Mitä Reiki on? 2020-07-08T19:17:22+00:00

MITÄ REIKIHOITO JA YLEISEMMIN ENERGIAHOITO ON?

Mitä Reiki ja yleensäkin energiahoitaminen on?

Reiki on energiahoitamisen kattokäsitteen alle kuuluva holistinen menetelmä hyvinvoinnin tukemiseksi. Se on myös henkisen kehittymisen menetelmä. Se on luonteeltaan meditatiivista ja mieltä sekä tunteita rauhoittavaa. Sellaisena sen voi ajatella olevan paljonkin hyödyksi stressaavassa nykymaailmassamme.

Joskus puhutaan myös energialääketieteestä. Energiahoidoksi voidaan laskea Suomen Energiahoitajien mukaan hyvin monia eri hoitomuotoja sen perusteella, minkä toimintamekanismin kautta hoito vaikuttaa. Sillä viitataan yleensä tekniikoihin, missä hoitovaikutus saadaan kiinalaisen lääketieteen määrittelemän ns. ihmisen energiajärjestelmän kautta. Vaikutus ei perustu kemialliseen vaikutukseen kuten lääkkeillä. Tunnettuja energiahoitomuotoja ovat mm. Reiki, Quantum Touch, Pranic Healing ja Healing Touch. Myös harjoittamani Access Bars ja Theta Healing ovat energiahoitamista.

Reikissä tai yleensäkään harjoittamissani energiahoidoissa ei diagnosoida sairauksia. Kyseessä on ns. täydentävä hoito. En myöskään kehota ketään lopettamaan lääkkeitään. Ohjaan tarvittaessa ottamaan yhteyttä lääkäriin.

Monissa muissa maissa (esim. Yhdysvallat, Britannia, Hollanti ja viimeksi kuuleman mukaan myös Ruotsi) Reikiä saa jo sairaaloistakin täydentävänä hoitona. Suomen nykyisessä asenneilmastossa olemme tästä hyvin kaukana, mutta ehkäpä täälläkin nähdään joskus tulevaisuudessa samaa kuin joissakin toisissa maissa. Reikikirjallisuudesta olen lukenut, että sairaaloiden lisäksi ainakin Yhdysvalloissa on reikihoitajia vapaaehtoisina saattohoitopaikoissa, joissakin paikoissa palkattuinakin, ja vaikka sairauksia ei enää siinä vaiheessa edes ajatella voitavan pysäyttää tai parantaa, elämän loppu on rauhallisempi ja rakkaudellisempi kokemus sen ansiosta. Ehkä kaukainen ajatus Suomessa, mutta ei omassa sydämessäni.

Reiki on elämänkatsomuksista ja uskonnoista riippumatonta. Reikissä on henkinen ulottuvuutensa ja Reiki-kursseilla opitaan hieman myös meditaatiota, mutta uskonto se ei ole. Jokainen on vapaa harjoittamaan sellaista uskontoa kuin harjoitti ennen Reikiä, tai olemaan harjoittamatta mitään.

Energiahoito tasapainottaa ja harmonisoi ihmistä kaikilla tasoillaan (mieli, tunne, sielu ja fyysinen keho). Se kohottaa ihmisen omaa hienojakoista energiavärähtelyä, ja tämän tuloksena elämässä koettu hyvinvointi voi lisääntyä. Myös vastustuskyky saattaa tämän energiatason kohoamisen tuloksena parantua. Voikin sanoa, että autan energiahoidon menetelmin sinua purkamaan hyvinvointisi edessä olevia esteitä, mutta on kuitenkin yksilöllistä, mitä juuri sinä Reikistä tai muista hoidoista saat.

Me täällä länsimaissa ajattelemme hoitamista ja hoitumista usein vain fyysisen kehon ja ehkä enintään mielen sairauksien hoitamisena, ja tutkimuksen keinoin mitattavana tapahtumana. Kokemuksellista hyötyä vaikkapa stressinhallinan osalta toisinaan väheksytään epätieteellisenä. Reiki kuitenkin pyrkii harmonisoimaan ihmistä laajana ja moniulotteisena kokonaisuutena, jolloin koettu elämänlaatu voi kohentua lopulta suurestikin, vaikka juuri fyysisesti mikään ei muuttuisikaan selvästi havaittavasti. Se voi olla jopa vasta viimeinen puoli, joka muuttuu, jos on muuttuakseen.

