REIKISYMBOLITKO SALAISIA?

Heräsi ajatus kirjoittaa reikisymbolien ajattelemisesta salaisina, koska tämä aihe on tullut äskettäin lähelleni kahden ihmisen kautta. Ensin sen otti puheeksi minulla reiki-illassa käynyt Reiki Networkin opetuksen mukaan Reiki 1-2 tasot kauan sitten opiskellut henkilö, joka ihmetteli maalauksissani näkyviä reikisymboleja olohuoneessani, ja tänään minua lähestyttiin samasta aiheesta varovaisesti internetin välityksellä. Oli se aihe esillä myös opiskellessani Reikiä itse, joskin eri näkökulmasta.

Niinpä päätin tarttua tähän tänään julkisemminkin kuin vastaamalla vain jokaiselle yksityisesti netissä tai täällä paikan päällä. Tästä avautuu nimittäin enemmänkin kuin vain se, minkä olen lyhyehkösti heille vastannut. Voipa olla iloksi toistenkin jo alkaneille reikipoluille. Myös Reikiin vihkimättömät saanevat tästä jotakin irti.

Kysymys esitettiin tänään hyvin varovaisesti todeten samalla, että toivottavasti en loukkaannu tästä. En tietenkään, vaan on mielestäni päin vastoin hyvä, että asia tulee esille ja näin voi laajentaa ymmärrystä siitä, mitä reikisymbolien taustalla on. Ne ovat moniulotteisempi asia kuin länsimaissa usein opetetaan ja kuinka pintapuolisesti ne opetettiin minulle itsellenikin reikikurssit länsimaista reikiä opettavalla opettajalla käydessäni.

En arvostele tässä ketään opettajaa, koska jokaisella on vapaa mahdollisuus lukea kurssien jälkeen itse eteenpäin ja tutkia näitä asioita omassa sydämessään, ja tulla toisenlaisiin ymmärryksiin kuin alun perin kurssilla. Itsehän koin Reiki 1:en hyvinkin hyödylliseksi. Reiki 2 ei antanut juuri mitään paitsi mahdollisuuden kaukohoitoon ja se oli tietynlaisessa tyhjyydessään pettymys. Symbolien syvempää sisältöä ei avattu siellä ja koen sen version nykyisin liian mekanistiseksi lähestymistavaksi. Opin ne asiat toisten henkisten opettajien auttamana netin välityksellä ja lukemalla itsenäisesti muutakin kuin Reiki-kirjallisuutta. Olin tehnyt sitä jo ennen ensimmäistäkään reikikurssiani ja jatkoin samaa Reiki 3:lla, jolla ymmärrys syveni itsenäisesti lukien ja muuta henkisyyttä kuin Reikiä opiskellen niin, että pystyn tänä päivänä yhdistämään oppimani myös Reikiin ja opettamaan sitä symbolien osalta laajemmin kuin itselleni opetettiin. Kaikki siis hyvin, ja olen opettajalleni reikipolkuni alusta kiitollinen, kuten myös muille minua tietäen ja tietämättään tukeneille. Matka jatkuu yhä ja se on aina mielenkiintoista.

Reikisymboleihin sisältyy paljon enemmän kuin mekanistinen ymmärrys, että niillä kohdistetaan tai vahvistetaan energiaa sinne tai tänne, tai avataan kaukohoitoyhteys, tai hoidetaan tunteita ja mieltä, tai vihitään joku Reiki-kanavaksi. Tämän laajemman ymmärryksen kautta ne eivät ole salaisia.

Jos olisivat, koko ihmisen kapasiteetti kehittyä henkisesti olisi tarkoin varjeltava salaisuus, jossa ”tavallisten ihmisten” ei haluttaisi pääsevän alkuun tai alkua pidemmälle  –  ja näinhän asia ei nykyään ole. Mitä useammat meistä etenevät henkisen kehittymisen polulla, olipa menetelmänä Reiki, jooga, muu meditaatio tai jokin aivan muu, sen parempi koko ihmiskunnan kollektiiville. Jokainen yksilö vaikuttaa kehittyessään osaltaan myös koko kollektiiviin. Näin voi palvella pelkällä täällä olemassaololla yhteisöä, mutta monet meistä valitsevat toki myös opettaa eri tavoin opittuaan ensin kohtuullisen paljon itse. Niin olen tehnyt itsekin, koska se tulee luontevana osana tätä polkua. Mitään pakkoa en siihen tunne, vaan teen mielelläni sen verran kuin teen. Tämä polku opettaa toki myös sen, että aina on lisää opittavaa, ja se tekee kyllä myös nöyräksi.

