Reiki-faktoja ja -myyttejä

Alkuperäinen englanninkielinen artikkeli löytyy The International House of Reikin verkkosivulta:
https://ihreiki.com/reiki_info/what_is_reiki/reiki_facts_and_myths/?v=f0aa03aaca95

Frans Stiene
Suomentanut Katrina Lumikallio

Reiki-menetelmää koskevia myyttejä on runsaasti ja ne lisääntyvät syistä, joilla on hyvin vähän tekemistä yksinkertaisen itseparannusmenetelmän (jota voidaan käyttää myös toisten auttamiseen) edistämisen kanssa. Alla esitetään useita myyttejä sekä faktoja.

Menetelmän alkuperä

FAKTA: Reiki on japanilaista

Se on Mikao Usui -nimisen miehen kehittämä menetelmä 1900-luvun alun Japanista. Hän yhdisti monia oman aikansa henkisten harjoitteiden elementtejä menetelmäksi, jonka me tunnemme nykyisin Reikinä. Hän loi sen alun perin tukeakseen ihmisiä heidän henkisellä matkallaan kohti valaistumista käyttäen siinä meditaatioita ja periaatteita. Nuo elementit kuuluivat hänen omaan harjoitukseensa, jotka oli poimittu suurelta osin Mikkyosta (esoteerinen Tendai-buddhalaisuus) ja Shugendosta (askeettisia vuoristoharjoituksia) sekä japanilaisesta kulttuurista, filosofiasta ja kosmologiasta.


Hän loi elämänsä loppuaikoina opetuksia, jotka oli tarkoitettu tukemaan japanilaista armeijaa ensiavun lisäksi, ja niihin kuului mantroja, symboleja, käsillä hoitamista (mikä oli hyvin suosittua sen ajan Japanissa) sekä reiju (henkinen siunaus, jota nimitetään nykyisin usein viritykseksi).

Niinpä hän kehitti erilaisia opetuksia erilaisiin tarkoituksiin. Hänen myöhemmät opetuksensa ovat kehittyneet (sopeutumisena jokaiseen uuteen opiskelijoiden sukupolveen) sellaiseksi, mitä nimitetään nykyisin Reiki-menetelmäksi. The International House of Reiki on kiinnostunut tutkimaan kaikkia Usuin opetuksia, mukaan lukien hänen varhaisempia harjoituksiaan.

Reiki-sana käännetään japanista ’henkiseksi energiaksi’. Sen on ymmärretty olleen kaikissa Usuin opetuksissa käytetty energiakäsite. Siksi työskentelemme kaiken energian kanssa uskoen, että kaikki koostuu henkisestä energiasta.

Menetelmässä opetettavat harjoitukset kehittävät omaa energiaamme ja sallivat sen virrata meissä vapaammin.


Tämä muistuttaa meitä asteittan – tai yhdistää meitä uudelleen – omaan alkuperäiseen luontoomme.

Hyodyt ovat, että tunnemme itsemme tasapainoisemmiksi, terveemmiksi ja onnellisemmiksi, ja etenemme kohti valaistunutta tilaa.


Monet nykyajan harjoittajat käyttävät tietoisuutta omasta energiastaan auttaakseen muita käsillä hoitamisella, kuten opetettiin japanilaiselle armeijalle. Käsillä hoitaminen myös stimuloi kehon energiaa saaden sen liikkumaan vapaammin.

MYYTTI: Reiki is tiibetiläistä, egyptiläistä, marsilaista, atlantislaista jne

Reikin länsimaihin vuonna 1938 tuonut ja vuonna 1980 kuollut Hawayo Takata ei koskaan painottanut Reikin japanilaisia puolia. Se on voinut johtua siitä tosiasiasta, että toinen maailmansota alkamassa juuri silloin kun hän toi Reikin länteen. Hänen on myös sanottu maininneen, että hän havaitsi Reikin japanilaisen harjoittamisen olevan liian monimutkaista länsimaisille ihmisille.

Kaikki Reikin perinteiset harjoitukset ovat peräisin Japanista.

1980-luvun puolivälissä Reikin länsimaiset opiskelijat päättivät esittää käsityksen, että Reiki olisi peräisin muualta, ja tämä käsitys tuli pääasiassa hengiltä kanavoidun informaation kautta. Vaikkakin mielenkiintoista, kaikki nämä henkioppaat vaikuttavat olevan eri mieltä keskenään (mainiten usein, että heidän menetelmänsä on parempi, vahvempi tai täydellisempi) eikä saatavilla ole johdonmukaista informaatiota.

Tällaisissa tapauksissa on myös hämmennystä siitä, puhutaanko Reikin energiasta vai Reiki-menetelmästä.


Sen seurauksena monet New Agen harjoittajat ovat viime aikoina esitelleet muutamiakin Reiki-menetelmiä. Näihin harjoituksiin kuuluu chakra-järjestelmä, tekniikkoja joissa on lukuisia symboleja, useampia opiskelutasoja sekä uskomuksia siitä, mitä opiskelija saa ja ei saa tehdä.

