Mitä Reiki on? 2019-11-22T02:46:42+00:00

MITÄ REIKIHOITO JA ENERGIAHOITO OVAT?

Mitä Reiki ja yleensäkin energiahoitaminen on?

Reiki on energiahoitamisen kattokäsitteen alle kuuluva holistinen menetelmä. Joskus puhutaan myös energialääketieteestä. Energiahoidoksi voidaan laskea Suomen Energiahoitajien mukaan hyvin monia eri hoitomuotoja sen perusteella, minkä toimintamekanismin kautta hoito vaikuttaa. Sillä viitataan yleensä tekniikoihin, missä hoitovaikutus saadaan kiinalaisen lääketieteen määrittelemän ns. ihmisen energiajärjestelmän kautta. Vaikutus ei perustu kemialliseen vaikutukseen kuten lääkkeillä. Tunnettuja energiahoitomuotoja ovat mm. Reiki, Quantum Touch, Pranic Healing ja Healing Touch. Myös harjoittamani Access Bars ja Theta Healing ovat energiahoitamista.

En diagnosoi sairauksia enkä kehota lopettamaan mitään lääkkeitä ilman lääkärin lupaa. Ohjaan myös tarvittaessa ottamaan yhteyttä lääkäriin. Energiahoito on ns. täydentävä hoitomuoto. Monissa muissa maissa (esim. Yhdysvallat, Britannia, Hollanti ja viimeksi kuuleman mukaan myös Ruotsi) Reikiä saa jo sairaaloistakin täydentävänä hoitona. Nämä energiahoidot ovat elämänkatsomuksista ja uskonnoista riippumattomia.

Energiahoito tasapainottaa ja harmonisoi. Se myös kohottaa omaa hienojakoista energiavärähtelyäsi, minkä tuloksena kehosi, mielesi ja tunteesi (syvemmältä myös hengen taso) voivat nousta suurempaan hyvinvointiin ja myös vastustuskyky saattaa tämän energiatason kohoamisen tuloksena parantua. Voikin sanoa, että autan energiahoidon menetelmin sinua purkamaan hyvinvointisi edessä olevia esteitä. 

Otat reikihoidon vastaan tavallisissa sisävaatteissa hierontapöydällä rentoutuen tai tarvittaessa istuen, jos makuuasento on sinulle jostakin syystä vaikea. Kosketan sinua kevyesti kehosi eri kohdista käsilläni, muutamia minuutteja kerrallaan (ei intimiteettialueilta), ja hoitava maailmankaikkeuden energia välittyy kauttani sinuun. Toimin hoidon aikana vain kanavana tälle korkeavärähteiselle hienojakoiselle energialle. Saat sitä sen verran kuin sillä kertaa on sinulle hyväksi. Reiki toimii aina hoidettavan parhaaksi ja sen luonne on ehdoton rakkaus. Hoito kestää valintasi mukaan 1-1,5 tuntia. Access Bars -hoito kestää myös tunnin ja se tapahtuu hierontapöydällä selinmakuulla, mutta siinä kosketan vain päässäsi olevia pisteitä.

Holistisuus viittaa Reikin kykyyn hoitaa ja harmonisoida ihmistä kaikilla olemassaolon tasoilla: fyysisellä, mentaalisella, tunnetasolla ja hengen/sielun tasolla. Se auttaa sinua kasvamaan ihmisenä täydempään mittaasi ja tekemään parempia valintoja oman hyvinvointisi eteen.

Mitä hoidossa voi kokea: On yksilöllistä, miten tunnet energian hoidossa, mutta tyypillisiä kokemuksia ovat lämpö tai joskus jopa epämukavuutta lähestyvä kuumuus hoitokohdassa tai laajemminkin, kylmyys, virtaus tai väreily, värien näkeminen jos on sellaiseen herkkyyttä olemassa, hieman kieppuva tunne tai jonkinlainen aaltoilu. Tällaisia olen kuullut asiakkailtani ja myös toisilta Reikin harjoittajilta. Kaikki eivät kuitenkaan aisti hoidossa mitään erityistä. Tunnetko jotakin vai et, ei kerro siitä, vaikuttaako hoito sinuun. Kaikki meistä eivät vain ole yhtä herkkiä tuntemaan hienojakoisia energioita. On myös normaalia, että hoidon aikana voi herätä erilaisia tunnereaktioita tai lihakset ”säthähtelevät”. Keho reagoi joskus näin.