 

Päivän kysymys


Avaan näitä symboliajatuksiani seuraavassa käymättä kuitenkaan symboleja itseään läpi. Se on vasta kurssien asiaa. Tervetuloa opiskelemaan minulle Reikiä tasoilla 1-2 ja ensi vuodesta alkaen myös Reiki 3 -tasoa! Tässä kuitenkin ensin kirjoitusasun osalta vähän muokattuna se, mitä minulta tänään kysyttiin:

Pohdin, että kuvassa jossa mainostetaan ihania reikihoitoja, näkyy voiman symboli? Opettajani on ollut hyvin tarkka, ettei symboleja saa näyttää/jakaa kuin vihkimykset saaneille (mahdollisen ymmärtämättömyyden ja symbolien voimakkuuden ja aina mahdollisen väärinkäytön takia).”

Aivan ensiksi totean, että ko. voima eli kyky kanavoida universaalia pyyteettömän rakkauden energiaa on syvemmälle asti tiedostettuna Reikin harjoittajassa itsessään. Hän ei ole siitä aluksi tietoinen, mutta tulee parhaimmillaan siitä polun edetessä hyvinkin tietoiseksi. Entä mikä on reikienergian luonne? Se kuten myös reikisymbolien luonne on ehdoton/pyyteetön rakkaus (unconditional love). Tämä on tärkeää tiedostaa, jotta seuraavat asiat avautuvat lukijalle.

 

Pyyteettömän rakkauden energiataajuus

Kun ymmärretään ensin, mitä pyyteettömän rakkauden tasoinen tietoisuus ja energia tarkoittaa, tajuamme sen, että sen symbolitkin toimivat vähintään pyyteettömän / ehdottoman rakkauden tietoisuuden tasolla. Eivät sitä alempana. Jos niiden käyttäjän aikomus on jollakin tavalla alhaisempi kuin pyyteetön rakkaus ja korkein paras itselle ja kaikelle mitä on, hän itse ei ole aivan pyyteettämän rakkauden puhtaalla energiataajuudella eikä onnistu tuottamaan symbolien avullakaan mitään matalampaa kuin korkeimmaksi parhaaksi olevan. Symbolithan edustavat nimenomaan pyyteettömän rakkauden energiaa ja tuottavat vain sen mukaisia asioita siinä määrin, kuin olemme valmiita kokemaan. Juuri rakkaus tällä tasolla on se taajuus, jolla on voima korjata ja parantaa.

Reiki auttaa meitä kohti itsensä tasoista ymmärrystä eli pyyteetöntä rakkautta kaikkea kohtaan, joka puolestaan tuottaa sekä tunnetason, mielen että kehon ja henkemme tasoille hyviä asioita. Matka niihin ei tunnu joka hetki mahtavalta, koska se laittaa meidät kohtaamaan itsemme. Siihen kuuluu omia tukahdutettuja puoliamme sekä vaikeita kokemuksia, jotka on painettu syvälle tiedostamattomaan, emmekä haluaisi ehkä kohdata niitä tai yleensäkään omaa varjoamme, koska se tuottaa hetkellistä kipua ennen kuin se vapautuu, mutta jos etenemme pidemmälle, ne tulevat kohdattaviksi, käsiteltäviksi ja vapautettaviksi. Omasta kokemuksesta sanon, että se myös kannattaa. Sen jälkeen on vapaampi elämään tätä hetkeä kuten parhaaksi näkee.

Kysyjä viittasi tänään siihen, että hänen opettajansa on ollut hyvin tarkka, ettei symboleja saa näyttää tai jakaa kuin vihkimykset saaneille mahdollisen ymmärtämättömyyden ja symbolien voimakkuuden ja aina mahdollisen väärinkäytön takia.

Ymmärtämättömyys on yleistä. Erityisesti ymmärtämättömyys itsestä ja omasta voimasta, mutta kuinka voisimme tietää kaiken mitä voimme tietää, ennen kuin tiedämme enemmän, ja sitten kun jo tiedämme, se on itsestään selvää itselle. Väärinkäytökset sen sijaan ovat pyyteettömän rakkauden tasolla mahdottomia. Sen tason rakkaus ei toimi väärin.