Opettajan / opiskelijan rooli

FAKTA: Reiki on itseä voimaannuttavaa

Reikin opiskelijat oppivat monia harjoituksia, jotta he voivat työstää itseään itsenäisesti. Käsitys on, että mitä enemmän opiskelijat työskentelevät itsensä kanssa näitä harjoituksia käyttäen, sitä paremmin he pääsevät kosketukseen todellisen luontonsa kanssa.

Tällä tavalla ajatellen opettaja (toinen nimitys Reiki Masterille) pikemminkin ohjaa opiskelijoita kuin kontrolloi heitä. Ihmiset tuntevat luonnostaan mikä on oikein tai väärin heille, mutta he voivat menettää tämän kyvyn nykyaikaisen elämän vilinässä. Aistiessaan yhteytensä elämän virtaan heistä tulee voimaantuneempia, eikä opettaja ole tehnyt muuta kuin näyttänyt heille tien – opiskelija itse on hän, jonka tulee kulkea sitä pitkin ja harjoittaa sitä.

Voimaantuminen tarkoittaa varsinaisesti sitä, että sinun ei tarvitse jatkaa opettajalta lupien kyselemistä. Se tarkoittaa, että tunnet itseluottamusta tietäen, että se mitä teet on totuudellista sinulle (ei jollekin toiselle).

MYYTTI: Reiki on hyvin monimutkaista

Jos opiskelijoille kerrotaan jonkin olevan hyvin vaikeaa, ja että vain opettaja tietää syyn että miksi, silloin opiskelijan pitäisi kyseenalaistaa opetusten paikkansapitävyys.


Reiki ei ole salaisuuksien ja sääntöjen harjoitusta. Opiskelijoita ei pyydetä tekemään jotakin siksi, että opettaja sanoo että heidän täytyy tehdä näin.

  • Se ei anna ruokavalio-ohjeita tai kerro, miten pukeutua.
  • Se ei ole kenenkään toisen sanojen ”kanavoimista”.
  • se ei diagnosoi.
  • Reikin opettaja ei anna mitään eikä ota mitään pois. Kukaan ei voimauta sinua.
  • Opettajaa ei tule pelätä eikä sitäkään, mitä opettaja saattaisi ajatella kokemuksistasi. Toisten kokemusten kieltäminen tai arvioiminen ei ole todellisen Reiki-opettajan merkki. [Toisin sanoen todellinen Reiki-opettaja hyväksyy kokemuksesi siinä hetkessä sellaisena kuin se on. Suom. Huom.]

Paranemisprosessi

FAKTA: Reiki puhdistaa

Kun kehossa seisonut energia alkaa liikkua, sitä voidaan kutsua puhdistumiseksi. Kun energia liikkuu kehossa, voit myös usein tuntea sen. Se voi tuntua kihelmöintinä, terävänä kipuna, aaltoina tai millaisina tuntemuksina tahansa. Riippuu opiskelijan energiatulkinnasta, että mitä hän kokee. Nämä tuntemukset osoittavat, että energia on stimuloitunut ja liikkuu kehossa. Saattaa olla vahvoja tai heikkoja tuntemuksia riippuen opiskelijasta, ja opiskelijan sen hetken tilanteesta. Reiki-menetelmää harjoittamalla pyrimme edistämään puhdistumista, jotta energia voi virrata kehossa vapaasti ja sallia sinun virtaavan vapaasti luonnon kanssa.

Kaiken kanssa Yhtä oleminen on osa henkistä polkua Reikin harjoittajana.

MYYTTI: Reiki tekee sinut sairaaksi


Keho puhdistaa aina itseään ja Reiki-menetelmä tukee tätä prosessia. Aivasteleminen ja flunssa on loistava esimerkki. Keho pyrkii niillä poistamaan kehosta myrkkyjä. Jos katsot asiaa tästä näkökulmasta, silloin flunssa ei ole enää ’paha’, vaan kehosi itse asiassa tekee sitä, mitä luontoäiti suunnitteli sen tekemään itsesuojeluksi.

Suosittelemme valitsemaan opettajan, joka ymmärtää kehon luonnollisen puhdistusprosessin luonnetta, jotta tulisit ohjatuksi tämän prosessin läpi luottavaisena.

Raha ja Reiki-menetelmä

FAKTA: Saat sen mistä maksat

Joskus. Meillä on ollut opettajia, jotka ovat kysyneet, mitä manuaaleissamme on. He ovat olleet uteliaita, koska heillä ei omien sanojensa mukaan ole ollut paljoakaan tarjottavaa, mutta he eivät ole myöskään veloittaneet paljoa.

International House of Reikin opettajat jatkavat opislelemistaan ja tietämyksensä päivittämistä, ja matkustavat ympäri maailmaa tehdäkseen niin. Tämä keskus tarjotaa kaikille opiskelijoille runsaasti tukea riippumatta siitä, missä päin maailmaa he ovat, ja voimme tehdä näin vain olemalla kokoaikaisesti ammattimainen koulu Reikin harjoittajille ja opettajille.

