UNIVERSAALEJA HENKISIÄ LAKEJA: OSA 1

Julkaisen poikkeuksellisesti eräästä englanninkielisestä blogista vapaahkosti kääntämäni ja lukukokemuksen helpottamiseksi neljään osaan jakamani artikkelin, joka käsittelee universaaleja henkisiä lakeja. Ne eivät olleet itselleni uutta informaatiota, mutta vastaani tuli yhtäkkiä blogi, jossa niitä on lueteltu ja käsitelty niin perusteellisesti, että haluan tarjota ne myös suomenkielellä lukijoilleni enkä tyydy vain laittamaan linkkiä. Mukana on myös joitakin omia huomioitani.

Alkuperäinen Joanne Walmsleyn blogiteksti on luettavissa seuraavassa osoitteessa:

http://universalspirituallaws.blogspot.com/p/index-of-spiritual-laws.html

 

ELÄMÄN PERUSLAKEJA

Vetovoiman laki

Tämä laki määrää sen, mitä asioita, tapahtumia ja ihmisiä tuomme elämäämme. Tilanteet joista löydämme itsemme ja ihmiset joita vedämme puoleemme ovat aina omien sisäisten energioidemme peilikuva. Ne heijastavat jotakin itsemme aspektia meille takaisin.

Ajatuksemme, sanamme, tekomme ja tunteemme tuottavat erilaisia energioita, joista hallitsevimmat puolestaan vetävät puoleemme niitä vastaavia energioita. Viha vetää puoleensa vihaisia reaktioita ja ilo vetää puoleensa iloa. Negatiivinen vetää puoleensa lisää negatiivista ja positiivinen positiivista. Negatiivinen hylkii positiivista ja positiivinen hylkii negatiivista. Toisin tapahtuminen olisi tätä maailmankaikkeuden peruslakia vastaan.

Mitä paremmin ihminen ymmärtää tämän lain toimintaperiaatteen, sitä enemmän hän motivoituu kiinnittämään harkitusti huomiota omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa, koska ihmiset saavat sen mitä ajattelevat ja miten pääasiallisesti tuntevat riippumatta siitä, haluavatko he juuri niitä asioita. Pahimmat pelkomme toteutuvat tällä periaatteella. Energia menee sinne, minne huomiomme kohdistuu, ja universumi toimittaa kullekin juuri sen, mitä se käsittää kunkin eniten haluavan.

Se voi olla jotakin aivan muuta kuin mitä tietoisella mielellämme ajatellen toivomme elämäämme. Kutsumme nimittäin tiedostamattamme hallitsevan energiamme mukaisia asioita. Jos uskon vaikkapa niin, että kukaan ei kuitenkaan ymmärtäisi minua joten on turhaa edes toivoa että kukaan ymmärtäisi, vedän jatkossakin elämääni ihmisiä, jotka eivät ymmärrä minua. Jos vedämme elämäämme jatkuvasti samaa ihmistyyppiä emmekä pidä siitä, se kertoo, että lähetämme itsestämme ulospäin jatkuvasti samaa energiasignaalia. Tilanne muuttuu korjaamalla energiamme sellaiseksi, että voimme vetää elämäämme toisenlaisia asioita.

On kiinnostavaa, ettei vetovoiman laki kuitenkaan tunne negaatiota. Se ymmärtää esimerkiksi ajatukset ”en halua sairastua” ja ” haluan olla sairas” siten, että haluan olla sairas tai sairastua. Kieltävä osa ajatuksesta jää huomiotta ja energia menee sairauden suuntaan. Kannattaakin muotoilla ajatukset niin, että ne ilmaisevat sen mitä haluamme eivätkä sitä, mitä emme halua. Esimerkkini ajatus onkin parempi muotoilla niin, että ”haluan pysyä terveenä” tai ”olen terve”.

Pyynnön laki

On universaali maailmankaikkeuden peruslaki, että jos haluamme apua, meidän on pyydettävä sitä. Pyynnön laki tarkoittaa, että Lähde, Jumala tai jokin korkeampi voima ei puutu elämäämme millään tavalla, jollemme pyydä sitä selvästi ja tarkasti määritellysti itse.

