REIKIN VIISI PERIAATETTA

Reikiin kuuluu olennaisesti viisi periaatetta. Reikin perustaja, Mikao Usui (1865-1926), antoi ne oppilailleen avuksi heidän henkisen kehittymisen matkalleen. Ne eivät ole kuitenkaan Usuin itsensä kokonaan keksimiä, vaan keisari Meijin aikojen yleisempiä oppeja. Ne ovat myös universaaleja elämänohjeita, jotka eivät liity erityisesti mihinkään kansallisuuteen tai uskontoon. Monet ovat kirjanneet ne reikisivuille internetiin ja ne löytyvät lukuisista reikikirjoista. Tunsin itsekin mielenkiintoa paneutua niihin syvemmin.

Periaatteet on käännetty japanista eri kielille. Käännösmuodot vaihtelevat jonkin verran. Suomenkielinen versio kuuluu tyypillisesti näin:

Juuri tänään
en ole vihainen,
en ole huolissani,
olen kiitollinen kaikista siunauksistani,
ansaitsen elantoni rehellisesti,
olen ystävällinen muille ihmisille ja kaikille eläville olennoille.

Oman reikiopettajani opettamat versiot ohjaavat ajattelemaan ensisijaisesti myönteisesti eikä kieltojen kautta, ja ne puolestaan kuuluvat näin:

Juuri tänään olen onnellinen. (Juuri tänään en murehti.)
Juuri tänään annan anteeksi. (Juuri tänään en vihastu.)
Olen ystävällinen kaikille olennoille. / Arvostan vanhempiani, opettajiani ja kaikenikäisiä ihmisiä.
Ansaitsen elantoni rehellisesti.
Olen kiitollinen kaikesta. / Osoitan kiitollisuutta kaikkea elävää kohtaan.

Lisäksi mainitaan uusia periaatteita, joita on lisännyt mm. tunnettu suomalainen reikiopettaja nimeltä Aila Norlamo:

Juuri tänään olen iloinen.
Juuri tänään odotan parasta.

Itseäni ovat puhutellut eniten Usuin alkuperäisiä japaninkielisiä tekstejä tutkineen Frans Stienen englanninkieliset versiot. Elantoon tai työhön liittyvä kohta viittaa niissä suoraan laajemmin kaikkeen mitä ihminen tekee ja mitä hän edustaa elämässään. Työksi käsitetään silloin myös ihmisen työskentely itsensä kanssa ja pyrkimys henkiseen kehittymiseen. Stienen kirjoissa esiintyvät työ-kohdan käännökset kuuluvat näin: Be honest in your work. / Do what you are meant to do. / Be true to your way and your being e.g. True Self. Oma suomennokseni: Tee työsi rehellisesti. / Tee se mitä sinut on tarkoitettu tekemään. / Ole itsellesi rehellinen.

Stiene mainitsee henkilökohtaiseksi suosikikseen version, jota Usuin on sanottu opettaneen buddahalaisille oppilailleen. Se versio on myös oma suosikkini, koska se johdattaa lukijansa heti pidemmälle ja herättää ainakin itsessäni enemmän ajatuksia:

Do not bear anger, for anger is an illusion.
Do not be worried, for fear is a distraction. 
Be true to your way and your being / True Self.
Show compassion to yourself and others.
Because this is the center of Buddhahood.

Oma suomennokseni edellisestä:

Älä kanna vihaa, koska viha on harhakuva.
Älä huolehdi, koska pelko on vain ajatuksia harhauttava häiriötekijä.
Ole rehellinen itsellesi ja syvimmälle olemuksellesi.
Osoita myötätuntoa itseäsi ja muita kohtaan.
Tämä on Buddhan ydin.

Täytyy muistaa reikin syntyneen buddhalaisessa kontekstissa, mutta Buddhan kaltaisia valaistuneita opettajia tunnetaan muissakin uskonnoissa eikä ns. valaistumista edes tarvitse ajatella minkään uskonnon kautta. Samat universaalit elämän periaatteet pätevät kaikkialla. Mikao Usui kuitenkin edusti tendai-buddhalaisuutta ja hän eli ja opetti Japanissa. On siksi asiaankuuluvaa, että hänen teksteissään ja opetuksessaan on nähtävissä buddhalaisuuden vaikutusta.

Tuon reikin periaatteiden eri versioita esiin siksi, että niin saadaan laajempi käsitys. Suomenkieliset käännökset tuntuvat kutistavan periaatteiden merkityksiä, jos vertaan niitä joihinkin englanninkielisiin versioihin. Ne johdattivat omat ajatukseni laajemmalle ja haluan tarjota saman myös lukijoilleni. En osaa itse japania, jotta voisin tutkia itse japaninkielisiä tekstejä, mutta jo pelkästään erilaisiin englannin- ja suomenkielisiin versioihin tutustumalla vaikuttaa pääsevän hieman eri tasoille.