 

Entä jos kuitenkin käytän symboleja ns. vääriin tarkoituksiin?

Reikistä ja sen luonteesta voidaan puhua samaan tapaan kuin korkeammista tietoisuuden dimensioistakin, erityisesti alkaen 5D:stä ja 6D:stä. Käytän nyt esimerkkinä 6D-tasolla olevaa tietoisuutta, jossa yksilö tuntee olevansa yhtä Lähteen kanssa ja hän pystyy tuottamaan kauttaan sen myötä myös ns. ihmeitä. Näitä löytyy erilaisista uskonnollisista teksteistä eivätkä ne ole poissuljettuja nykypäivänäkään.

Jos tällainen 6D-tietoisuuden omaava yksilö aikoisi käyttää kykyään ns. väärin eli tuottaa jotakin alhaisempaa kuin korkeimmaksi parhaaksi olevaa, hän ei olisi enää siinä hetkessä 6D-tietoisuudessa, koska sillä ei pysty edes ajattelemaan vakavissaan tekevänsä jotakin sellaista. Siinä hetkessä kun niin tekee, on jo rojahtanut sieltä hetkellisesti alemmas, jolloin se kyky on myös siihen tarkoitukseen ulottumattomissa. Toki sieltä pääsee takaisin 6D:hen myös, kun tarkistaa motiivinsa ja palauttaa itsensä sitten puhtaamman tietoisuuden tilaan.

Ei sellaista alhaisempaa toimintaa tosin tehdä mielellään enää 5D:lläkään, mutta tässä käytän tarkoituksella 6D:tä esimerkkinä, koska se tunnetaan myös nimityksellä ihmeiden tila (miracle space) toisin kuin 5D, missä tunnetaan jo kaiken olevan pohjimmiltaan yhtä, mutta tunnetta omasta luojastatuksesta ei vielä ole aivan samalla tavalla olemassa kuin siitä pykälä ylöspäin.

3D-tietoisuudella puolestaan ei edes uskota vielä välttämättä mahdolliseksi kenellekään niitä asioita, joita 5-6D-tietoisuudessa tai jopa ylempänä elävä puolestaan kokee joka hetki. Korkeammista tietoisuuksista saa ensin hetkellisiä välähdyksiä esimerkiksi meditaation avulla tai vaikkapa reikihoidossa, jos hyvin käy, ja kun etenee omalla polulla pidemmälle, korkeammasta tietoisuudesta alkaa tulla vähitellen pysyvämpi tila itselle.

Reikisymbolit ovat henkisine opetuksineen avaimia kohti näitä korkeampia tietoisuuden dimensioita. Ne auttavat kanavoimaan energian tiettyjä meitä korjaavia aspekteja. Ne toimivat siihen tapaan myös silloin, kun tietoista ymmärrystä omasta itsestä ei vielä ole riittävästi olemassa, mutta toki energian virtaus kauttamme on silloin usein vielä heikompaa. Se voimistuu tietoisuuden noustessa, jolloin tunne kaiken yhteydestä ja rakkaudesta kaikkea kohtaan on voimakkaampaa olosuhteista riippumatta.

Edellä kuvatusta luonteestaan johtuen nämä symbolit tuottavat korkeimmaksi hyväksi olevia asioita käyttäjälleen ja käyttönsä kohteille. Matalammin tarkoitusperin käytettynä ne voivat nostaa käyttäjälleen itsessään tarkasteltavaksi sitä, mikä hänessä on vielä kehittymätöntä. Silloin joutuukin työstämään itseään sen sijaan, että saisi ulkopuoleltaan manipuloiden sitä, mitä haluaisi toisten kautta itsekkäästi. Ne palvelevat silloin ymmärryksen laajentumista, jos henkilö on valmis laajentamaan sitä ja tutkimaan itseään sekä omia motiivejaan. Ovatko ne sittenkään pyyteettömiä ja aidosti parasta toivovia vai itsekkäitä tavoilla, joissa oma paras onkin ristiriidassa toisen vapaan tahdon ja parhaan kanssa? Tässäkin tapauksessa reikisymbolit toimivat siten korkeimmaksi parhaaksi. Jos taas joku ei ole Reikiin viritetty, hän ei tunne symbolien henkisiä opetuksia. Hänkään ei pysty käyttämään niitä niin, että saavuttaisi niillä jotakin epäsuotuisaa. Todennäköisimmin ei tapahdu yhtään mitään, koska virittämättömälle henkilölle ne ovat vain kuvia.