Reikin opiskelusta: Reiki on perustasollaan yksinkertainen meditatiivinen käsillä hoitamisen menetelmä (palm-healing), jonka perusteet kuka tahansa voi oppia viikonloppukurssilla. Syvemmillä tasoillaan Reiki on toki paljon enemmänkin. Silloin se on myös matka itseesi.

Suomen Energiahoitajien internetsivulla on mielestäni lukemisen arvoinen osio nimeltä ”Yleisiä kysymyksiä energiahoidosta”, jossa kerrotaan mm. onko energiahoitojen (joihin reiki lukeutuu) tehosta tieteellistä näyttöä. Sivulla todetaan, että ”vastoin yleisiä käsityksiä energiahoitoja ja niiden vaikutuksia on tutkittu tieteellisesti tarkkaan valvotuissa olosuhteissa joissa on saatu suorastaan hämmästyttävää näyttöä energiahoitojen vaikutuksista.” Alla olevasta linkistä pääsee tutustumaan aihetta käsitteleviin tutkimuksiin, ja sieltä löytyy vastauksia myös moniin muihin kysymyksiin. Sieltä saa toki myös laajemman silmäyksen siihen, mitä energiahoito on.

Mihin reikihoidosta on apua?

Monet ovat  erilaisten elämänkokemusten jäljiltä stressaantuneita sekä itsestä ja omasta hyvinvoinnista vieraantuneita. Energiamme ei välttämättä pääse virtaamaan meissä vapaasti. Tuloksena on ajan mittaan erilaista fyysistä, psyykkistä ja mielen oireilua. Fyysisen kehon oireetkaan eivät ilmesty sattumanvaraisesti, vaan niillä on syvemmällä olevia syitä. Reiki auttaa purkamaan hyvinvoinnin esteitä kerros kerrokselta sen mukaan, kuin olet siihen valmis.

Reikihoito ei keskity yksittäisen fyysisen vaivan oireiden poistamiseen, joskin Reikillä voi kyllä onnistua lievittämään kipua sekä oman hoitokokemukseni mukaan että toisten kokemusten perusteella. Se on oireiden poistamisen sijaan menetelmä ihmisen tasapainottamiseen ja energiatason kohottamiseen.

Reikihoidon yleinen vaikutus on syvä rentoutuminen. Se aktivoi kehon omia paranemisprosesseja ja puhdistaa. Reikin aktivoima rakkaudellinen ja levollinen olo rauhoittaa kehon toimintoja, mieltä ja tunteita. Se muun muassa alentaa verenpainetta ja pulssia. Se lievittää ahdistuneisuutta ja auttaa monia nukkumaan paremmin. Se vaikuttaa myönteisesti vastustuskykyyn, jolloin esimerkiksi flunssa ei välttämättä iske niin helposti. Korkeammassa energiassa oleva ihminen pysyy terveempänä.

Reiki on meditatiivista ja se hiljentää ajatuksia. Se avaa käyttämättömiä voimavaroja tuomalla sisimmästä viestejä siitä, miten ihminen voi auttaa paremmin itseään ja elää itselleen sopivaa elämää. Se toisin sanoen auttaa ihmisen sisäisessä kasvussa. Se myös lisää positiivista elämänasennetta, henkistä tasapainoa, elämään luottamista, intuitiota ja luovuutta.

Reiki ohjaa ihmistä esimerkiksi elämänmuutosten, stressaavien tilanteiden ja riippuvuuksien keskellä. Se tukee suunnan muuttamista ihmiselle itselleen mielekkäämmäksi. Reiki myös herättää ja vahvistaa sitä hyvää, mikä on jo ihmisessä olemassa. Syvimmillään se tunnetaan historiallisesti jopa ns. valaistumisen apuvälineenä. Säännöllinen reikihoito tukee kokonaisterveyttä ja hyvinvointia.

Tässä kohtaa on hyvä mainita, että reikiin tutustumisen alussa voi tulla joskus ns. paranemiskriisi, jossa fyysinen ja henkinen olo pahenevat tilapäisesti, kun käsittelemättömiä asioita nousee reikin vaikutuksesta pintaan. Se auttaa kuitenkin poistamaan käsittelyä vailla olevia asioita, kun ihminen pääsee niihin ensin käsiksi. Se avaa siten ihmistä ottamaan vastaan uutta ja parempaa. Ennen kuin uutta voi tulla tilalle, joidenkin entisten ja painavien asioiden täytyy mennä. Reiki on monipuolinen auttaja, joka toimii lempeästi ohjaten aina parhaaksi.

Reikin historia

Reikimenetelmä syntyi Japanissa 1920-luvulla Mikao Usui -nimisen miehen ansiosta. Usui tarkoitti menetelmänsä ihmisen henkisen kehittymisen avuksi sekä fyysisen, emotionaalisen, mentaalisen ja hengen/sielutason hoitoon.

