tuottaa helposti alaspäin johtavan kierteen. Korkeammalla taajuudella värähtelevä yksilö puolestaan heijastaa myönteisyyttä sekä itseensä että ympäristöönsä, ja kutsuu tätä kautta elämäänsä lisää myönteisiä asioita. Jos hän on oppinut hallitsemaan omaa energiatasoaan tietoisesti, hän ei enää ajelehdi olosuhteiden tuottamien tunteiden armoilla, vaan hän pystyy hallitsemaan itseään ja muokkaamaan omaa kokemusta todellisuudestaan. Hän ylläpitää silloin aktiivisesti tiedostaen omaa tasapainoaan.

Värähtelyään voi kohottaa tietoisesti Reikillä joko Reikihoidossa käymällä tai Reikiä itse harjoittaen, eli tervetuloa sekä hoitoon että kursseille ja myös ajoittain pitämiini Reiki-iltoihin saamaan kokemusta siitä, millaista hoito olisi ja varsinkin kursseja jo käytyäsi vaihtamaan hoitoja Reiki-iltoihin! Muita keinoja kohottaa omaa värähtelyään ovat esimerkiksi jokin muu meditaatio ja luonnossa oleskelu. Myös kiitollisuuden, ilon ja rakkauden tunteminen nostavat sitä. Siten vaikkapa kiitollisuuspäiväkirja tai kiitollisuushetki aina illalla tai aamulla auttavat omaa energiaa pysymään korkeammalla.