Jos joku ei usko minkään korkeamman voiman tai ns. yliluonnollisen olemassaoloon, hän saa elää elämänsä rauhassa ilman minkään korkeamman voiman apua, kuten ajattelee tekevänsäkin. Korkeampien ulottuvuuksien auttajamme kunnioittavat rikkomattomasti vapaata tahtoamme toimia kuten haluamme, eivätkä he pysty puuttumaan elämänvalintoihimme.

Elämäämme puuttuminen ilman omaa pyyntöämme voi tapahtua vain meitä välittömästi uhkaavassa tilanteessa, jossa meillä on vielä jäljellä tehtävää tässä elämässä eikä juuri sitä kokemusta ole suunniteltu elämänpolullemme. Muulloin elämäämme ja siihen aiheuttamaamme (kehityksellemme siinä vaiheessa ehkäpä tarpeellistakin) sotkua seurataan kärsivällisen myötätuntoisesti sivusta.

Tämä kärsivällinen sivusta seuraaminen toteutuu sekä yksittäisten ihmisten että koko Maan mittakaavassa. Maa on vapaan tahdon kokeilukenttä, jossa yhden yksilön tai ryhmän vapaa tahto tallaa samalla usein toisten vapaata tahtoa. On omalla vastuullamme toimia niin, että oma tahtomme ei vahingoittaisi toisia. Ihminen ei ole onnistunut tässä aina kovinkaan loisteliaasti, mutta on toisaalta muistettava, että Maa on myös oppikoulu ja kokemusten keräämispaikka.

Monesti voi kuulla ihmisiltä toteamuksen ”Jos Jumala tai jokin korkeampi voima olisi olemassa, välittäisi ja rakastaisi, hän ei sallisi tällaista epäoikeudenmukaista maailmaa, joten mitään korkeampaa voimaa ei joko ole tai se voima on epäoikeudenmukainen tai tyranni”. Pyynnön laki ja jokaiselle annettu vapaa tahto selittävät tätä kokemusta.

Huomionarvoista on sekin, että kun sekaannumme pyytämättä toisten asioihin ja ratkaisemme asioita heidän puolestaan, poistamme toisilta mahdollisuuden selvittää tilanteensa itse ja oppia siitä jotakin. Niin tekemällä myös saamme osaksemme karman, jos apumme aiheuttaakin kohteelleen haittaa. Pyynnön jälkeen auttaminen on tietenkin sallittua sekä ihmisille että korkeammille voimille.

Vastustuksen laki

Aina kun keskitymme johonkin asiaan, kutsumme sitä puoleemme. Joskus myös saamme asioita joita emme haluakaan, ja yritämme työntää niitä pois. Monet ihmiset toimivat vastustuksen lain mukaan tiedostamatta sitä, ja saavat sen mitä eivät halua. Huoli ja pelko vetävät puoleemme juuri niitä asioita, joita pelkäämme.

Kuten mainitsin jo vetovoiman lain kohdalla, alitajunta ja universumi eivät ymmärrä negaatiota. Ne käsittävät vain, että haluamme sen mihin keskitämme huomiomme. Sanat ”älä”, en”, ”en halua”, en tule saamaan asiaa x” aktivoivat vastustuksen lain. Esimerkiksi ajatus ”en tule löytämään hyvää puolisoa” vastustaa sitä, että voisi löytää hyvän puolison; ajatus ”en halua olla köyhä” tuo lisää köyhyyttä.

Uhrimentaliteetti aktivoi vastustuksen lain elämässä. Uhri syyttää toisia kohtalostaan, ei usko saavuttavansa hyviä asioita, uskoo maailman olevan hänelle jotakin velkaa, ja tuntee itsesääliä. Tällöin pidetään kiinni aikaisempien kokemusten tuottamasta energiasta, ja vastustetaan samalla uutta energiaa, runsautta ja anteliaisuutta saapumasta elämään. Jos lasi on jo täynnä vanhaa, siihen ei mahdu uutta.

Peilikuvan laki ja heijastuksen laki

Universumin peili on lahjomaton. Jokainen elämässämme oleva ihminen ja tilanne on peilikuva jostakin itsemme puolesta. Tämä laki muistuttaa meille peiliin katsomisesta ja itsemme muuttamisesta tavalla tai toisella, jos peilikuva ei miellytä. Toisia ei voi muuttaa heidän puolestaan.

