Reikin juuret (ja menetelmään tehdyt muutokset)


Alkuperäinen englanninkielinen artikkeli löytyy The International House of Reikin verkkisivulta:

https://ihreiki.com/blog/the_roots_of_the_system_of_reiki/?v=f0aa03aaca95

Suomentanut Katrina Lumikallio


Ymmärtääksemme todella Reiki-menetelmää meidän täytyy palata niihin juuriin, jotka Mikao Usui istutti opetuksiinsa. Tutkimalla ja harjoittamalla näitä juuria voimme saada Reiki-menetelmän oikeita hedelmiä.

Monet opettajat etsivät näitä juuria rouva Takatan tai Chujiro Hayashin opetuksista. Tiedämme nyt kuitenkin laajan tutkimuksen ansiosta, että nämä molemmat opettajat muuttivat Mikao Usuin opetuksia. Emme siksi voi löytää todellisia juuria sieltä.

Kaikki eivät ehkä ole tyytyväisiä tähän artikkeliin, koska he ovat investoineet paljon menetelmäänsä, mutta olen sitä mieltä, että meidän täytyy olla totuudellisia ja rehellisiä puhuessamme Mikao Usuin opetuksista. Muutoksia tapahtuu, mutta ollaan avoimia ja rehellisiä niiden suhteen.

Usui Reiki Ryoho Gakkain muutokset menetelmään

Usui Reiki Ryoho Gakkai on hyvin vaikeasti tavoitettava opettajien ja harjoittajien ryhmä Japanissa. Jotkut sen jäsenistä ovat opettaneet vuosien varrella julkisesti ulkopuolisia ja informoineet heitä joistakin opetuksistaan. Tapasimme vuonna 2001 Tokiossa Gakkain jäsenen, joka selitti joitakin heidän opetuksistaan.

Sekä tämä henkilö että Hiroshi Doi, toinen hyvin tunnettu Gakkain jäsen, sanovat opetukset muuttuivat jopa Gakkain sisällä Mikao Usuin kuoleman jälkeen.

”Dento Reiki [Usui Reiki Ryoho Gakkai] sellaisena kuin Usui Reiki Ryoho Gakkain jäsenet harjoittivat sitä ennen Usui sensein kuolemaa muuttui radikaalisti hänen kuolemansa jälkeen, ja se muuttui vieläkin enemmän toisen maailmansodan jälkeen.”

– A Modern Reiki Method for Healing by Hiroshi Doi

Siispä tunteaksemme Mikao Usuin opetusten juuret emme voi täysin nojautua Usui Reiki Ryoho Gakkaihin; meidän on kaivettava syvemmälle, Mikao Usuihin itseensä.

Chujiro Hayashin muutokset menetelmään

Hiroshi Doi, kuten monet toisetkin japanilaiset ja ei-japanilaiset Reikin tutkijat, muisti myös lukuisia Chujiro Hayashin tekemiä muutoksia.

Tämän me nyt tiedämme Hayashin muuttaneen…

Seuraava teksti on Hiroshi Doin haastattelusta Reiki New Magazineen:

“William Rand: Miten tohtori Hayashin Reiki-tyyli muuttui sen jälkeen, kun hän jätti Gakkain?

Doi Sensei: Ei vain hänen tyylinsä muuttunut, kun hän jätti Gakkain, vaan kehitettiin aivan uusi tyyli hänen Kenkyu Kainsa alusta alkaen. Vastaanottaja, paitsi vakavasti sairas henkilö, istui hoitoa vastaanottaessaan; tämä istumisasento vaihdettiin pöydällä makaavaksi asennoksi. Hoitometodi muuttui yhden hoitajan sijasta useiden hoitajien tekemäksi ryhmähoidoksi…

Kehitettiin alkuperäiset käsien asennot ja luotiin uusi Reiki Ryoho Shinshin tai ”Reikiparannusmetodin ohjeet”. Reiki Ryohon uusi [reiju/viritys/initiaatio] antamis- ja välittämistapa vakiinnutettiin, ja pidettiin kuukausittaisia viiden päivän workshopeja, joissa annettiin Okuden. Kun Gakkaissa napaa ja Tandenia pidettiin tärkeinä, akupunktuurin meridiaanilinjojen kaltaiset energiakeskukset, Tsubo tai vitaalipisteet ja chakrat tulivat [Hayashilla] tärkeiksi”.


Hiroshi Doi selittää tätä vieläkin pidemmälle kirjassaan Modern Reiki Method for Healing ja käsikirjoissaan:

”Pystyin kuitenkin löytämään merkkejä, että hän [Chujiro Hayashi] oli muuttanut ”Usui-metodin” ”Hayashi-metodiksi” jopa jo ennen kuin hän opetti Takata Senseitä. Hän vaikutti yrittävän modernisoida Reiki-ho:ta oman lääketieteellisen tietämyksensä ja käytännöllisen terapeutin kokemuksensa pohjalta.”