En tarkoita edellistä kritiikiksi eri kääntäjiä ja opettajia kohtaan. Jokainen opettaja opettaa samat reikin perusasiat ja reikissä virtaava hienojakoinen (subtle) energia on aina samaa universaalia ki-energiaa, jota on meissä kaikissa vaihtelevissa määrin niin kauan kuin elämme. Siinä vaiheessa kun sitä ei ole, ihminen on kuollut. Kyseessä on sikäli aina sama reiki.

Eri tekstit painottavat kuitenkin hieman eri aspekteja Mikao Usuin opetuksista. Pidän siitä, että Stiene on tutkinut alkutekstejä ja niiden käännösmahdollisuuksia mahdollisimman laajasti, ja pyrkinyt välittämään siitä syntyneen ymmärryksensä englanninkielelle. Samaan ymmärrykseen pääsee myös toisena lähteenä käyttämäni Frans Arjava Petterin avulla. Petter tuntee Stienen tavoin Japanin kielen ja kulttuurin, ja molemmat ovat opiskelleet reikiä Japanissa. Molemmat edustavat ns. perinteistä japanilaista reikiä, joka painottaa henkistä kehittymistä enemmän kuin Japanista Yhdysvaltojen kautta muualle länsimaihin levinnyt reikin versio, jossa keskittyminen fyysiseen käsillä hoitamiseen on saanut suuremman painoarvon, ja henkisen kehityksen merkitys vaikuttaa vähentyneen.

Lisäksi se mitä kukin painottaa, riippuu samankin asian piirissä kunkin omasta henkilökohtaisesta ymmärryksestä ja mielenkiinnosta. Kukin ”saa niistä irti” hieman eri asioita, koska periaatteet suodattuvat jokaisen oman ajatusmaailman läpi. Minusta itsestäni on kiinnostavaa tarkastella erilaisia käännösversioita ja kuinka niitä on tulkittu. Itselläni on tietysti myös niistä oma käsitykseni, joka muuttuu moniulotteisemmaksi sitä mukaa kun kehityn itse.

 

Vain tänään

Periaatelistan alussa oleva aikamaininta ”juuri tänään” on käytännöllinen muistutus, kuinka tärkeää on pysyä kiinni nykyhetkessä. Nykyhetkessä tehdään kaikki. Jos keskitymme odottamaan tulevaisuutta, tulevaisuus ei saavu koskaan. Elämä menee ohi samassa tilassa sitä odottaessa. Muutokset alkaa nykyhetkeä elävästä itsestä, jolloin tulevat nykyhetket ovat erilaisia.

Dalai lama on sanonut viisaasti, että vuodessa on vain kaksi päivää, jolloin mitään ei ole tehtävissä: eilinen ja huominen. Tänään eli nyt-hetki on ainoa aika, jossa ihminen elää. Jokainen mennyt päivä on ollut nykyhetki, ja jokainen tuleva päivä tulee olemaan nykyhetki. Elämä muodostuu toisin sanoen jatkuvasta nykyhetkien virrasta.

Siten reikin kaikkia viittä periaatetta tulee pyrkiä noudattamaan juuri nyt kaikessa mitä teemme ja ajattelemme. Vain tänään ja tässä hetkessä, koska mitään muuta aikaa ei ole käytettävissämme.

”Juuri tänään” tai ”vain tänään” on myös armollisen pieni mittakaava. Pyrin olemaan tänään murehtimatta. Ei tarvitse ajatella pystyvänsä siihen koko elämänsä ajan eikä elämänsä pituutta voi edes tietää, vaan riittää että tekee niin nyt. Saman voi tehdä uudelleen huomenna ja ensi viikolla.

Se on myös elämää helpottava tässä ja nyt -ohje. Tarkoituksena on olla läsnä nykyhetkessä kaikessa tekemässämme sekä tekemättä jättämisessämme, ja tehdä kaikki rakkaudella itseä ja toisia kohtaan.

Huomion pitäminen nykyhetkessä on tyypillinen buddhalainen asenne. Länsimaisen ihmisenkin kannattaa antaa mielessään mahdollisuus tälle aika-ajatukselle. Siten emme jää vangeiksi tulevaisuuden odotushuoneeseen, vaan tulevaisuus luodaan tässä ja nyt; jokaisessa teossamme, ajatuksessamme ja kohtaamisessamme. Ei ole mielekästä murehtia sitä, mitä olemme tehneet tai jättäneet tekemättä aikaisemmin, tai mitä tulee tapahtumaan huomenna. Eilinen ja kaikki sitä edeltäneet nyt-hetket menivät jo eikä huomista pysty elämään etukäteen. Voimme sen sijaan tehdä juuri nyt sen mitä haluamme tehdä tai mitä on tehtävissä, ja toteuttaa elämässämme reikin periaatteita tämän päivän verran.

 

Juuri tänään en vihastu

”Älä kanna vihaa, koska viha on vain harhakuva.” Mitä se tarkoittaa? Sitä, että viha tai suuttumus seuraa lopulta jostakin jo sitä aikaisemmin koetusta vääryyden tuntemisesta. Viha ei ole ensimmäisenä heräävä tunne, vaan se on merkki, joka kiinnittää huomiomme johonkin. Se voi auttaa meitä antamalla mahdollisuuden etsiä itsensä takana olevaa syytä. Vihan takaa voi löytää monia muita tunteita, joiden käsitteleminen tuottaa parempia tuloksia kuin huomion keskittäminen vihan tuntemiseen.

