Mitä energiahoito on? 2018-12-14T15:56:19+00:00

MITÄ REIKIHOITO JA ENERGIAHOITO OVAT?

Mitä reikihoito ja energiahoito ovat?

Energiahoito on laaja kattokäsite. Energiahoidoksi voidaan laskea Suomen Energiahoitajien mukaan hyvin monia eri hoitomuotoja sen perusteella, minkä toimintamekanismin kautta hoito vaikuttaa. Sillä viitataan yleensä tekniikoihin, missä hoitovaikutus saadaan kiinalaisen lääketieteen määrittelemän ns. ihmisen energiajärjestelmän kautta. Vaikutus ei perustu kemialliseen vaikutukseen kuten lääkkeillä, vaan sillä vaikutetaan ihmiseen energiajärjestelmän kautta. Tunnettuja energiahoitomuotoja ovat mm. Reiki, Quantum Touch, Pranic Healing ja Healing Touch.

Reiki on nykyisin todennäköisesti tunnetuin energiahoitomuoto. Reiki-sana tarkoittaa suoraan käännettynä universaalia elämän energiaa (vrt. prana, chi, ki). Reiki on elämänkatsomuksista ja uskonnoista riippumatonta. Energia sinänsä on samaa eri energiahoidoissa. Hoitoon vain on kehitetty toisistaan hieman eroavia menetelmiä, joilla on eri nimet.

Reikihoitaja toimii kanavana tälle energialle. Se virtaa hänen käsiensä kautta hoidettavaan. Hoito voi tuntua esimerkiksi kihelmöintinä, kuumuutena tai kylmänä virtauksena. Myös hetkellistä kipua voi tulla. Kaikki eivät tunne mitään erityistä, vaan kokevat vain miellyttävän rentoutumisen. On myös normaalia, että hoidon aikana voi herätä erilaisia tunnereaktioita. Reikissä ei siirry hoitajan omaa energiaa, vaan hän pelkästään välittää kauttaan universaalia elämänenergiaa.

Energiahoito tapahtuu hierontapöydällä tavalliset sisävaatteet päällä. Lyhyempi hoito voidaan tehdä tuolilla istuen. Hoitaja pitää käsiään kevyesti hoidettavan kehon eri kohdissa tai hieman kehon yläpuolella, jotta hoidettava saa reikienergiaa tasaisesti joka puolelle. Jokainen saa sitä sen verran kuin kykenee sillä hetkellä ottamaan vastaan, ja jokainen saa siitä apua juuri siihen, mihin eniten tarvitsee. Reiki toimii aina hoidettavan parhaaksi. Sen luonne on ehdoton rakkaus.

Energiahoidon aikana voi rentoutua, vetäytyä omaan sisäiseen maailmaansa kuuntelemaan itseään tai vaikka nukahtaa. Taustalla soi hiljaa rauhallinen, meditatiivinen musiikki. Musiikin sijaan saa tietenkin valita myös hiljaisuuden. Kokohoito kestää noin tunnin. Hoito voidaan tehdä joko lähi- tai kaukohoitona.

Suomen Energiahoitajien internetsivulla on mielestäni lukemisen arvoinen osio nimeltä ”Yleisiä kysymyksiä energiahoidosta”, jossa kerrotaan mm. onko energiahoitojen (joihin reiki lukeutuu) tehosta tieteellistä näyttöä. Sivulla todetaan, että ”vastoin yleisiä käsityksiä energiahoitoja ja niiden vaikutuksia on tutkittu tieteellisesti tarkkaan valvotuissa olosuhteissa joissa on saatu suorastaan hämmästyttävää näyttöä energiahoitojen vaikutuksista.” Alla olevasta linkistä pääsee tutustumaan aihetta käsitteleviin tutkimuksiin, ja sieltä löytyy vastauksia myös moniin muihin kysymyksiin. Sieltä saa toki myös laajemman silmäyksen siihen, mitä energiahoito on.

http://suomenenergiahoitajat.fi/hoitopalvelut/energiahoito/

Mihin reiki-energiahoidosta on apua?

Reikissä kanavoitavaa elämän energiaa on läsnä kaikkialla ja myös meistä jokaisen kehossa, mutta sen määrä ja virtaamisen vapaus vaihtelevat. Monet ovat  erilaisten elämänkokemusten jäljiltä stressaantuneita sekä itsestä ja omasta hyvinvoinnista vieraantuneita. Energia ei välttämättä pääse virtaamaan meissä vapaasti. Tuloksena on ajan mittaan erilaista fyysistä, psyykkistä ja mielen oireilua. Fyysisen kehon oireetkaan eivät ilmesty sattumanvaraisesti, vaan niillä on syvemmällä olevat syynsä.

