Mitä Reiki on, kysyvät monet

Alkuperäinen englanninkielinen artikkeli löytyy The International House of Reikin verkkosivulta:
https://ihreiki.com/reiki_info/what_is_reiki/?v=f0aa03aaca95

Frans Stiene

Suomentanut Katrina Lumikallio

On olemassa kaksi tapaa tarkastella kysymystä, mitä Reiki on. Yhdestä näkökulmasta Reiki tarkoittaa ”henkistä energiaa”; omaa synnynnäistä kirkkauttamme, todellista luontoamme, olemustamme/esanssiamme tai millä sanalla haluatkaan ilmaista tämän asian. Murehtimisen, pelon, vihan ja kiintymysten kerrokset peittävät usein tätä synnynnäistä, luontaista kirkkauttamme. Ne peittävät sitä niin paljon, että emme pysty enää näkemään kirkkauttamme – se on täysin kätketty, ja jos me itse emme pysty näkemään omaa luontaista kirkkauttamme, silloin toistenkin on hyvin vaikeaa nähdä sitä meissä.

Kirkkautemme peittyminen on seurausta siitä, että emme muista yhteyttämme siihen kuka me todella olemme, ja siksi tulemme nopeasti vihaisiksi tai huolestuneiksi, pelokkaiksi, onnettomiksi, hermostuneiksi ja epärakastaviksi.

Oma todellinen luontomme loistaa kirkkaana kaikesta huolimatta, jopa silloinkin kun synnynnäinen kirkkautemme on kätkössä. Ajattele sitä ikään kuin lamppuna, joka on lampunvarjostimen peittämänä. Ei väliä, montako lampunvarjostinta laitat lampun päälle, itse lampun valo on kirkkaudeltaan sama; emme vain pysty näkemään sitä!

Harjoitamme Reiki-menetelmää poistaaksemme murehtimisen, pelon ja kiintymysten kerrokset, jotka peittävät omaa kirkkauttamme, ja tämä on toinen näkökulma vastata kysymykseen ”Mitä Reiki on?” Reiki-menetelmässä on viisi elementtiä: periaatteet, mediaatiot, käsillä hoitaminen, symbolit/mantrat ja viritys/reiju. Nämä elementit auttavat harjoittajaa vähitellen poistamaan kerroksia [eli lamppumme varjostimia, suom. huom.], jotta synnynnäinen kirkkautemme voi jälleen loistaa kaikessa kauneudessaan.

Mitä enemmän näitä kerroksia poistamme, sitä kirkkaammin synnäinen kirkkautemme valaisee, ja lopulta se muistuttaa lamppua, jonka päältä on poistettu kaikki varjostimet. Huone on yhtäkkiä valon, SINUN, täyttämä. Silloin kun synnynnäinen kirkkautemme tulee näkyvämmäksi itsellemme, me alamme tuntea itsemme ystävällisemmiksi, vähemmän murehtiviksi tai vihaisiksi, ja myötätuntoisemmiksi. Tällä puolestaan on parantava vaikutus, eikä vain itseemme, vaan myös heihin, jotka tulevat kanssamme tekemisiin päivittäisessä elämässämme: perheemme, kaupan henkilökunta, työpaikan ihmiset, satunnaiset ihmiset joita kohtaamme lentokentällä jne. Kun me tunnemme itsemme kirkkaammiksi, maailmastamme tulee kirkkaampi.

Avautuminen omalle synnynnäiselle kirkkaudellemme vaikuttaa myös hoitotyöhömme toisten parissa. Mitä enemmän olemme yhteydessä omaan kirkkauteemme (toisin sanoen Reikiin) Reikin harjoittajana / hoitajana, sitä paremmin pystymme fasilitoimaan toisten paranemista. Älä koskaan unohta tätä: me emme ole parantajia, vaan me pelkästään fasilitoimme paranemista samalla kun asiakas itse työstää omaa paranemistaan. Kuitenkin jos oma kirkkautemme on vihan, huolen ja pelon varjostimien alla, meillä on vain vähän valoa, jota asiakas voi käyttää oppaanaan paranemisessaan; jos sen sijaan olemme poistaneet varjostimemme ja synnynnäinen kirkkautemme loistaa kuin aurinko ja kuu yhdessä, silloin on olemassa paljon enemmän potentiaalia paranemisen tapahtumiselle.

Siispä yksinkertainen vastaus ”Mitä Reiki on?” -kysymykseen on tämä: Reiki-menetelmä auttaa meitä muistamaan, että me itse ennen kaikkea olemme Reiki.

Ryhdy siis harjoittamaan ja muista oma sisäinen kirkkautesi; loista, ole onnellinen ja toimi myötätunnolla.

”Harjoittajan henkinen taso heijastaa suoraan Reikin vaikutusta. Mitä valaistuneempi tavallaan olet, sitä enemmän Reikin tehokkuus lisääntyy. Mitä enemmän harjoitat Reikiä pelastaaksesi muita, sitä kirkkaampana oma synnynnäinen valosi loistaa ajaen pois mieltäsi peittävät pilvet. Ajattelen tämän olevan reikin ydinolemus. Toivon, että tapasi ymmärtää Reikiä leviää maailmassa valaisten heitä, jotka harjoittavat Reikiä perustaen harjoituksensa perinteen pinnalliseen ymmärtämiseen.”

TAKEDA AJARI


2023-03-13T22:50:43+02:00 13.03.2023|