Mitä enemmän jokin piirre jossakin toisessa ihmisessä vaivaa meitä, sitä enemmän sielumme yrittää vetää juuri sitä tiettyä peilikuvaa tietoisuutemme, jotta voisimme muuttaa itsessämme jotakin. Se ei tarkoita välttämättä, että itsessämme olisi sama ärsyttävältä tuntuva piirre kuin siinä toisessa ihmisessä, vaan esimerkiksi että annamme toisten kohdella itseämme kynnysmaton tapaan pelätessämme yksin jäämistä tai jotakin muuta. Toinen palvelee meitä siinä osoittaen, kuinka voisimme elää onnellisemmin.

Mitä ikinä elämäämme tuleekaan, sitä voi katsoa peilin tapaan ja yrittää selvittää, mitä se yrittää opettaa meille. Kun ymmärrämme heijastuksen lain toimintaperiaatteen, voimme lisätä omaa henkistä kasvuamme tarkastelemalla, mitä elämä kulloinkin kertoo meille.

Kaikki itsemme puolet heijastetaan meille takaisin. Kaikki mitä havaitsemme ulkopuolellamme, on siten heijastus jostakin, mikä on sisällämme. Eri ihmiset kokevat täsmälleen samatkin asiat eri tavoin tai näkevät ne eri mittakaavassa. Muuttamalla omaa sisintämme muutamme sitä, mitä havaitsemme ulkopuolellamme. Englanninkielellä tunnetaan sanonnat ”as within, so without” ja ”as above, so below”. Kuten sisällämme, siten ulkopuolellamme. Muuta sisäpuoltasi, niin havaitset muutokset myös ulkopuolellasi.

Heijastamme esimerkiksi omaa energiaamme, sekä positiivista että negatiivista, toisiin ihmisiin ja oletamme sen kuuluvan heille. Samalla kiellämme usein, että se olisi lähtenyt itsestämme. Käytännön esimerkkinä toimii mustasukkainen puoliso, joka epäilee toisen pettävän itseään, ja vetää lopulta puoleensa pettämiskokemuksen. Itsen heijastaminen toisiin estää ottamasta vastuuta itsestä.

Rakkaus heijastuu toki samalla tavalla. Kun ystävällinen ihminen odottaa kaikkien ympärillään olevan itselleen ystävällisiä, hän vetää ystävällisyyttä puoleensa, ja hänen kokemuksensa toisista ihmisistä on myönteisempi kuin epäillen toisia lähestyneen ihmisen kokemus.

Kiinnittymisen / kiintymisen laki

Voimme saada elämäämme asioita ja ihmisiä joita haluamme, mutta jos itsemme arvostaminen tai onnellisuutemme riippuu juuri niistä asioista, olemme niissä kiinni. Kaikki mihin olemme kiintyneitä, pystyy manipuloimaan ja hallitsemaan meitä.

Tämä ei tarkoita, ettemme saisi asua kauniissa kodissa, omistaa unelmiemme mukaisia esineitä tai ettei meillä voisi olla hyviä ihmissuhteita, vaan sitä että jos meidän ”täytyy” asua juuri siinä kodissa ja aivan ehdottomasti saada tietyt asiat sekä tietyt ihmissuhteet tietynlaisina emmekä voi olla onnellisia ilman niitä, samoista asioista tulee ansoja.

Läheisriippuvaisuus ja halu kontrolloida toisia luovat ihmisten välille energeettisiä siteitä, joiden takia on vaikea tehdä objektiivinen päätös esimerkiksi suhteen päättämisestä. Läheisriippuvuus ei edusta pyyteetöntä vaan ehdollista rakkautta. Tarraudumme siinä toisiin itsemme takia emmekä toimi heidän parhaakseen. Pyyteetön rakkaus päinvastoin sulattaa pois sidokset ja antaa toisten olla vapaita sellaisina kuin he ovat ilman, että se vaikuttaa rakkauteen.

———————-🏵🌺🌻🌼🌳————————–

Seuraavat osat tulevat käsittelemään korkeampia universaaleja lakeja.

 

Katrina Lumikallio

8/2018

2018-08-17T18:18:38+03:00 02.08.2018|