”Toiseksi, vaikka Hayashi Sensei mainosti yleisölle, että hän opetti ”Usui” Reiki Ruohoa sen jälkeen, kun hänestä oli tullut Gakkaista riippumaton, hän tosiasiallisesti opetti ”Hayashi” Reikiä. Hän omaksui omat teoriansa ja tekniikkansa, joiden tähtäimessä oli sairauksien parantaminen.”

”Nykyisin käyttämämme 12 käsien perusasentoa ja viritysmenettely [symboleilla ja mantroilla] on kaikki johdettu Hayshi-sensein tekniikoista.”

”Reijun sellaisena kuin sitä nykyisin harjoitetaan sanotaan perustuvan Hayashi-sensein kehittämään muotoon, joka annettiin sitten Hawayo Takatalle.”

Täten voimme käsittää, että Hayashi muutti Reiki-menetelmän monia puolia. Siispä emme voi nojata täysin Hayashin opetuksiin tunteaksemme Reiki-menetelmän todelliset juuret ja oikeat hedelmät.

Rouva Takatan muutokset menetelmään


Vaikka rouva Takata seurasikin Hayashin opetuksia, hän tunsi Reiki-menetelmän todelliset juuret; silti hän ei sisällyttänyt niitä opetuksiinsa. Voimme nähdä sen rouva Takatan äänitteistä hänen opiskelijaltaan John Harvey Graylta:

”John teki yli 20 ääninauhaa luennoilta ja kursseilta opiskellessaan Takatalla. Yhdellä nauhoista Takata puhuu matkasta Japaniin opettaakseen Reikiä omalla lähestymistavallaan. Siellä ollessaan hän tapasi joitakin japanilaisia, jotka harjoittivat Reikiä hyvin aktiivisesti ja säilyttivät sitä sellaisena kuin he sen ymmärsivät Japanissa. Takata piti heidän lähestymistapaansa täysin pätevänä, mutta länsimaihin sopimattomana. Se oli erittäin monimutkainen, edellytti vuosien kouluttautumista, ja se oli kietoutunut yhteen uskonnollisten harjoitusten kanssa. Hän koki, että nämä tekijät torjuisivat opiskelijoita lännessä sekä estäisivät Reikin leviämistä maailmassa aikana, jolloin sitä hänen mukaansa tarvittiin ehdottomasti.”
– Hand to Hand by John Harvey Gray

Tästä voimme nähdä, että se mitä rouva Takata opetti, ei ollut samaa mitä Mikao Usuin opetuksia ”aktiivisesti harjoittavat ja säilyttävät” opettajat harjoittivat Japanissa. Ne olivat myös kietoutuneet yhteen uskonnollisten käytäntöjen tai harjoitusten kanssa – esimerkiksi buddhalaisten harjoitusten ja Tendan ja Shugendon opetusten kanssa – jotka rouva Takata valitsi jättää pois opetuksistaan länsimaissa.

Siispä jälleen: löytääksemme Reiki-menetelmän juuret ja sen hedelmät, jotka Mikao Usui tahtoi meidän saavan, emme voi nojata täysin rouva Takatan opetuksiin.


Tämä on yksi syistä opiskelulleni japanilaisten Shingon, Tendai- ja -Shugendo-pappien johdolla: jossa saisin selvemmän ymmärryksen siitä, mihin rouva Takata jo viittasi Mikao Usuin opetuksissa. Se puolestaan auttaa minua opettamaan Usui Reiki Ryohon juuria opiskelijoillemme.

Usui Reiki Ryoho: mitä tässä nimessä on?

Mikao Usui nimitti menetelmäänsä alun perin Usui Reiki Ryohoksi. Voimme nähdä sen kirjoitettuna [Reikin] periaatteisiin. Reiki tarkoittaa ”Todellista Minuutta” [engl. True Self], Ryo tarkoittaa ”parantua/parantaa” ja Ho tarkoittaa ”opetus, metodi tai Dharma”. Siten Usui Reiki Ryoho tarkoittaa Usuin opetuksia parantaaksemme Todellisen Minuutemme. Tai toisin sanoen ”Usuin opetuksia muistaaksemme Todellisen Minuutemme.”


Se ei tarkoita käsillä hoitamisen menetelmää. Se on pikemminkin menetelmä muistaa Todellinen Minuutemme, jonka muistettuamme voimme sitten harjoittaa käsillä hoitamista. Siten oikea käsillä hoitaminen on tuotetta siitä, että muistamme Todellisen Minuutemme.