Voidaan siten sanoa, että symbolien kanssa on kyllä aivan turvassa ja ne ohjaavat ihmistä kohti hänen oman voimansa ja hyvinvointinsa suurempaa ymmärtämistä. Ei ole kyse lopulta mistään pelottavan voimakkaasta ja väärinkäytettävästä ulkoisesta voimasta, vaikka toki oman polun alkuvaiheissa tuntuu siltä, että asiat tulevat enemmän ulkopuolelta.

Ulkopuolisuus on kyllä yhdenlaisella ymmärryksellä ajateltuna totta. Se tulee ulkopuolelta siinä mielessä, että yksilöllä ei ole vielä tietoista kokemusta itsensä kaikista aspekteista. Korkeampi minä on aina yhteydessä Lähteeseen, mutta sen eri tasot tuntuvat aluksi itsessä ulkopuolisemmilta eikä omaa suoraa yhteyttä Lähteeseen vielä tunnisteta. Sitä lähestytään silloin luonnollisestikin erilaisten välittäjien kautta, esimerkiksi reikisymboleilla, enkelien kautta tai rukoilemalla.

Korkeammasta perspektiivistä katsoen mikään ei kuitenkaan tule ulkopuolelta, koska todellista erillisyyttä ei ole. Ei minun ja sinun välillä eikä minun ja oman korkeamman minäni välillä. Matkalla tähän ymmärrykseen symbolit ovat kuitenkin hyvä apuväline, joilla meditoida omaa ymmärrystä laajentaakseen. Samaan tulokseen tosin pääsee ilman Reikiä ja sen symboleitakin. Kyky kanavoida elämänenergiaa on olemassa vähintään uinuvana jokaisessa. Tapoja avata sitä tietoiseen käyttöön on monia, joista Reiki on yksi. Joillekin se avautuu itsestään ja joillakin se on auki jo syntyessä eikä koskaan sulkeudukaan.

Jos reikisymbolit käsitetään salaisiksi ja ajatellaan, että niiden tarkoitus on vain kohdistaa tai vahvistaa energiaa, hoitaa tunteita ja mieltä tai toimia siltana kaukohoidossa, ollaan vielä hyvin pinnallisessa ja mekanistisessa ymmärryksessä Reikistä. Näin niitä toki länsimaissa usein opetetaan ja tästäkin on ihan toimivaa aloittaa, mutta se ei ole reikisymbolien sisällön päätepiste. Kun ymmärrämme myös niihin sisältyvät henkiset opetukset, jotka itse miellän niiden ensisijaiseksi asiaksi, myös ajatus siitä että ne olisivat salaisia, tulee tarpeettomaksi.

Usui itse opetti nykytutkijoiden mukaan ensisijaisesti juuri tätä henkistä puolta, jonka sivutuotteena syntyy parhaimmillaan monenlaista paranemista (healing). Länsimaissa ymmärrys siitä typistyi ja opetus lyheni ajallisestikin. Tämä mistä tässä kirjoitan, on siten paluuta Usuin itsensä opetuksiin päin, koska itse painotan henkistä kehittymistä enkä niinkään mekanistista lähestymistapaa. Tapani opettaa ovat erilaisia kuin Usuilla, koska vaikutan länsimaisella kulttuurialueella, mutta itse Reiki sisältöineen on samaa. Eri reikilinjat muutenkin opettavat hieman eri tavoin samaa aluetta.

Reikisymbolit ovat avaimia eli välikäsiä universaalin elämänenergian (ki, qi, prana,…) eri aspekteihin tai korkeampiin tietoisuuksiin. Ei loppujen lopuksi mihinkään sen mystisempään asiaan kuin korkeammille tietoisuuden eli ymmärryksen tasoille. Nämä korkeammat tasot puolestaan levittäytyvät ajan ja paikan tuolle puolen. Tämä voidaan saavuttaa aivan hyvin ilman Reikiä ja reikisymbolejakin. Itse tavoitan saman Theta Healingilla aivan suoraan ilman ensimmäistäkään symbolia, ja se sama tietoisuudentaso on suoraan käytettävissäni myös muuten, mutta esim. Reiki ja Theta Healing ovat hyviä työvälineitä toisten kanssa työskennellessä, ja ne ovat auttaneet huimasti omaakin matkaani kohti tätä tietoisuutta, jolla nykyisin huomaan pystyväni toimimaan suoraan pelkällä aikomuksella (intentiolla) ilman mitään symbolia.