Reikihoito kuten Access Bars -hoitokin otetaan vastaan sisävaatteissa hierontapöydällä maaten. Reiki on suurimman osan ajasta käsillä tehtävä kosketushoito, mutta osan ajasta (joissakin tapauksissa jopa kokonaan) hoitaja voi myös hoitaa pelkästään energiakentän eli ns. auran kautta. Intimiteettialueille ei kosketa.

Hoitajan kautta kanavoituu maailmankaikkeuden harmonisoivaa energiaa hoidettavalle sen verran ja sellaisena, kuin hän on sillä hetkellä valmis ottamaan vastaan. Tämä energia on korkeavärähteistä eikä kyseessä ole hoitajan oma henkilökohtainen elämänenergia (bioenergia).

Access Bars -hoito kestää myös tunnin ja se tapahtuu hierontapöydällä selinmakuulla, mutta siinä kosketan vain hoidettavan päätä.

Mitä hoidossa voi kokea: On yksilöllistä, mitä juuri sinä tunnet energiahoidossa, mutta tyypillisiä kokemuksia ovat lämpö tai joskus jopa epämukavuutta lähestyvä kuumuus hoitajan käsissä hoitokohdassa tai laajemminkin, kylmyys, virtaus tai väreily, värien näkeminen jos on sellaiseen herkkyyttä olemassa, hieman kieppuva tunne tai jonkinlainen aaltoilu. Tällaisia olen kuullut asiakkailtani ja myös toisilta Reikin harjoittajilta, ja kokenut niistä osaa itsekin.

Kaikki eivät kuitenkaan aisti hoidossa mitään erityistä. Tunnetko jotakin vai et, ei kerro siitä, vaikuttaako hoito sinuun. Kaikki meistä eivät ole yhtä herkkiä tuntemaan hienojakoisia energioita. Olo on hoidon jälkeen useimmiten joka tapauksessa rentoutunut ja kirkastunut. Mielikin rauhoittuu. Hoito myös jatkuu itsekseen jopa vuorokauden aktiivisen hoidon päätyttyäkin.

Mainittakoon myös, että on normaalia, että hoidon aikana voi herätä erilaisia tunnereaktioita kuten itkua tai naurua, tai lihakset ”nykivät”. Keho reagoi energiahoitoon joskus näin.

Reikin opiskelusta: Reiki on perustasollaan helppo oppia viikonloppukurssilla. Länsimaissa sitä on totuttu ajattelemaan enemmänkin vain meditatiivisena käsillä hoitamisen menetelmänä (palm-healing), mutta syvemmillä tasoillaan Reiki on toki paljon enemmänkin. Silloin se on myös matka itseesi.

Suomen Energiahoitajien internetsivulla on lukemisen arvoinen osio nimeltä ”Yleisiä kysymyksiä energiahoidosta”, jossa kerrotaan mm. onko energiahoitojen (joihin reiki lukeutuu) tehosta tieteellistä näyttöä. Sivulla todetaan, että ”vastoin yleisiä käsityksiä energiahoitoja ja niiden vaikutuksia on tutkittu tieteellisesti tarkkaan valvotuissa olosuhteissa joissa on saatu suorastaan hämmästyttävää näyttöä energiahoitojen vaikutuksista.” Alla olevasta linkistä pääsee tutustumaan aihetta käsitteleviin tutkimuksiin, ja sieltä löytyy vastauksia myös moniin muihin kysymyksiin. Sieltä saa toki myös laajemman silmäyksen siihen, mitä energiahoito on.

Mihin siitä on apua?

Reiki ei keskity erityisesti sairauksiin ja niiden paranemiseen, tai yksittäisen vaivan oireiden poistamiseen, joskin Reikillä voi kyllä onnistua lievittämään kipua sekä oman hoitokokemukseni mukaan että toisten kokemusten perusteella. Se on oireiden poistamisen sijaan menetelmä ihmisen tasapainottamiseen ja energiatason kohottamiseen, mistä syntyy laajempaa tietoisuutta ja kykyä tehdä itselle parempia valintoja.