Vihan tunteessa ei ole sinänsä mitään väärää, mutta siihen ei ole hyvä jäädä kiinni. Se on tunne kuten muutkin tunteet, ja kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta jatkuvista kielteisistä (matalan värähtelytaajuuden) tunteista olisi hyvä pyrkiä nousemaan mahdollisimman pian myönteisempään mielentilaan. Petter sanoo vihasta, että myrkyttää ruumiin ja sielun eikä se useimmissa tapauksissa tee hyvää itselle tai ympäristöllekään.

Vihan taustan tiedostamisen jälkeen voi tehdä asioille tässä hetkessä sen, mihin pystyy. Vihasta irti päästäminen voi tulla mahdolliseksi. Ei välttämättä juuri tässä nyt-hetkessä, mutta jossakin tulevassa nykyhetkessä.

Vihasta irtautumisessa voi auttaa, jos pystyy näkemään, mistä lähtökohdista käsin kukin toimii kuten toimii silloin, kun tapahtuu jotakin mikä herättää vihantunnetta. Tai mistä mahdollinen itseviha kumpuaa. Joskus voi nähdä myös oman vaikutuksensa asioihin, jolloin tarvitaan armollisuutta ja myötätuntoa myös omaa mennyttä toimintaa ja ajattelua kohtaan.

Toimimme ja ajattelemme kulloisenkin ymmärryksemme mukaan. Ymmärrys laajenee usein ajan mittaan, eikä itseä hyödytä sättiä menneen vähäisemmän ymmärryksen mukaan ajattelemisesta. Samalla tavalla armollisemmin voi pyrkiä ajattelemaan toisistakin. Sen jälkeen pystyy helpommin kohoamaan myönteisempiin olotiloihin.

Vihan kantaminen päivästä toiseen rankaisee pohjimmiltaan itseä vaikuttamalla kommunikointiin toisten kanssa ja matalan energiansa takia myös altistamalla sairastumiselle. Ihminen menettää perusteellisesti vihastuessaan itsehallintansa ja voi myös saada aikaan ikäviä ja pitkäkestoisia negatiivisia vaikutuksia. Energiat kohtaavat jokaisessa kohtaamisessa, koska kaikkein pienimmällä tasolla kaikki on energiaa, joka värähtelee omilla taajuuksillaan. Kun kohdistamme toiseen ihmiseen negatiivisia tunteita (esim. suutumme), vastapuolena oleva toinen ihminen saa meistä otteen ja vie energiaamme. Samoin jos joku toinen vihastuu minulle, minä vien häneltä energiaa pois. Varsinkaan pitkä vihaaminen ei ole hyödyksi millekään osapuolelle.

Näiden vuoksi kannattaa välttää vihaamista ja pysähtyä selvittämään itselleen, mitä oman vihan taustalta löytyy, ja mitä asioille voisi sen jälkeen tehdä. Se johtaa kohti positiivisempia ratkaisuja ja turvaa osaltaan terveyttä.

 

Juuri tänään en ole huolissani

”Älä ole huolissasi, koska pelko vain harhauttaa ajatuksia.” Liika menneen miettiminen voi johtaa masentumiseen ja tulevan pelkääminen ahdistumiseen. Jos taas mietimme liikaa, mitä muut meistä ajattelevat, annamme jonkin yhteisön rajoittaa sitä, mitä voimme kokea ja mitä saamme olla. Sallimme pelon ja huolen sosiaalisesta rangaistuksesta sulkea itsemme toisten rakentaman muotin kokoiseksi ja näköiseksi. Muotin mukaisena tuntuu sosiaalisesti turvalliselta, mistä johtuen siitä irtautuminen on ymmärrettävästi haastava tehtävä.

Nykyhetken positiiviset mahdollisuudet menevät ohi negatiivisten tunnetilojen vallassa ja vedämme negatiivisella tunnetilallamme puoleemme lisää negatiivisuutta. Samankaltainen vetää universaalin vetovoiman lain mukaan puoleensa samankaltaista. Energiateorian mukaan myönteinen tunnetila värähtelee korkeammalla taajuudella ja vetää puoleensa sen korkeamman värähtelyn mukaisia asioita. Saamme todennäköisemmin osaksemme hyvää, kun oletamme rauhallisella mielellä saavamme hyvää.

Aivan tarkoituksella en sanonut, että ”kun odotamme saavamme hyvää” vaan ”kun oletamme saavamme hyvää”, koska odottaminen vie ajatukset tulevaisuuteen ja se voi luoda nykyhetkeen passiivisen tilan, jossa emme tee mitään vaan pelkästään odotamme. Rauhallisuuden mainitseminen puolestaan muistuttaa siitä, että emme vedä pelosta käsin itsellemme juuri sitä mitä eniten pelkäämme, vaan rauhallinen ja mahdollisimman myönteinen tunnetila auttaa meitä saamaan elämämme myönteisiä asioita.