Toki pidän näistä symboleista ja tunnen kunnioitusta niitä kohtaan niiden luonteen vuoksi. Sama kunnioitus kohdistuu pohjimmiltaan myös jokaiseen ihmiseen, koska ei meistä yksikään ole sen vähäisempi kuin osa samaa Reikiä tai Valoa. Käytän kyllä symboleja, joskaan en enää aina, koska sama on tavoitettavissa muutenkin riittävällä tietoisuudella. Kannustankin oppilaitani tutustumaan reikisymboleihin syvemmin ja pohtimaan vaikkapa lisälukemiston kera tai meditoimalla, mitä kaikkea ne tarkoittavat ja miten itsessä voisi aktivoida yhä enemmän niitä ominaisuuksia, joita reikisymbolien kautta lähestytään ja pyritään tuomaan elämäämme.

Tietyt symbolit on liitetty aikoinaan Reikiin, koska olisi vaikeaa opettaa näitä asioita eteenpäin ilman jotakin sopivaa välittäjänä olevaa menetelmää. Länsimaissa tähän olisi valikoitunut ehkä toisia symboleja. Näen esimerkiksi äärettömyyssymbolissa ja ympyrässä paljon samaa.

Olisi helppoa vain sanoa oppilaalle, että avaa sydämesi ja kuuntele itseäsi sen kautta, mutta jokainen ei pysty tähän tuosta vain. Symbolien sisältämillä opetuksilla ja meditaatiolla voidaan lähestyä omaa olemustamme asteittain ja tulla löytämään lopulta se, mitä me olemme: puhdasta Lähteen valoa ja rakkautta, jonka pinnalla on himmentäjänä erilaista tämän elämän, sukuperinnön ja ihmiskunnan kollektiivin ”roinaa” eli erilaisia rajoittavia uskomuksia ja tunteita sekä kokemuksia, jotka ovat saaneet meidät sulkemaan itseämme. Sitä kaikkea kuoritaan hiljalleen pois, jotta oma valo kirkastuu.

 

Lisää Reikin olemuksesta

Reiki itsessään ei muuten ole sen suurempaa taikaa kuin että se auttaa kohottamaan harjoittajansa ja vastaanottajansa tietoisuutta (energiavärähtelyä korkeammaksi nostamalla), kun välittäjänä eli Reikin harjoittajana on itse korkeammassa värähtelyssä oleva eli korkeammalla tietoisuuden tasolla toimiva ihminen. Korkeampi energiavärähtely synnyttää erilaisia asioita (harmonia, tasapaino, terveys, empatia,…) kuin matalampi energiavärähtely, jonka alaisina meillä on rajallisempi tietoisuus kaikesta mitä on ja mitä voisi olla.

Reiki on siten vain yksi, mutta hyvin toimiva, tie monien muiden joukossa, jotka johtavat samoihin päämääriin: muistamaan taas sen, minkä tiesimme ennen tänne syntymäämme, mutta minkä unohdimme syntyessämme. Että ihminen ei ole vain tämä rajallinen fyysinen keho ja mieli sekä tunteemme. Muistamme eri menetelmillä, esim. meditaation tuloksena, jotkut myös uskontojen kautta, että ihminen on ikuisesti olemassa oleva henki tai valo-olento, joka on tullut tähän hetken olemassa olevaan fyysiseen kehoon kokemaan ja oppimaan erilaisia asioita, ja valitsemaan itselleen asioita eri perusteilla kokeillen. Kykymme korjaantua sekä mielen, tunteiden että kehon tasolla on suurempi, kuin olemme uskoneetkaan, ennen kuin muistamme taas todellisen, rajattomamman, olemuksemme.