MYYTTI: Reikin pitäisi olla ilmaista

Reikin energia on ilmaista. Me kaikki synnymme energiaa sisällämme ja tiedostamattamme me käytämme sitä jo nyt parantamaan itseämme ja toisia.

Jos kuitenkin haluaisit oppia menetelmän, joka voi opettaa sinulle kuinka käyttää sitä tehokkaammin, silloin luonnollisesti sinun pitää maksaa opettajalle (ja tietysti olemassa on monenlaatuisia opettajia ja kursseja) aivan kuten tekisit esim. osallistuessasi ruoanvalmistuskurssille.

Jos saat Reiki-hoidon, maksat tässäkin harjoittajan osaamisesta ja hänen opintotasostaan sekä ajasta, jonka he ovat käyttäneet omaan harjoitukseensa ja työhönsä.

Symbolien rooli

FAKTA: Symbolit ovat työvälineitä

Reikin perinteisessä japanilaisessa muodossa opetetaan neljä symbolia ja mantraa. Symboleja ja mantroja on perinteisesti opetettu kaikissa kulttuureissa tukemaan harjoittajien henkistä kehittymistä.

Ne auttavat meitä pääsemään käsiksi oman todellisen luontomme peruselementteihin. Niiden kanssa työskennellessämme tuomme näitä syvempiä elementtejä esiin omaan tietoisuuteemme päivittäisessä elämässämme, mikä tukee meitä matkallamme kohti valaistunutta elämää.

Kun olemme täysin saavuttaneet nämä elementit itsestämme, enmme enää tarvitse varsinaisia symboleja tai mantroja. Siten symbolit ja mantrat voidaan ymmärtää harjoitusvälineiksi. Usui, Reiki-menetelmän perustaja, esimerkiksi vain yksinkertaisesti istui yksilöä vastapäätä suorittaessaan reijua (ks. alempaa lisäinformaatiota) eikä hän tarvinnut symboleja tai mantroja, koska hänellä oli syvä ymmärrys omasta todellisesta luonnostaan – kuka hän oli ihmisolentona.

MYYTTI: Symbolit ovat energia

Joissakin Reiki-menetelmän nykyaikaisissa muodoissa lisätään symboljeja toivoen sillä saavutettavan enemmän energiaa. Niistä on tultu riippuvaisiksi ja niitä tarvitaan yhä lisää ja lisää, jotta tultaisiin siksi mitä emme usko meidän olevan: ’voimakkaiksi’. Tämä johtuu virheellisestä usokmuksesta, että symbolit itsessään ovat energia.

Kaikella on energiansa ja Reiki-menetelmä toimii kaiken energian kanssa. Energiaa ei pystytä kahlitsemaan laatikoihin; sitä ei voida sitoa.

Uskominen että symbolit ovat energia tarkoittaa, että uskotaan niiden olevan taikasauvan kaltainen väline. Tämä on ulkoinen näkökulma elämään. Se on näkökulma, joka nojaa ulkopuolellamme oleviin asioihin muuttaakseen meitä ja olosuhteitamme. Se poistaa oman vastuumme – Reiki-menetelmän hyvin perustavan ymmärryksen. Vain me itse pystymme luomaan elämäämme haluamamme muutokset – sen täytyy tulla sisäpuolelta päin.

Viritysten rooli

FAKTA: Viritykset auttavat ymmärtämään Reikiä

Viritykset auttavat meitä ymmärtämään (Reikin) henkistä energiaa. Viritykset (alun perin nimityksenä reiju Japanissa) on yksi Reiki-menetelmän viidestä peruselementistä. On tarpeellista vastaanottaa viritys, jos aikoo harjoittaa menetelmää. Opettaja yhdistyy energeettisesti opiskelijaan, joka hyödyntää tätä yhteyttä saadakseen sen mitä hän tarvitsee henkiselle matkalleen juuri sillä hetkellä elämässään.

Mitä enemmän opettajalla on kykyä yhdistyä opiskelijaan, sitä syvempi virityksestä tulee. Kuitenkin myös olosuhteet vaikuttavat tähän: esimerkiksi sellaiset kuten opiskelijan oma energeettinen kyky/taipumus ja halu olla energialle avoin.

MYYTTI: Viritys tekee minut Reiki Masteriksi

Olemme viime aikoina kuulleet erään kertomuksen, että jonkun henkilön koira on Reiki Master, koska se on viritetty Reikiin.

Tämä viihdyttävä lausuma on seurausta uskomuksesta, että virityksellä on kyky ’tehdä’ sinusta (tai tässä tapauksessa koirastasi) jotakin. Tämä on jälleen kerran ulkoinen näkökulma energiaan ja elämään, uskomus, että yksi taikasauvan heilautus maagisesti muuttaa kaiken.

Valitettavasti tätä käsitystä ovat myös käyttäneet väärin opettajat, jotka väittävät pystyvänsä muuttamaan sinut jollakin maagisella kyvyllä. Muista, että vain sinä itse pysty muuttamaan itseäsi.

2023-03-14T01:04:13+02:00 14.03.2023|