”Harjoittajan henkinen taso heijastaa suoraan Reikin vaikutusta. Mitä valaistuneempi tavallaan olet, sitä enemmän Reikin vaikuttavuus lisääntyy. Mitä enemmän harjoitat Reikiä toisten pelastamiseksi, sitä kirkkaampana synnynnäinen valosi loistaa ajaen pois mieltäsi peittävät pilvet. Ajattelen tämän olevan Reikin ydinolemus.”

– Takeda Hakusai Ajari

Japanissa perinteisesti vaihdetaan opetusten nimi, Usui Reiki Ryoho, toiseksi vain jos menetelmää muutetaan. Jos menetelmää ei ole muutettu, pidetään sama nimi, Usui Reiki Ryoho, koska sillä näytetään opetusten virtaavan perustajan lähteestä – osoitetaan kunnioitusta perustajaa kohtaan.

Voimme siten myös nähdä sekä Hayashin että rouva Takatan muuttaneen opetuksiaan, koska heistä molemmat muuttivat opetustyylinsa nimen. Hayashi vaihtoi nimen muotoon “Hayashi Reiki Ryoho Kenkyukai”. Jotkut Hayashin linjassa opettavat ovat muuttanut nimeä jälleen, mikä osoittaa että he ovat muuttaneet Hayashin opetuksia. Jos he eivät olisi, miksi vaihtaa opetusten nimeä? Japanilaisilla on hyvin syvä kunnoitus opetuksia kohtaan, ja siksi he vaihtaisivat nimeä vain, jos he kokisivat muuttaneensa opetuksia. Toisin tekeminen ei olisi kunnioittavaa menetelmän perustajaa kohtaan.

Rouva Takata tunsi tarvetta vaihtaa nimeksi Usui Shiki Ryoho, vaikka hän joissakin tilanteissa kutsuikin sitä Usui Reiki Ryohoksi.

Juuret

Kuinka siis löydämme Reikin juuret niin monien opettajien muutettua Reiki-menetelmää? Voimme löytää Mikao Usuin opetusten juuret meditoimalla hänen meille jättämilään työvälineillä.

Olen käyttänyt tätä analogiaa aikaisemminkin, mutta se kestää toistoa: sanokaamme että haluat tietää kaiken puusta. Voisit ostaa puita käsittelevän kirjan lukea sen. Sitten ajattlisit ”Tiedän puusta kaiken!” Tiedätkö kuitenkaan? Et; tiedät kirjoittajan idean siitä mikä puu on, ja se perustuu kirjoittajan tutkimukseen, tietämykseen, kokemukseen ja ajatuksiin. Samoin on kun menet kurssille: kuulet opettajan ideat.

Voisimme leikata puuta ja laittaa sitä mikroskooppiin tutkiaksemme sitä älyllisesti. Se ei kuitenkaan auta meitä tietämään, mikä puu todella on! Aivan samoin kun menet kurssille, voisit lukea manuaalin ja muistiinpanoja yhä uudelleen pyrkiäksesi ymmärtämään paremmin tai muistamaan ne ideat ja opetukset, joista kuulit.

Auttaako näistä menetelmistä kumpikaan tuntemaan, mikä puu on tai tuntemaan Reiki-menetelmän opetuksia? Auttaako suora kokemus enemmän?

Paras vaihtoehto olisi tulla Yhdeksi puun kanssa; nyt tietäisimme, mitä tarkoittaa olla puu. Paras vaihtoehto olisi, kuten Mikao Usui sanoi periaatteissa, ”harjoittaa ahkerasti” hänen opetuksiaan. Se ei ole kuitenkaan yhtä helppoa kuin kirjan lukeminen tai meneminen kurssille ja asian tietäminen älyllisesti. Harjoittaminen on vaikeaa ja se vie aikaa.

Tiedämme senkin, että Mikao Usui loi menetelmänsä sen jälkeen, kun hän oli meditoinut vuorenhuipulla 21 päivää! Jotta pystyy tekemään tämän 21-päiväisen harjoituksen, täytyy ensin olla tehnyt kolmen päivän ja sitten seitsemän päivän harjoituksia, rakentaen pohjaa asteittain, jotta mieli/keho/energia pystyvät kestämään sen paremmin. Ja ennen kuin pystytään tekemään kolmen tai seitsemän päivän harjoitus, on täytynyt harjoitella jo hyvin pitkän aikaa. Rouva Takata viittasi tähän myös Hand to Hand -tekstin lainauksessa: Se oli erittäin monimutkainen harjoitus, joka edellytti vuosien ja taas vuosien koulutusta, ja se oli kietoutunut yhteen uskonnollisten käytäntöjen/harjoitteiden kanssa.