Niin syntyy ajan mittaan hyvinvointia ihmisen kokonaisuudelle ja koettu elämänlaatu voi olla parempi kuin aikaisemmin. Energiatason kohoaminen ei tarkoita tässä erityisesti fyysistä pirteyttä, vaan kyseessä on korkeavärähteinen tietoisuutta ja ymmärryksen tasoa kohottava energia.

Monet ovat nykyisin stressaantuneita sekä itsestä ja omasta hyvinvoinnista vieraantuneita. Reikin ottaminen itselle käyttöön eli Reiki-kurssin käyminen on tässä avuks, koska silloin tämä menetelmä on aina helposti käytettävissä ja meditaatioon tutustuminen auttaa tutkimaan ja hallitsemaan omaa mieltä ja tunteita. Reikistä on kyllä hyötyä ilman että opiskelet sitä itse, mutta eniten siitä saa juuri itse harjoitettuna.

Reikihoidon yleinen vaikutus on syvä rentoutuminen. Se myös aktivoi kehon omia paranemisprosesseja ja puhdistaa. Reikin aktivoima rakkaudellinen ja levollinen olo rauhoittaa kehon toimintoja, mieltä ja tunteita. Se muun muassa alentaa verenpainetta ja pulssia. Se lievittää ahdistuneisuutta ja auttaa monia nukkumaan paremmin. Se vaikuttaa myönteisesti vastustuskykyyn, jolloin esimerkiksi flunssa ei välttämättä iske niin helposti. Korkeammassa energiassa oleva ihminen pysyy terveempänä.

Reiki on meditatiivista ja se hiljentää ajatuksia. Se avaa käyttämättömiä voimavaroja tuomalla sisimmästä viestejä siitä, miten ihminen voi auttaa paremmin itseään ja elää itselleen sopivaa elämää. Se toisin sanoen auttaa ihmisen sisäisessä kasvussa. Se myös lisää positiivista elämänasennetta, henkistä tasapainoa, elämään luottamista, intuitiota ja luovuutta.

Reiki ohjaa ihmistä esimerkiksi elämänmuutosten, stressaavien tilanteiden ja riippuvuuksien keskellä. Se tukee suunnan muuttamista ihmiselle itselleen mielekkäämmäksi. Reiki myös herättää ja vahvistaa sitä hyvää, mikä on jo ihmisessä olemassa. Syvimmillään se tunnetaan historiallisesti jopa ns. valaistumisen apuvälineenä. Säännöllinen reikihoito tukee kokonaisterveyttä ja hyvinvointia.

Tässä kohtaa on hyvä mainita, että reikiin tutustumisen alussa voi tulla joskus ns. paranemiskriisi, jossa fyysinen ja henkinen olo pahenevat tilapäisesti, kun käsittelemättömiä asioita nousee reikin vaikutuksesta pintaan. Se auttaa kuitenkin poistamaan käsittelyä vailla olevia asioita, kun ihminen pääsee niihin ensin käsiksi. Se avaa siten ihmistä ottamaan vastaan uutta ja parempaa. Ennen kuin uutta voi tulla tilalle, joidenkin entisten ja painavien asioiden täytyy mennä. Reiki on monipuolinen auttaja, joka toimii lempeästi ohjaten aina parhaaksi.

Hieman Reikin historiaa

Tuntemamme reikimenetelmä syntyi Japanissa 1920-luvulla Mikao Usui -nimisen oppineen miehen ansiosta. Usui tarkoitti menetelmänsä ihmisen henkisen kehittymisen avuksi sekä fyysisen, emotionaalisen, mentaalisen ja hengen/sielutason hyväksi. Hänen mukaansa se on periaatteineen resepti onnelliseen elämään.