Silloin kun käyttäjällä ei ole vielä syvempää ymmärrystä ihmisen ja kaiken olevaisen luonteesta eikä siten myöskään reikienergian luonteesta, reikisymbolit auttavat aloittelevaa harjoittajaa sitä kohti. Reiki 1 -kurssillani käsitellään tätä asiaa nykyisin jo ensimmäisen symbolin osalta, ja Reiki 2 -kurssilla kahden seuraavan symbolin osalta. En siten opeta niitä enää länsimaissa tavallisempaan tapaan pelkästään mekanistisesti, vaan myös niihin sisältyvät henkiset opetukset tulevat esille kursseillani. Olen opiskellut Reikiä niiden osalta itsenäisesti omien kurssieni jälkeen ja ymmärrys on syventynyt Japanissa käyneiden Reiki Masterien (mm. Frans Stiene, Frank Arjava Petter) työn tuloksena. Symbolien henkisen opetuksen sisäistäminen kuten myös Reikin viiden periaatteen syvä sisäistäminen vahvistaa myös kykyä kanavoida energiaa sekä Reikin että esim. Theta Healingin menetelmien avulla, ja sen tuloksena koen myös mielekkäämmäksi sekä opettaa että hoitaa. Oma läsnäolo on silloin vaikuttavampaa ja enemmän sisäistä rauhantunnetta toisille tuovaa jo sellaisenaankin.

Reikin historiastakin on ainakin kahdenlaista versiota, joista lännessä on opetettu tyypillisesti mystisempää versiota, jossa Usui oli oletetusti kristitty, ja 1990-luvulta alkaen on tullut länsimaisten Reiki Masterien välityksellä Japanista myös vähemmän mystistä ja täsmällisempää informaatiota siitä, kuka Mikao Usui oli ja miten hän Reikiä opetti. Usui siis toi Reikin tietoisuuteemme 1920-luvun Japanissa ja hän oli tendai-buddhalainen, joka oli tutustunut jo varhaisesta lapsuudesta saakka myös itämaisiin itsepuolustuslajeihin sekä oppi hallitsemaan energiaa niidenkin kautta.

Hän ei ehkä nähnytkään Kuriyama-vuorella 21 vuorokautta meditoituaan ja sen jälkeen suuren Valon koettuaan näitä symboleja, vaan hän sai ja ymmärsi siinä vain kyvyn käyttää ja välittää tätä hoitavaa (healing) energiaa, ja hän lisäsi tietyt symbolit mukaan opettaakseen sitä toisille vasta myöhemmin. Osa näistä symboleista on japanilaisia kanjeja, koska Usui oli japanilainen ja opetti siellä. Nämä symbolit opetuksineen auttavat ymmärtämään oman sisäisen olemuksemme luonnetta ja sitä kautta omaa pyhyyttämme. Usui ei myöskään virittänyt oppilaitaan Reiki-menetelmän käyttöön kuten nykyisin tehdään. Hänen kerrotaan vain istuneen oppilaan seurassa, ilmeisesti vastapäätä. Hän käytti Reikiä varsin intuitiivisesti hoitaessaan, ja tiettyjä käsien paikkoja hoidossa sekä virittämistapoja toivat mukaan vasta hänen oppilaansa hänen jälkeensä.

Usui siis halusi lisätä tietyt opetukset osaksi Reikin opettamistaan eteenpäin, ja nämä merkit ja japanilaiset kanjit edustivat niitä henkisiä asioita, joita hän halusi oppilaidensa sisäistävän itselleen. Reikiin kuuluvat myös hänen aikanaan vaikuttaneen meiji-keisarinkin jo mainitsemat tietyt periaatteet. Ne eivät ole vain Reikiin sisältyvää filosofiaa, vaan yleisiä elämän ohjenuoria, joita seuraten voi elää itselleen ja toisilleen empaattisemmin sekä kaikkea olemassa olevaa kunnioittaen. Nämä periaatteet kuuluvat seuraavasti:

Juuri tänään

– en vihaa,

– en murehti,

– olen kaikesta kiitollinen,

– teen työni rehellisesti,

– olen itselleni ja kaikille muille olennoille ystävällinen ja myötätuntoinen.

Meille tutumpi kultainen sääntö ”kohtele toisia kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan” voidaan löytää myös Reikin periaatteiden kautta.

Näiden periaatteiden omaksuminen kaikkea omassa elämässä koskevaksi sekä reikisymbolien henkisten opetusten ymmärtäminen johtavat siihen, että tämän menetelmän opiskelijasta itsestään tulee Reiki, jonka tietoisuus on laaja.