Reikin historiaa kerrotaan lähteestä riippuen hieman eri tavoin.  Mikao Usui joka tapauksessa opetti ja harjoitti reikiä päätyökseen vuodet 1922-26 eli kuolemaansa saakka. Hänellä ehti olla noin 2000 oppilasta, joista yksi oli Japanin merivoimien upseeri ja lääkäri nimeltä Chujiro Hayashi, jonka oppilaan kautta Reiki alkoi levitä Japanista länteen, ensin Havaijille. Se tapahtui vuonna 1938 Hayashin oppilaan rouva Hawayo Takatan (1900–1980) ansiosta, ja hänen oppilaansa levittivät sitä edelleen eteenpäin 1980-luvun alusta lähtien. Reiki saapui Takatan oppilaan, ruotsalaissyntyisen kanadalaisen Wanja Twanin, ansiosta lopulta myös Suomeen 1980-luvun puolivälissä.

Reiki on jakautunut  japanilaiseen ja länsimaistuneeseen haaraan, ja länsimaistunut Reiki edelleen lukuisiin toisistaan hieman eroaviin versioihin. Reiki-energia on kaikissa samaa, mutta tavat opettaa sitä vaihtelevat, ja modernit länsimaiset opettajat yhdistävät siihen joitakin uusia asioita. Minä yhdistän siihen hieman Theta Healingia ja ohjaan myös kursseillani oppilaita tavoittamaan halutessaan sen avulla syvän rauhallisen theta-aivoaaltojen tilan, jolloin hoitamiseen ja myös hoidon vastaanottamiseen on helpompaa keskittyä.

Minä edustan ensimmäisen Reiki-koulutukseni osalta länsimaistunutta Usui/Tibetan Reikiä. Tämän linjan kehittäjä on USA:ssa vaikuttava William Lee Rand, ja Suomessa tätä linjaa on edustanut esim. Somsola-kivikaupan perustaja Sari McGlinn. Opiskelin mielenkiinnon vuoksi syksyllä 2019 Reiki 1 -tason uudelleen perinteisen japanilaisen Reikin opettajalla. Olin ollut japanilaisesta Reikistä kiinnostunut jo pidempään enkä koe kumpaakaan, länsimaista tai japanilaista, toista paremmaksi. Molemmissa on hyviä puolia ja olen omaksunut omaan hoitooni ja opetukseeni asioita kummaltakin puolelta. Voinee sanoa, että minun Reiki-opetukseni on eräänlaista fuusio-Reikiä. Reiki itsessään on samaa, mutta sitä opetetaan ja harjoitetaan hieman toisistaan eroavilla tavoilla. Vaikutus on kuitenkin samankaltainen.

Reikihoidossa esiintyvä energia

”Jos haluat oppia tuntemaan universumin salaisuuksia, ajattele energian, taajuuden ja värähtelyn termeillä.” Tämä on serbialais-yhdysvaltalaisen fyysikko-keksijä-futuristi Nikola Teslan tunnettu lausahdus. Vuosina 1896–1943 elänyt Tesla kuuluu nykyhistorian merkittävimpiin keksijöihin, joka patentoi elinaikanaan noin 300 keksintöä maailmanlaajuisesti. Teslan ajatus energiasta on relevantti myös silloin, kun ajatellaan energiahoitoa.

Nykyisin tiedetään jo, että kaikki universumissa koostuu energiasta. Osa siitä värähtelee niin hitaasti, että muodostuu näkyvää ja kiinteää ainetta, ja tätä voidaan sanoa myös tiheäksi energiaksi. Ihmiskeho ja muu materiaalinen maailma edustavat tätä. Olemassa on myös hyvin korkeavärähteistä eli nopeasti värähtelevää energiaa, jota emme yleensä näe fyysisin silmin. Sitä voidaan sanoa hienojakoiseksi energiaksi, henkiseksi energiaksi (spiritual energy) ja myös tietoisuudeksi. Myös ajatuksemme ja tunteemme edustavat tällaista hienojakoista energiaa, joka puolestaan voi värähtellä korkeammalla tai matalammalla taajuudella, ja tuottaa sen tuloksena elämäämme paremmalta tai huonommalta tuntuvia kokemuksia.