Reikin historiaa kerrotaan lähteestä riippuen hieman eri tavoin.  Mikao Usui joka tapauksessa opetti ja harjoitti reikiä päätyökseen elämänsä viimeiset neljä vuotta 1922-26. Hänellä ehti olla noin 2000 oppilasta, joista yksi oli Japanin merivoimien upseeri ja lääkäri nimeltä Chujiro Hayashi, jonka oppilaan kautta Reiki alkoi levitä Japanista länteen, ensin Havaijille. Se tapahtui vuonna 1938 Hayashin oppilaan rouva Hawayo Takatan (1900–1980) ansiosta, ja hänen oppilaansa levittivät sitä edelleen eteenpäin 1980-luvun alusta lähtien. Reiki saapui Takatan oppilaan, ruotsalaissyntyisen kanadalaisen Wanja Twanin, ansiosta lopulta myös Suomeen 1980-luvun puolivälissä, jolloin valmistuivat ensimmäiset suomalaiset reikiopettajat, Aila Norlamo ja Ulla Lindroth.

Reiki on jakautunut  japanilaiseen ja USA:n  kautta meillekin tulleeseen länsimaistuneeseen haaraan. Länsimainen Reiki on jakautunut edelleen lukuisiin toisistaan hieman eroaviin versioihin. Reiki sinänsä on samaa, mutta tavat opettaa sitä vaihtelevat.

Minä edustan ensimmäisen Reiki-koulutukseni osalta länsimaistunutta Usui/Tibetan Reikiä. Tämän linjan kehittäjä on USA:ssa vaikuttava William Lee Rand, ja Suomessa tätä linjaa on edustanut esim. Somsola-kivikaupan perustaja Sari McGlinn. Opiskelin mielenkiinnon vuoksi syksyllä 2019 Reiki 1 -tason uudelleen perinteisen japanilaisen Reikin opettajalla. Olin ollut japanilaisesta Reikistä kiinnostunut jo pidempään enkä koe kumpaakaan, länsimaista tai japanilaista, toista paremmaksi. Molemmissa on hyviä puolia ja olen omaksunut omaan hoitooni ja opetukseeni asioita kummaltakin puolelta. Voinee sanoa, että minun Reiki-opetukseni on eräänlaista fuusio-Reikiä.

Reikihoidossa esiintyvä energia

”Jos haluat oppia tuntemaan universumin salaisuuksia, ajattele energian, taajuuden ja värähtelyn termeillä.” Tämä on serbialais-yhdysvaltalaisen fyysikko-keksijä-futuristi Nikola Teslan tunnettu lausahdus. Vuosina 1896–1943 elänyt Tesla kuuluu nykyhistorian merkittävimpiin keksijöihin, joka patentoi elinaikanaan noin 300 keksintöä maailmanlaajuisesti. Teslan ajatus energiasta on relevantti myös silloin, kun ajatellaan energiahoitoa.

Reiki on energian värähtelyihin perustuva menetelmä ja sellaisena yksi monista energiahoitomuodoista – nykyisin kenties niistä tunnetuin.

Nykyisin tiedetään myös jo, että kaikki universumissa koostuu energiasta. Osa siitä värähtelee niin hitaasti, että muodostuu näkyvää ja kiinteää ainetta, ja tätä voidaan sanoa myös tiheäksi energiaksi (dense energy). Ihmiskeho ja muu materiaalinen maailma edustavat tätä.

Olemassa on myös hyvin korkeavärähteistä eli nopeasti värähtelevää energiaa, jollaista Reikikin on, mutta jota emme yleensä näe fyysisin silmin. Sitä voidaan sanoa hienojakoiseksi energiaksi, henkiseksi energiaksi (spiritual energy) ja myös tietoisuudeksi.

Myös ajatuksemme ja tunteemme edustavat viimeksi mainitun kaltaista hienojakoisempaa energiaa, joka puolestaan voi värähtellä korkeammalla tai matalammalla taajuudella, ja tuottaa sen tuloksena elämäämme paremmalta tai huonommalta tuntuvia kokemuksia.

Kaikki täällä värähtelee omilla taajuuksillaan. Niin myös jokainen ihminen. Eri ihmisten värähtelytaajuudet eroavat toisistaan ja samallakin ihmisellä esiintyy siinä vaihtelua sen mukaan, mitä hän milläkin hetkellä ajattelee, tuntee ja kokee.

Kun Reiki tai jokin muu henkinen harjoitus kohottaa omaa hienojakoisen energiamme värähtelyä korkeammalle tasolle, tietoisuutemme taso kohoaa ja ymmärrämme sen tuloksena enemmän ja laajemmin   –  myös itseämme. Etuna on myös pienempi todennäköisyys sairastua, koska korkeampi oma energia vahvistaa kehon puolustusmekanismeja. Reiki edustaa hyvin korkeavärähteistä energiaa, jolla voimme kohottaa omaa energiatasoamme ja saada sen tuottamaa holistista hyötyä omalle terveydellemme ja kehityksellemme.