Voimme vaikuttaa asioihin vain nykyhetkessä ja tehdä silloin parhaamme. Sen tehtyämme voimme olla tyytyväisiä siihen, että teimme tänään kaiken mihin pystyimme. Otamme jokaisena parhaillaan elettävänä päivänä vastuun siitä, mitä teemme.

Kun mielessä nousee jokin huolenaihe, voi pysäyttää itsensä ajattelemalla ”Onko juuri tämä huoli minulle hyödyksi tässä hetkessä? Voinko tehdä huolettavalle asialle jotakin konkreettista juuri nyt?” Jos vastaus on ei, huolesta voi päästää siinä hetkessä irti ja suunnata huomionsa aktiivisesti myönteisempiin asioihin. Nykyhetken laatu vain kärsisi murehtimalla jotakin, joka ei parane huolen tunteesta kiinni pitämällä.

Juuri tänään olen kiitollinen kaikista siunauksistani

Kiitollisuus ja pyyteetön rakkaus ovat energiansa värähtelytaajuudeltaan korkeimpia tunteita. Jo pelkästään se on hyvä syy pyrkiä löytämään elämästään kiitollisuuden aiheita. Kiitollisuus muokkaa ihmistä heti siinä hetkessä, kun sitä tuntee.

The House of Truth mainitsee reikiin sen japanilaisen taustan takia yhdistetyn karmallinen ajattelutavan, jonka mukaan saamme juuri sen mitä tarvitsemme kasvaaksemme eteenpäin ja oppiaksemme juuri meille tarkoitetut oppiläksyt. Sen mukaisesti myös jokainen kärsimys ja vaikea tilanne on asetettu tiellemme parhaaksemme, jotta oppisimme siihen liittyvän sanoman. Oppiläksynämme voi olla esimerkiksi omien ja toisten ihmisten rajojen tunnistaminen ja kunnioittaminen. Omalla kohdallani rajojeni säilyttäminen on ainakin ollut yksi olennainen opittava asia.

Buddhalainen luonnehdinta karmasta on sellainen, että koemme nykyhetkessä aikaisempien ajatustemme ja tekojemme seurauksia. Voimme vastaavasti olettaa saavamme tulevaisuudessa sitä, mitä nykyhetkessä vedämme ajatuksillamme, tunteillamme ja laajemmin sanoen energiallamme puoleemme. Ajattelen itse energiateorian termein, mutta buddhalaisessa karma-ajattelussa on havaittavissa samoja periaatteita.

Kiitollisuus ja vastuu tulevasta kulkevat käsi kädessä. Vaikka menneessä olisi tapahtunut ikäviä asioita, voin olla kiitollinen siitä, että ne ovat opettaneet minulle monenlaista itsestäni, tästä maailmasta ja maailmankaikkeudesta. Kiitän oppiläksyistä ja niitä minulle opettamaan tulleista ihmisistä, olen iloinen opittuani ne asiat, ja voin päästää menneestä muilta osin irti. Koen tulevissa nykyhetkissä sen vuoksi enemmän iloa ja kaikkea positiivista. Menneen painostava ja negatiivisempi energia ei vedä minua silloin takaisin sen energian mukaisiin kokemuksiin.

Kiitollisuus voi johtaa sekä valon että pimeyden, sekä positiivisilta että negatiivisilta tuntuneiden asioiden hyväksymiseen olemassa olevina. Vastakohtien arvoasetelma katoaa silloin, kun ymmärrämme erilaisten kokemusten opettaneen jotakin. Toimimme eri tilanteissa oppilaina ja opettajina toisillemme tarjoamalla erilaisia kokemuksia ja ottamalla niitä vastaan.

Kiitollisuuden kohdalla joskus mainittu nöyryys (be humble) viittaa samalla siihen, että aina voi oppia lisää. Olemalla toisilleen peilejä ihmiset palvelevat tietämättäänkin yhdellä kertaa opettajan roolissa ja ovat toisella kerralla oppilaan roolissa.

 

Juuri tänään teen työni rehellisesti

”Ole työssäsi rehellinen / tee se mitä sinut on tarkoitettu tekemään / ole rehellinen itsellesi”. Frans Stienen englanninkielinen käännös Usuin buddhalaisille oppilailleen opettamasta versiosta ”be true to your way and your being / True Self” voidaan suomentaa toki myös rehellisyydeksi kulkea omaa polkuaan ja olla todellinen itsensä. Tyypillisen lyhyesti suomeksi kirjattu ”ansaitse leipäsi rehellisesti” tulee silloin heti nähtäväksi syvemmässä merkityksessä.

House of Truth -sivustolta löytyy tästä reikin periaatteesta niin hyvä tulkinta, että lainaan sitä: ”Rehellisyys tarkoittaa eri ihmisille hyvin erilaisia asioita. Se voidaan ymmärtää, ettei toisilta saa varastaa tai antaa väärää todistusta lähimmäisen puolesta tai häntä vastaan. Reikin kohdalla rehellisyys koetaan myös itseään kohtaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos ihmisessä on auennut parantajan tai opettajan kyky eikä hän käytä sitä, on tämä itsepetos rehellistä työntekoa vastaan. Itsepetokseen luetaan myös oman elämänsä tuhlaaminen pelkästään televisiota katsomalla tai jollakin muulla turhuudella. Epärehellisyys kannustaa helppoihin ja muita ihmisiä miellyttäviin valintoihin, ja juuri tällainen elämäntyyli on syy sisäisen reikin tiedostamiseen ja ki-energian hiipumiseen.”