Ei ole lainkaan yllättävää, että Japanista lähtenyt Reiki sisältää itämaista filosofiaa. Se myös viehättää itseäni, koska se jättää runsaasti sijaa hyvin laajan universaalin rakkauden, empatian sekä tuomitsemattomuuden kehittymiselle. Usein tuomitsemme helposti toisen, joka toimii tavoilla, joita emme koe hyviksi tai joka on mielestämme ”typerä”, mutta tuomitsisinko itseäni yhtä ankarasti, jos olisin tehnyt samoja asioita kuin se toinen? Entä kuinka voin olla varma, etten tekisi niitä samoja sopimattomilta tuntuvia asioita, jos oma ymmärrykseni / tietoisuuden tasoni olisikin samanlainen kuin sillä toisella on tai oli? Erilaisilla tietoisuuden tasoilla tehdään erilaisia valintoja ja koetaan samatkin asiat eri tavoin.

Koska samaa korkeampaa ymmärrystä voidaan saavuttaa monia eri teitä pitkin, en ehdottomasti ole niistä mitään vastaan kokonaisuutena. Vain sitä vastaan olen, että niistä monien piirissä kontrolloidaan ihmisiä esittämällä vain tästä tietystä ryhmittymästä löytyvän ainoan oikean totuuden, ja luomalla raja-aitoja opettamalla, että toisin uskovat ja ajattelevat ovat tuomittuja, vääräuskoisia tai typeriä, ja painostamalla tai käännyttämällä enemmän tai vähemmän väkisin ja pelkoa luoden toisia omalle kannalle. Sellainen ei palvele ihmistä ihanteellisesti.

 

Mistä sitten on syntynyt käsitys, että reikisymbolit olisivat salaisia?

Tätä nimittäin opetetaan vielä tänäkin päivänä esimerkiksi Reiki Networkin piirissä, kuten äskettäin sain kuulla. Osa Reikiä opiskelleista mieltää ne niin salaisiksi, että niitä ei näytetä edes omille perheenjäsenille.

Käännän tähän pätkän asiaa hyvin selittäneiden Penelope Questin & Kathy Robertsin kirjasta The Reiki Manual: A Training Quide for Reiki Students, Practitioners, and Masters, ja hakasulkeissa on omaa täydennystäni:

Reikisymboleja pidetään pyhinä. Niitä ei paljastettu länsimaissa ennen 1990-luvun puoliväliä kenellekään, joka ei ollut opiskellut Reiki 2 -tasoa, eikä mestarisymbolia näytetty kenellekään, joka ei ollut Reiki 3 -tasolla. Tässä mielessä niitä pidettiin ”salaisina” (secret), vaikka japanilaisessa kulttuurissa ”salainen” (secret) ja ”pyhä” (sacred) ovat hyvin tiiviisti toisiinsa yhteydessä. Olisi ollut japanilaisille epäluontevaa puhua avoimesti asioista, jotka olivat osa pyhää henkistä traditiota. Nämä symbolit ovat itse asiassa nähtävillä Kiotossa Saihoji-temppelissä [missä on myös Mikao Usuin muistomerkki; KL], mikä antaa viitettä niiden pyhyydestä, joten vaikka ne eivät ole ”salaisia, ne ovat erityisiä.

Lännessä jotkut ajattelevat, että kaikkea ”salaista” pitäisi katsoa epäilevästi, mikä on todennäköinen syy siihen, että viime vuosina näitä symboleja on printattu avoimesti kirjoihin ja internetiin – vaikka joskus ne on kylläkin piirretty niihin epätäsmällisesti.

Tästä syystä näytti sopivalta myös kopioida Reiki 2 -symbolit tähän kirjaan [USA:ssa William Lee Randista lähtenyttä Reiki-linjaa edustava kirja; KL] niin tärmällisesti kuin mahdollista, ja ne on puolestaan otettu lähteestä, joka on tiettävästi Usuin oppilaalta tri Hayashilta lähtöisin.

Jotkut Reiki Masterit vain näyttävät oppilailleen Reiki 2 -tasoa opettaessaan symbolit ja pyytävät oppilaita painamaan ne mieleensä kurssin aikana ja antamaan kuvat takaisin kurssin lopuksi, kun taas jotkut toiset sallivat oppilaidensa pitää symbolien kopiot. Jotkut eivät mielellään piirrä niitä paperille vaan pelkästään ilmaan ja pyytävät oppilaita jäljittelemään tässä omia liikkeitään. Kyseessä on makuasia ja vapaa valinta.”