Energia ei viittaa Reikin tai muidenkaan energiahoitojen yhteydessä fysiikan energiatermiin, jolla kuvataan materian käyttäytymistä.

”Informaatio” kuvaisi fyysikko Johanna Blomqvistin mukaan Reikin ja energiahoitojen energiaa paremmin. Mikäli aihe kiinnostaa enemmän, suosittelen Blomqvistin kirjaa Kvanttifysiikasta energiahoitoihin: fyysikon matka mieleen ja paranemiseen (Viisas Elämä, 2016). Hänen mukaansa tässä yhteydessä puhutaan usein hienojakoisesta energiasta (engl. subtle energy). Hän toteaakin Reikin olevan usein haaste loogiseen, rationaaliseen ajatteluun oppineelle mielelle, koska vastauksia on haettava muusta kuin materialistisesta näkökulmasta.

Kvanttifysiikasta kiinnostuneille saattaakin olla kiinnostavaa, että kvantti-etuliite esiintyy usein myös energiahoidossa kyseessä olevasta energiasta ja olemisen eri ulottuvuuksista puhuttaessa. Tunnetaan jopa energiahoitomuoto nimeltä kvanttikosketus (quantum touch).

Hienojakoinen energia vaikuttaa ihmisessä kaikkeen ja sitä voi myös oppia säätelemään tietoisesti. Tällä tavoin on mahdollista vaikuttaa olotilaan ja terveyteen sekä tunteiden, mielen, hengen että fyysisen kehon tasolla.

Ihanteellisinta olisi pysyvästi ja mahdollisimman vakaasti korkealla pysyvä energiataso, jolloin ihminen sairastuu vähemmän todennäköisesti, ja jolloin hän kykenee tuntemaan sisäistä rauhaa, tyytyväisyyttä ja iloa, vaikka ulkoiset olosuhteet vaihtelisivatkin päivästä ja hetkestä toiseen. Reiki on hyvä apuväline matkalla sinne, ja hoidossa voi toisinaan päästä kokemaan siitä välähdyksiä. Reikin opiskeleminen puolestaan auttaa tavoittaa ja lopulta ylläpitämään pysyvämmin korkeampaa omaa energiatasoa.

Matalalla taajuudella värähtelevä ihmisyksilö vetää puoleensa helpommin kielteisiä asioita ja kokee olevansa olosuhteidensa armoilla. Hän reagoi niihin tunteillaan negatiivisesti eikä tunne hallitsevansa elämäänsä, mikä tuottaa helposti alaspäin johtavan kierteen. Korkeammalla taajuudella värähtelevä yksilö puolestaan heijastaa myönteisyyttä sekä itseensä että ympäristöönsä ja kutsuu tätä kautta elämäänsä lisää myönteisiä asioita. Jos hän on oppinut hallitsemaan omaa energiatasoaan tietoisesti, hän ei enää ajelehdi olosuhteiden tuottamien tunteiden armoilla, vaan hän pystyy hallitsemaan itseään ja omaa todellisuuttaan. Hän ylläpitää silloin aktiivisesti tiedostaen omaa tasapainoaan.

Värähtelyään voi kohottaa tietoisesti Reikillä joko reikihoitoa toiselta ottaen tai Reikiä itse harjoittaen, eli tervetuloa sekä Reiki-hoitoon että Reiki-kursseille ja myös Reiki-iltoihin saamaan kokemusta siitä, millaista hoito olisi ja varsinkin kursseja jo käytyäsi vaihtamaan hoitoja Reiki-iltoihin! Muita keinoja kohottaa omaa värähtelyään ovat esimerkiksi jokin muu meditaatio ja luonnossa oleskelu. Myös kiitollisuuden, ilon ja rakkauden tunteminen nostavat sitä. Siten vaikkapa kiitollisuuspäiväkirja tai kiitollisuushetki aina illalla tai aamulla auttavat omaa energiaa pysymään korkeammalla.