Myös jo edellä huolikohdassa mainitsemani pelko siitä mitä muut meistä ajattelevat ja itsen kutistaminen sen mukaan, sopii tähänkin. Eräs esimerkki on tilanne, jossa ihmisellä on mielenkiintoa edetä omalla henkisen kehittymisen polulla ja tutustua vaikkapa reikiin syvemmin kuin vain joskus hoidossa käyden, mutta lähiympäristö torjuu koko idean argumentilla ”ei ole riittävästi tieteellisiä todisteita ja vain vähemmän älykkäät ja epäkriittiset ihmiset uskovat sellaisiin”. Niin ollaan päädytty tilanteeseen, jossa täytyy tehdä jokin valinta. Vaietako täysin joistakin mielenkiinnonkohteistaan ja yrittää olla siten provosoimatta enää jatkossa? Valitako seuransa toisin? Ryhtyäkö argumentoimaan vastaan?

Minä henkilökohtaisesti elin joskus menneisyydessäni elämää, jossa metafysiikan alueelle sijoittuvia mielenkiinnonkohteitani pyrittiin selittämään lähimpien taholta vääriksi ja vaarallisiksi ensin uskonnon nojalla (vain Jeesus pelastaa ja kristinusko on ainoa oikea) ja myöhemmin tieteen ja myös ateismin nojalla. Jälkimmäisessä versiossa tyrmättiin lapsuudenkotini uskonnolliset opit, joista olin luopunut jo muutenkin, sekä kaikki nykyisten tieteellisten menetelmien todennuskyvyn ulottumattomissa olevat asiat kuten energiahoitojen vaikuttavuus, ja perusteltiin että niihin uskovat ihmiset ovat tyhmiä, epäkriittisiä tai ”höyrähtäneitä”. Voisi sanoa niinkin, että siinä tyrmättiin asiat, joita kohtaan ei ole syystä tai toisesta tunnettu suurta tieteellistä tutkimusmielenkiintoa, mikä voi johtua ennakkoasenteellisuudestakin ja joka puolestaan vaikuttaa siihen, mitä ylipäänsä ryhdytään tutkimaan. Tai julkaisuhalu on puuttunut jossakin kohtaa jostakin syystä. Uskonnon nojalla toki tyrmättiin sekä monenlaista tieteen keinoin saatua informaatiota että ateismi, joten voi sanoa kaikkien osapuolten olleen toistensa uskomuksia teilaavalla linjalla. Olin mielessäni itsekin sellainen. Päällisin puolin varoin siinä välissä pitkään niin, että olin melko hiljaa ja yrittäen olla provosoimatta mitenkään. Tunsin, että roolini on olla aina toisten mielestä väärässä ja tehdä väärin, tein mitä tahansa. Mielenkiinnonkohteeni ovat olleet useimmiten jotakin muuta kuin valtavirtaa, mikä tietysti selittää tuota mennyttä kokemusta.

Vaikka edellä kirjoittamani voi näyttää ensiajattelemalta negatiiviselta, en ajattele nykyisin tuota asiaa tuomitsevasti vaan hyväksyen sen, että jokainen arvioi eri asioita omasta ymmärryksestään, kehitysvaiheestaan ja elämänpolustaan käsin. Niin teen sekä minä itse että niin tekevät toiset. Eri kehitysvaiheita ei tarvitse nähdä väärinä tai oikeina, vaan ne vain ovat. Sallin nykyisin mielessäni niiden olla ja vältän arvostelemasta. Uskonto tyrmää jotkut asiat tieteen piirissä sekä energiahoidot, tiedeihmiset havaintoni mukaan usein tyrmäävät sekä uskonnollisten ihmisten näkemykset että energiahoidot, ja energia- eli reikihoidon edustajana puolestaan voin hyväksyä sen, että asia vain on niin ja kyse on erilaisilla poluilla ja eri vaiheissa olevista ihmisistä, mikä poistaa minulta halun tuomita kenenkään muun näkemyksiä.

Voin tietysti vaikuttaa itse siihen, millaisessa seurassa vietän aikaani sen mukaan, mikä tuntuu mielekkäältä, ja ryhdynkö argumentoimaan jyrkkiä näkemyksiä omaavien ihmisten kanssa vai en. En yleensä ryhdy, koska tiedostan jo sen, ettei se useinkaan johda mihinkään, ja kunkin ihmisen täytyy syystä tai toisesta kokea täällä se, mitä he parhaillaan kokevat ja sen mukaan missä vaiheessa he parhaillaan ovat. Jokainen tekee oman henkisen työnsä itse siinä vaiheessa kun on siihen valmis, eikä minkäänlainen ”käännyttäminen” ole mielestäni järkevää. Aivan eri näkemyksiä edustavat ihmiset voivat sitä tulla keskenään hyvinkin toimeen, kun välttää tietoisesti provosoimasta aiheilla, joista aiheutuisi hedelmätön vastakkaisten näkemysten kinastelu.