Mitä jos meditoit joka päivä 20 minuutin ajan ensimmäistä symbolia ja mantraa? Mitä jos meditoit 20 minuuttia joka päivä periaatteita? Mitä jos harjoitat joskin kokyu ho -meditaatioharjoitutsa 20 minuuttia joka päivä? Siihen voi mennä paljon vuosia, mutta vasta silloin pystymme todella muistamaan sen, mitä Mikao Usui jätti meille.

”Vaikka hänen [Mikao Usui] yksityiset Shinpiden-luentonsa eivät sisältäneet hoitoharjoittelua, kuulin myös, että Usui Sensein mentorointi edisti suureesti monien Shinpiden-harjoittajien hoitamiskykyä, koska se vahvisti heidän resonanssiaan maailmankaikkeuden kanssa ja rohkaisi tietoisuutta siitä, että ihminen on Suuresta Maailmankaikkeudesta johdettu pieni maailmankaikkeus.”
– Interview with Hiroshi Doi in Reiki News Magazine

Miksi Mikao Usuin Shimpiden-koulutus ei sisältänyt hoitamisen opiskelua? Koska hän tiesi omasta kokemuksestaan, että todellinen paraneminen seuraa sulautumisesta maailmankaikkeuteen, ja sitä hän opetti Shinpiden-opiskelijoilleen. Me kaikki myös tiedänmme, että jos meillä on suora kokemus tästä yhdistymisestä maailmankaikkeuteen, se vahvistaa suuresti hoitamiskykyämme.

Hedelmä


Jos siis sanomme harjoittavamme Reiki-menetelmää Mikao Usuin mukaan, haluamme myös tietää mitkä ovat Mikao Usuin opetusten hedelmät, eivätkä Chujiro Hayashin tai rouva Takatan opetusten hedelmät.

Tässä ei tarkoiteta sanoa, etteivät Hayasjin tai rouva Takatan opetukset olisi oikeita. Molemmat ovat sinänsä päteviä, mutta koska molemmat muuttivat menetelmää niin paljon, ne eivät ole Reiki-menetelmän juuret. Siksi hedelmätkin ovat Hayashin tai rouva Takatan, eivät Mikao Usuin.

Meidän täytyy palata hänen opetustensa juuriin, niiden todelliseen olemukseen, saadaksemme idean siitä, mikä Mikao Usuin hedelmä oli.

Reiki merkitsi perinteisesti Mikao Usuin aikana Todellista Minuuttasi, luontaista/synnynnäistä kirkasta valoasi. Siten Reiki-menetelmän hedelmä on Todellisen Minuutesi muistaminen, periaatteiden ilmentymä. Tästä käytetään Japanissa nimityksiä Satori tai Anshin Ritsumei.

”Siispä vanhat Gakkain jäsenet sanoivat, että Usui Sensei opetti tietä Satoriin hyvin intensiivisesti neille, jotka olivat saavuttaneet tietyn tason.”
– A Modern Reiki Method for Healing by Hiroshi Doi

Tätä hedelmää symboloi mantra, jonka Mikao Usui laittoi menetelmäänsä Shinpiden Reiki III -tasolla: Dai Kômyô.

Dai Kômyô tarkoittaa suurta, kirkasta valoa, ja se on Todellisen Minuutemme valo.

“Usui Sensei kutsui Shinpiden opiskleijat huoneeseensa yksitellen sanoen: ”Sinä olet tehnyt työtä Reiki-röörisi kehittämiseksi sen avaamisesta lähtien, kun opit Okuden Kokin. Se ei ole kuitenkaan tarpeeksi, sillä sinut valittiin Shinpiden-harjoittajaksi. Tästä lähtien sinun täytyy omistaa itsesi Valon antamiseksi mahdollisimman monille ihmisille.” Ja hän näytti papaerin palan, jolla oli Dai, Ko ja Myo (kolme kanji-merkkiä), jotka viittaavat Shinpiden-harjoittajan perustietoisuuteen.”

Hiroshi Doi sai tämän informaation ja enemmänkin Aikido Shihanilta, jonka isoisä oli Mikao Usuin opiskelija.

Kaiva siis harjoituksessasi syvälle, mene syvemmälle kuin Hayashin opetukset ja rouva Takatan opetukset. Mene koko matka Mikao Usuin juurille saakka, ja löydät aivan uuden opetusten ja kokemusten aarreaitan; alat muistaa Todellista Minuuttasi. Sieltä löydät makeimmat hedelmät.

2023-03-15T06:21:04+02:00 15.03.2023|