Reikin länsimaihin Japanista ensimmäisenä tuonut Hawayo Takata oli piirtänyt symbolit eri master-oppilailleen hieman eri tavoin, mikä herätti hänen vuonna 1980 tapahtuneen kuolemansa jälkeen hämmennystä hänen omissa oppilaissaan, jotka kokoontuivat yhteen ja tajusivat opettajansa opettaneen jokaista hieman eri tavoin. Nämä oppilaat yhtenäistivät symbolit ja myös Reikin virityskäytäntöä sekä nimesivät Takatan lapsenlapsen Phyllis Lei Furumoton seuraavaksi Reikin Grand Masteriksi; termi jota ei yleisesti tunnusteta muuten, mutta Takata oli käyttänyt sitä itsestään ilmeisesti oltuaan niin kauan eli vuosikymmenet länsimaiden ainoa Reiki Master, ja hänen kuoltuaan oppilaat olivat sitä mieltä, että jonkun pitäisi jatkaa sillä tittelillä. Furumoto tarjoutui tähän. Muutenhan Reiki Master on ylin nimitys Reikissä ja jokainen master voi opettaa sitä kaikkialla maailmassa. Toisilla kuin Takatalla opiskelleita masteitakin oli kuitenkin jo lännessä Takatan kuollessa, eivätkä kaikki olleet mukana tässä kokoontumisessa, ja mm. sen takia symboleista liikkuu edelleen hieman toisistaan poikkeavia versioita. Tällaiset yksityiskohdat eivät ole kuitenkaan Reikissä oleellista varsinkaan länsimaisen ihmisen kannalta.

 

On myös toisella tavalla opettavia, jotka opettavat ensisijaisesti symbolien sisältämää henkistä opetusta todellisesta olemuksestamme, tai heistä osa saattaa opettaa ne länsimaiseen tapaan yhä mekanistisesti ilman viittausta niiden henkiseen opetukseen, mutta jotka eivät enää tue käsitystä, että näissä symboleissa olisi jotakin salaista.

Oma reikiopettajani opetti kursseillaan siten, että symbolit eivät tarkoita mitään ihmisille, joita ei ole opetettu Reikin käyttöön ja joita ei ole myös viritetty siihen. Ne ovat sellaiselle ihmiselle vain kuvia, joilla ei saa mitään aikaan. Hän myös toi esille sen, että salailukulttuuri on tässä jo vanhan maailman vanhaa energiaa. Niitä voi siten piirtää, maalata jne. aivan vapaasti. Olenpa nähnyt niitä myös kiviin maalattuina esimerkiksi verkkokaupoissa. Itsenikin on nyky-ymmärrykselläni hyvin vaikea kuvitella, miksi reikisymbolit olisi tarpeellista salata.

Symboleista voisi heittää myös loppuun ajatuksen, että kristittyjen käyttämä ristisymbolikin on pyhä, mutta ei se salaiselta vaikuta. Esimerkiksi hautausmaat ovat kenelle tahansa kulkijalle avoimia, ja kuinka monessa hautakivessa voi nähdä riskin? Salainen ei ole myöskään Egyptin koptikristittyjen käyttämä ankh, jonka historiallinen tausta johtaa kauas aikaan ennen koko kristinuskoa. Sen symbolin merkitys on ikuinen elämä.

Toivon pystyneeni avaamaan reikisymbolien salaisuutta tai julkisuutta tässä lukijalleni sopivasti. Käsitys symbolien salaisuudesta jakaa selvästikin reikiyhteisöä. On myös hyödyksi muistaa se tosiasia, että jokaisella opettajalla on omanlaisensa ymmärrys ja tietoisuuden taso, ja eri opettajilta saa hieman eri asioita samoistakin aihepiireistä. 

Suosittelen lopuksi Netflixin omistajille lämpimästi Netflixistä löytyvää Heal-nimistä dokumenttia, jossa hengelliset johtajat (mm. Deepak Chopra), lääkärit ja kroonisesti sairaat kertovat ihmisen psyyken ja fyysisen terveyden voimallisesta yhteydestä. Katsoin sen itse tänään ja pidän sitä katsomisen arvoisena.

Katrina Lumikallio

2019-09-01T00:38:45+03:00 31.08.2019|