Koin siis sen, millaista on ympäristön vaihtuminen yhdestä ääripäästä eli uskonnollisesta ympäristöstä toiseen, jossa kielletään kaiken fyysisen todellisuutemme ulkopuolelle jäävä selittämättömämpi, metafyysinen, ulottuvuus. Olen kulkenut sekä lapsuuden uskonnollisen että myöhemmin tiedemaailman läpi, ollut aina kiinnostunut metafysiikasta laajemminkin, ja muodostanut sittemmin itselleni resonoivan synteesin todellisuudestamme. Se toki kehittyy edelleen.

Myöhemmin tiedostin, että itselläni on ollut joskus tarve todistaa olevani uskomuksineni ehdottomasti oikeassa, ja vetäneeni sen vuoksi puoleeni toista ääripäätä, jolla oli yhtä vahva näkemys ja vielä vahvempi tarve tuoda esiin, että muut ovat väärässä. Ihminen on ihmiselle peili ja se peili on kaksipuoleinen. Olen palvellut samalla myös itse peilin roolissa. Nykyisin ei ole suurta tarvetta vakuuttaa ketään mistään uskomusjärjestelmästä. Ajattelen, meditoin, luen, kirjoitan, ja sen tuloksena julkaisen omia tekstejäni, joista ajattelen olevan mahdollisesti iloa toisillekin. Voin toimia oppaana ihmismielen mutkiin ja kohottaa reikin keinoin ihmisten energiatasoa.

Ajattelen nykyisin menneitä kokemuksiani kiitollisuudella. Niitä ilman en kirjoittaisi nyt näitä tekstejä. Olisin tuomitsevampi, en ehkä ymmärtäisi olla kiitollinen monista pienistäkin ilonaiheista ja ylipäänsä koko elämästä, ja eläisin ehkä yhä liikaa toisten asettamien muottien mukaan ja olisin turhautunut siihen, että en tunnu saavan täällä aikaan mitään sellaista, jolla olisi itselleni tai yhteisölle juurikaan muuta merkitystä kuin fyysinen selviytyminen kuukaudesta toiseen. Energiateoriaan tutustuminen laajensi aikoinaan käsitystäni huimasti ja elämänlaatu koheni, kun otin sen oppeja käyttööni, mutta prosessi on vaatinut myös paljon rehellistä työskentelyä oman pään sisällä. Reiki on auttanut siinä osaltaan.

Ehkä joku voi toisaalta ottaa nämäkin tekstini saarnaamisena? Tulkinta jääköön kullekin vapaaksi. Saarnaaminen tai varsinkaan muutoksen pakottaminen toisille ei ole kuitenkaan mielessäni silloin, kun ajattelen ja kirjoitan. Myöskään reikihoidossa ei voi pakottaa toiseen energiaa yhtään enempää, kuin hoidettava on itse valmis ottamaan vastaan. Se virtaa hoitajan kautta sinne missä sille on tarvetta ja vain sen verran, kuin sitä vastaanotetaan.

 

Juuri tänään olen ystävällinen ja myötätuntoinen

Petter tiivistää tämän hyvin: ”Tällä ei tarkoiteta vain vanhuksen auttamista tien yli, vaan myös ihmiskunnan kärsimyksen lopettamista. Buddhan on sanottu julistaneen, että kaikki elämä on kärsimystä. Sitä ei ollut tarkoitettu fatalistiseksi lausumaksi. Hän tarkoitti, että ihminen on etäännyttänyt itsensä todellisesta olemuksestaan, ei tiedä enää kuka hän on, ja siksi hän kärsii. Reikihoidossa tai -virityksessä osoitat hänelle tietä takaisin kotiin omaan syvimpään olemukseensa. Tätä tarkoittaa todellinen myötätunto, [se] näyttää vastaanottajalleen tietä tässä ja seuraavissa elämissä. Kerran herännyt ihminen ei unohda enää koskaan täysin… Siksi vältä tästä eteenpäin vahingoittamasta itseäsi ja toisia.”

Kaikki periaatteet tiivistyvät lopulta viimeisessä periaatteessa: ystävällisyydessä ja myötätuntoisuudessa itseä ja kaikkia muita elollisia olentoja kohtaan. Jokaista edeltävää reikin periaatetta voi katsoa sen läpi. Se muistuttaa myös itsemme huomioimisen tärkeydestä. Ei ole hyväksi huomioita jokaista muuta ja unohtaa oma hyvinvointinsa. Kannattaa olla ystävällinen itselleen ja tehdä asioita, joista nauttii aidosti. Siten on enemmän voimia olla ystävällinen ja myötätuntoinen toisillekin.