Reiki pureutuu oireiden taustalla näkymättömissä oleviin syihin. Energiahoito ei siis keskity itse vaivaan ja oireisiin, vaan älykäs reikienergia pyrkii tunnistamaan pohjimmaisen syyn, joka tuottaa oireita. Kun syyn tunnistaa, tilannetta voi muuttaa. Mieleen voikin tulla reikihoidon aikana tai sen jälkeen omaa elämää koskevia uusia oivalluksia ja tarvetta työstää itseä syvemmin. Energiahoito auttaa ihmistä paremmin kosketuksiin itsensä kanssa.

Reikihoidon yleinen vaikutus on syvä rentoutuminen. Tuloksena on myös energiatukosten avautumista. Se aktivoi kehon omia paranemisprosesseja ja puhdistaa. Reikin aktivoima rakkaudellinen ja levollinen olo rauhoittaa kehon toimintoja. Se muun muassa alentaa verenpainetta ja pulssia. Se lievittää ahdistuneisuutta, rauhoittaa mieltä ja auttaa nukkumaan paremmin. Se vaikuttaa myönteisesti vastustuskykyyn. Sari McGlinnin kirjan sisältämä laaja reikitutkimus 300 suomalaisen käyttäjän kokemuksista myös kertoo, että reiki lievittää kipua (McGlinn: Reiki, luonnollisen parantamisen menetelmä, 2008). Oman hoitokokemukseni mukaan siitä on apua myös psoriasiksen oireisiin.

Reiki on meditatiivista ja se hiljentää ajatuksia. Se avaa käyttämättömiä voimavaroja tuomalla sisimmästä viestejä siitä, miten ihminen voi auttaa paremmin itseään ja elää itselleen sopivaa elämää. Se toisin sanoen auttaa ihmisen sisäisessä kasvussa. Se myös lisää positiivista elämänasennetta, henkistä tasapainoa, elämään luottamista, intuitiota ja luovuutta.

Reiki ohjaa ihmistä esimerkiksi elämänmuutosten, stressaavien tilanteiden ja riippuvuuksien keskellä. Se tukee suunnan muuttamista ihmiselle itselleen mielekkäämmäksi. Reiki myös herättää ja vahvistaa sitä hyvää, mikä on jo ihmisessä olemassa. Syvimmillään se tunnetaan historiallisesti jopa ns. valaistumisen apuvälineenä. Säännöllinen reikihoito tukee kokonaisterveyttä ja toimii sairauksia ennaltaehkäisevästi.

Tässä kohtaa on hyvä mainita, että reikiin tutustumisen alussa voi tulla joskus ns. paranemiskriisi, jossa fyysinen ja henkinen olo pahenevat tilapäisesti, kun käsittelemättömiä asioita nousee reikin vaikutuksesta pintaan. Se auttaa kuitenkin poistamaan käsittelyä vailla olevia asioita, kun ihminen pääsee niihin ensin käsiksi. Se avaa siten ihmistä ottamaan vastaan uutta ja parempaa. Ennen kuin uutta voi tulla tilalle, joidenkin entisten ja painavien asioiden täytyy kuitenkin joskus mennä. Reiki on monipuolinen auttaja. Se ei vahingoita, vaan toimii lempeästi ohjaten aina parhaaksi.

Miten energiahoito nimeltä reiki toimii?

Reiki kohottaa hoidettavan omaa energiatasoa ja purkaa ihmisessä olevia lukkoja. Se auttaa kaikkea kohti suurempaa harmoniaa, mikä puolestaan on paranemisen perusta. Kun energia virtaa ihmisessä vapaammin, hän voi eheytyä kaikilla tasoilla.

Energiahoito puhdistaa ja vilkastuttaa aineenvaihduntaa. Tämän vuoksi onkin tärkeää juoda hoidon jälkeen vettä. Hoito jatkuu itsekseen vielä vähintään 24 tuntia jopa hoidosta lähtemisen jälkeenkin.

Reikin historia

Reikimenetelmä syntyi Japanissa vuonna 1922. Se on luontaishoitomenetelmä, jonka toi tietoisuuteemme japanilainen mies nimeltä Mikao Usui (1865-1926). Usui tarkoitti menetelmänsä fyysisten, emotionaalisten, ja henkisten vaivojen hoitoon sekä yleisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen.

Reikin historian kaikista yksityiskohdista ei ole täyttä varmuutta, koska se on kulkenut suullisena perinteenä opettajalta toiselle eikä kirjallisia merkintöjä ole sen historian alusta saakka. Eri lähteet kertovat siitä hieman eri tavoin. Mikao Usui joka tapauksessa opetti ja harjoitti reikiä koko loppuelämänsä ajan. Hänellä ehti olla noin 2000 oppilasta. Yksi Usuin opettajaoppilaista oli Churijo Hayashi (1879–1940), joka kehitti reikimenetelmään käsillä tehtävät hoitoasennot. Reiki levisi Japanista länteen, ensin Havaijille, vuonna 1938 Hayashin oppilaan Hawayo Takatan (1900–1980) mukana, ja hänen oppilaansa levittivät sitä edelleen eteenpäin 1980-luvun alusta lähtien.