Toisin sanoen, kun Reiki tai jokin muu henkinen harjoitus kohottaa omaa hienojakoisen energiamme värähtelyä korkeammalle tasolle, tietoisuutemme taso kohoaa ja ymmärrämme sen tuloksena enemmän ja laajemmin   –  myös itseämme. Etuna on myös pienempi todennäköisyys sairastua, koska korkeampi oma energia vahvistaa kehon puolustusmekanismeja. Reiki edustaa hyvin korkeavärähteistä energiaa, jolla voimme kohottaa omaa energiatasoamme ja saada sen tuottamaa holistista hyötyä omalle terveydellemme ja kehityksellemme.

Reiki on energian värähtelyihin perustuva hoitomuoto ja sellaisena yksi monista energiahoitomuodoista – nykyisin kenties niistä tunnetuin. Energia ei siis viittaa tässä fysiikan energiatermiin, jolla kuvataan materian käyttäytymistä.  ”Informaatio” kuvaisi fyysikko Johanna Blomqvistin mukaan Reikin ja energiahoitojen energiaa paremmin. Mikäli aihe kiinnostaa enemmän, suosittelen Blomqvistin kirjaa Kvanttifysiikasta energiahoitoihin: fyysikon matka mieleen ja paranemiseen (Viisas Elämä, 2016). Hänen mukaansa tässä yhteydessä puhutaan usein hienojakoisesta energiasta (engl. subtle energy). Hän toteaakin Reikin olevan usein haaste loogiseen, rationaaliseen ajatteluun oppineelle mielelle, koska vastauksia on haettava muusta kuin materialistisesta näkökulmasta.

Kvanttifysiikasta kiinnostuneille saattaakin olla kiinnostavaa, että kvantti-etuliite esiintyy usein myös energiahoidossa kyseessä olevasta energiasta ja olemisen eri ulottuvuuksista puhuttaessa. Tunnetaan jopa energiahoitomuoto nimeltä kvanttikosketus (quantum touch).

Kaikki täällä värähtelee omilla taajuuksillaan. Niin myös jokainen ihminen. Eri ihmisten värähtelytaajuudet eroavat toisistaan ja samallakin ihmisellä esiintyy siinä vaihtelua sen mukaan, mitä hän milläkin hetkellä ajattelee, tuntee ja kokee.

Tämä hienojakoinen energia vaikuttaa ihmisessä kaikkeen ja sitä voi myös oppia säätelemään tietoisesti. Tällä tavoin on mahdollista vaikuttaa olotilaan ja terveyteen sekä tunteiden, mielen, hengen että fyysisen kehon tasolla. Ihanteellisinta olisi pysyvästi ja mahdollisimman vakaasti korkealla pysyvä energiataso, jolloin ihminen sairastuu vähemmän todennäköisesti, ja jolloin hän kykenee tuntemaan sisäistä rauhaa, tyytyväisyyttä ja iloa, vaikka ulkoiset olosuhteet vaihtelisivatkin päivästä ja hetkestä toiseen. Reiki on hyvä apuväline matkalla sinne, ja hoidossa voi toisinaan päästä kokemaan siitä välähdyksiä. Reikin opiskeleminen puolestaan auttaa tavoittaa ja lopulta ylläpitämään pysyvämmin korkeampaa omaa energiatasoa.

Matalalla taajuudella värähtelevä ihmisyksilö vetää puoleensa helpommin kielteisiä asioita ja kokee olevansa olosuhteidensa armoilla. Hän reagoi niihin tunteillaan negatiivisesti eikä tunne hallitsevansa elämäänsä, mikä tuottaa helposti alaspäin johtavan kierteen. Korkeammalla taajuudella värähtelevä yksilö puolestaan heijastaa myönteisyyttä sekä itseensä että ympäristöönsä ja kutsuu tätä kautta elämäänsä lisää myönteisiä asioita. Jos hän on oppinut hallitsemaan omaa energiatasoaan tietoisesti, hän ei enää ajelehdi olosuhteiden tuottamien tunteiden armoilla, vaan hän pystyy hallitsemaan itseään ja omaa todellisuuttaan. Hän ylläpitää silloin aktiivisesti tiedostaen omaa tasapainoaan.

Värähtelyään voi kohottaa tietoisesti Reikillä joko reikihoitoa toiselta ottaen tai Reikiä itse harjoittaen, eli tervetuloa sekä Reiki-hoitoon että Reiki-kursseille ja myös maksuttomiin Reiki-iltoihin saamaan kokemusta siitä, millaista hoito olisi ja varsinkin kursseja jo käytyäsi vaihtamaan hoitoja Reiki-iltoihin! Muita keinoja kohottaa omaa värähtelyään ovat esimerkiksi meditaatio ja luonnossa oleskelu. Myös kiitollisuuden, ilon ja rakkauden tunteminen nostavat sitä.