Jos parhaasta pyrkimyksestäni huolimatta vihastunkin tänään, katson tapahtunutta itselleni myötätuntoisesti ja saatan huomata, mikä johti vihastumiseeni, ja voin onnistua ratkaisemaan asian hyödyllisesti eikä vihaa tarvita enää signaaliksi, että jokin on huonosti. Kuten jo sanottu, viha ei ole yleensä ensimmäinen tunne. Vihaamatta jättäminen on ystävällistä itseä kohtaan, koska viha kuluttaa itseä.

Tarpeettoman murehtimisen välttäminen on myös ystävällistä ja myötätuntoista kaikkia kohtaan. Kukin tekee tänään sen minkä voi. Murehtiminen vie vain omaa ja toisten päälle kaadettuna ehkä toistenkin energiaa. On ystävällistä toisia kohtaan mieluummin kohottaa heidän elämänsä laatua kuin alentaa sitä. En tarkoita, ettei murheistaan saisi puhua toisille. Tietysti saa. Tarkoitan arvostelukykyä aiheellisen huolen ja siihen haettavan keskusteluavun sekä tarpeettoman ja jatkuvan murehtimisen välillä. Toki joku toinen ystävällinen sielu voi myös palauttaa tulevaa murehtivan ihmisen maan pinnalle toteamalla, että huolta on turha kantaa tässä hetkessä, jollei sille pysty tekemään juuri nyt mitään hyödyllistä. Jos pystyy, voi yhtä hyvin tehdä sillä hetkellä sen mitä on tehtävissä. Pelkkä murehtiminen ei vie eteenpäin.

Kiitollisuus on itsessään korkean värähtelytaajuuden tunnetila, joten sen ylläpitäminen on myötätuntoinen ja ystävällinen teko sekä itseä että toisia kohtaan. Se mitä ihminen sanoo ja tekee samoin kuin se minkä tasoista energiaa kukin kantaa kullakin hetkellä itsessään, vaikuttaa toisiin. Korkeaa värähtelyä ympärilleen säteilevä ihminen kohottaa muitakin pelkällä läsnäolollaan, vaikka ei edes sanoisi mitään.

Täytyy myös muistaa, että jokaisen polku on erilainen ja olemme myös eri kehitysvaiheissa, jolloin koemme erilaisia asioita tai koemme samatkin asiat eri tavoin. Tekemällä työni rehellisesti – sekä palkkatyöni että oman kehitystyöni – ymmärrän itseäni ja koko maailmaa syvemmin, ja samalla tuon itselleni ja toisille myönteisempiä asioita.

 

Gassho, ykseys, harmonia ja terveys

Usui kehotti tekemään gasshon joka aamu ja ilta sekä lausumaan samalla edellä mainitut periaatteet ääneen tai mielessään ja tuntemaan ne myös sydämessään. Japanin gassho tarkoittaa kämmenten liittämistä yhteen noin rinnan korkeudella, sormet yhdessä ja ylöspäin. Sitä sanotaan joskus myös rukousasennoksi, vaikkakaan ei juuri Suomessa, missä kädet laitetaan tyypillisesti ristiin. Tässä se ei kuitenkaan viittaa minkään uskonnon mukaiseen rukoilemiseen.

Gasshossa tapahtuva käsien yhteen liittäminen muistuttaa kaiken ja kaikkien pohjimmaisesta ykseydestä. Tekemällä gasshon muistutan itseäni siitä konkreettisesti. Se kääntyy mielessäni sanoiksi ”ei erillisyyttä – muistan kaiken yhteyden ja harmonian tärkeyden”.

Siinä tarkoitetaan nimittäin myös Maan ja korkeampien ulottuvuuksien (taivaan) energioiden yhdistymistä ihmisessä sekä niiden harmonian ylläpitämisen tärkeyttä. Ihminen ei ole vain Maasta eikä vain korkeammista ulottuvuuksista. Hän ei ole pelkästään kehonsa, mielensä, tunteensa tai sielunsa, vaan niitä kaikkia. Niistä minkään laiminlyöminen ei tee ihmiselle koko elämän perspektiivistä katsoen hyvää. Se aiheuttaa erillisyyden ja yksinäisyyden tunnetta, madaltaa omaa energiaa, ja matalassa energiassa sairastumme todennäköisemmin. Olo on henkisestikin kurjempi. Sen aiheuttamia fyysisiä ja mielen oireita voidaan meikata lääkkeillä piiloon ja jättää itse syy ennalleen niiden taakse. Ihmistä voidaan toisaalta pyrkiä myös tasapainottamaan ja kohottamaan hänen energiaansa, jolloin vaikutetaan syyhyn ja oireet voivat ajan mittaan lieventyä tai jopa kadota.

Terveys määritellään toisinaan tasapainotilaksi. Se on ihmisen luontainen tila ja reiki periaatteineen tukee siihen palaamista. Ihmisessä itsessään on suuri parantumiskyky, kun keholle ja mielelle luodaan sopivat olosuhteet parantua. Reikihoitaja ei siten teknisesti ottaen paranna, vaikka nimitys onkin englanniksi reiki healer. Hän mahdollistaa energiatasoa nostamalla ja tasapainottamalla hoidettavan keholle, mielelle, tunnekeholle ja henkiselle ulottuvuudelle otolliset olosuhteet parantaa itse itsensä. Paraneminen pääsee tapahtumaan aikaisempaa helpommin, kun ihmisen energia on korkeammalla tasolla ja tukoksia avautuu. Ihmisestä kuoriutuu monilla eri tasoilla kerros kerrokselta pois ainesta, joka ei enää palvele hänen hyvinvointiaan.