Suomeen reiki saapui vuonna 1985 Hawayo Takatan ruotsalaissyntyisen oppilaan, Wanja Twanin, tuomana. Maassamme on tällä hetkellä kymmeniä tuhansia reikin harjoittajia. Reiki on osa yleistä terveydenhoitoa mm. USA:ssa ja Englannissa, joissa sitä käytetään koululääketieteen rinnalla mm. sairaaloissa. Suomessa ei ole vielä näin. Se tunnetaan täällä ns. vaihtoehtoisena tai täydentävänä hoitona. Sitä voidaan käyttää länsimaisen koululääketieteen rinnalla erilaisten sairauksien tukihoitona sekä ylläpitämään ja vahvistamaan jo olemassa olevaa hyvinvointia.

Reikihoidossa esiintyvä energia

”Jos haluat oppia tuntemaan universumin salaisuuksia, ajattele energian, taajuuden ja värähtelyn termeillä.” Tämä on serbialais-yhdysvaltalaisen fyysikko-keksijä-futuristi Nikola Teslan tunnettu lausahdus. Vuosina 1896–1943 elänyt Tesla kuuluu nykyhistorian merkittävimpiin keksijöihin, joka patentoi elinaikanaan noin 300 keksintöä maailmanlaajuisesti. Teslan ajatus energiasta on erittäin relevantti myös silloin, kun ajatellaan energiahoitoa.

Reiki on energian värähtelyihin perustuva hoitomuoto ja sellaisena yksi monista energiahoitomuodoista – nykyisin kenties niistä tunnetuin. Energia ei viittaa tässä fysiikan energiatermiin, jolla kuvataan materian käyttäytymistä. Energiahoidoissa tarkoitetaan mielen tason energiaa. ”Informaatio” kuvaisi fyysikko Johanna Blomqvistin mukaan reikin ja energiahoitojen energiaa paremmin. Mikäli aihe kiinnostaa enemmän, suosittelen Blomqvistin kirjaa Kvanttifysiikasta energiahoitoihin: fyysikon matka mieleen ja paranemiseen (Viisas Elämä, 2016). Hänen mukaansa tässä yhteydessä puhutaan usein hienojakoisesta energiasta (engl. subtle energy). Hän toteaakin reikin olevan usein haaste loogiseen, rationaaliseen ajatteluun oppineelle mielelle, koska vastauksia on haettava muusta kuin materialistisesta näkökulmasta.

Kvanttifysiikasta kiinnostuneille saattaakin olla kiinnostavaa, että kvantti-etuliite esiintyy usein myös energiahoidossa kyseessä olevasta energiasta ja olemisen eri ulottuvuuksista puhuttaessa. Tunnetaan jopa energiahoitomuoto nimeltä kvanttikosketus (quantum touch).

Kaikki täällä värähtelee omilla taajuuksillaan. Niin myös jokainen ihminen. Eri ihmisten värähtelytaajuudet eroavat toisistaan ja samallakin ihmisellä esiintyy siinä vaihtelua. Aivan kaikki, kiinteimmiltäkin näyttävät ja tuntuvat objektit, on energiaa. Joidenkin objektien värähtely on niin hidasta (matala taajuus), että ne vaikuttavat täysin kiinteiltä. Siksi onkin aluksi vaikea ajatella niidenkin olevan pohjimmiltaan vain energiaa kuten nopeasti värähtelevän valonkin (korkea taajuus).

Tämä energia vaikuttaa ihmisessä kaikkeen ja sitä voi myös oppia säätelemään tietoisesti. Tällä tavoin on mahdollista vaikuttaa olotilaan ja terveyteen sekä tunteiden, mielen että fyysisen kehon tasolla. Ihanteellisinta on pysyvästi ja mahdollisimman vakaasti korkealla pysyvä energiataso, jolloin ihminen sairastuu vähemmän todennäköisesti. Matalalla taajuudella värähtelevä ihmisyksilö vetää puoleensa helpommin kielteisiä asioita ja kokee olevansa olosuhteidensa armoilla. Hän reagoi niihin tunteillaan negatiivisesti eikä tunne hallitsevansa elämäänsä, mikä tuottaa helposti alaspäin johtavan kierteen. Korkeammalla taajuudella värähtelevä yksilö puolestaan heijastaa myönteisyyttä sekä itseensä että ympäristöönsä ja kutsuu tätä kautta elämäänsä lisää myönteisiä asioita. Jos hän on oppinut hallitsemaan omaa energiatasoaan tietoisesti, hän ei enää ajelehdi olosuhteiden tuottamien tunteiden armoilla, vaan hän pystyy hallitsemaan itseään ja omaa todellisuuttaan. Hän ylläpitää silloin aktiivisesti tiedostaen omaa tasapainoaan.

Värähtelyään voi kohottaa tietoisesti reikillä joko reikihoitoa toiselta ottaen tai reikiä itse harjoittaen. Muita keinoja kohottaa omaa värähtelyään ovat esimerkiksi meditaatio ja luonnossa oleskelu. Myös kaikenlainen itsestä hauskalta tuntuva tekeminen nostaa sitä.