Reikin periaatteet johtavat ajatukseni myös ns. kultaiseen sääntöön: Tee toisille kuten haluaisit itsellesi tehtävän. Pohjimmiltaan teemme kaiken toisille tekemämme myös itsellemme, koska Lähteen osasina olemme kaikki yhtä. Kun teen toisille hyvää, saan hyvää myös itselleni. Teon ja ajatuksen energia palaa jossakin vaiheessa takaisin sinne, mistä se lähtikin.

Reikin periaatteet eivät ole käskyjä vaan ohjeita. Ne ohjaavat ihmistä itseä ja muita hyväksyvämpään elämään, ja elämästä tulee mielekkäämpää.

 

Lootus symbolina

Reikihoitola Lumikallion logossa oleva lootus viittaa siihen, kuinka reiki pystyy periaatteidensa kautta syvästi ymmärrettynä muuttamaan koko elämän. Lootus tunnetaan egyptiläisessä, hindulaisessa ja buddhalaisessa perinteessä, joissa kaikissa sillä on syvä spirituaalinen merkitys. Buddahalaisille se merkitsee ennen kaikkea henkistä heräämistä, henkistä valaistumista, puhtautta ja uskollisuutta. Hindulaisuudessa se symboloi kauneutta, hedelmällisyyttä, henkisyyttä ja menestymistä. Lootus on yleisesti käsittäen uudelleensyntymisen symboli.

Lootus kasvaa mutaisessa ja sameassa vedessä kukkien kauniisti. Se symboloi sitä, kuinka ihminen on istutettu tähän maailmaan löytääkseen todellisen olemuksensa taivaallisena eli henkisenä olentona, joka toteuttaa tätä olemustaan toimimalla reikistäkin löytyvien universaalien elämän periaatteiden mukaan.

Monet meistä kokevat Bren Paladin mukaan ”niin paljon kipua, tuskaa, huolta, pelkoa, epäilystä yksinäisyyttä, turhautumista, hämmentymistä, tylsyyttä, mustasukkaisuutta, kateutta, toivottomuutta, voimattomuutta ja muita tunteita, että ne saavat meistä yliotteen ja koemme jossain vaiheessa halua luovuttaa ja poistua koko tältä asuinplaneetaltamme kotiin, joka on jossakin muualla – tai kadota kuoleman jälkeen tyhjyyteen, kuten osaa uskoo meille käyvän (oma huomautukseni). Kokemamme pimeys tai lootuksen kasvualustan tapaan mutainen vesi kuitenkin palvelevat myös kasvumme ja oppimisemme ravinteina. Voimme nähdä, että pimeyden toisella puolella on kauneutta ja rauhallisuutta. Lootuksen kukka osoittaa meille, miten ”olla”. Se on hyväksyvä ja alttiina monille luonnonvoimille tietämättä, mitä sen kohdalle osuu. Se ilmestyy kaikesta huolimatta synkän veden yläpuolelle. Se näyttää maagisen kauneutensa osoittaen voittaneensa kaikki haasteensa ja esteensä, ja ollen samalla niiden ravitsema.”

Reikin periaatteiden soveltaminen kaikkeen elämässä vie kohti lootuksenkukkamaista elämänasennetta, joka ei vihastu tai huolestu turhaan, on kiitollinen kaikesta, tekee sen mitä sen on tarkoitus tehdä, ja on kaikille ystävällinen.

Reiki harmonisoi ihmistä sekä energiahoitomuotona että periaatteillaan, jolloin se on parhaimmillaan kokonaisvaltainen elämäntapa. Se voi olla jollekin vain tapa hoitaa fyysistä kehoaan, mutta sen avulla voi myös päästä pitkälle itsetuntemuksessa ja pyyteettömän rakkauden kehittymisessä, ja kohottaa niiden tuloksena sekä omaa että toisten elämänlaatua monin tavoin.

 

Painetut lähteet

Petter, Frank Arjava (2012): This is Reiki. Transformation of Body, Mind and Soul. Lotus Press.
Stiene, Bronwen ja Frans (2005): The Japanese Art of Reiki. O Books.
Stiene, Bronwen ja Frans (2003): The Reiki Sourcebook. O Books.
Stiene, Frans (2015): The Inner Heart of Reiki: Rediscovering Your True Self. Ayni Books.

Verkkolähteet

House of Truth: Reikin viisi periaatettahttps://houseoftruth.education/…/r…/reikin-viisi-periaatetta. Viitattu 17.7.2018

Palad, Bren (18.7.2018): The Wisdom of the Lotus Flowerhttps://in5d.com/the-wisdom-of-the-lotus-flower/
Viitattu 19.7.2018

Katrina Lumikallio

20.7.2018

2018-07-20T14:52:13+03:00 20.07.2018|