UNIVERSAALEJA HENKISIÄ LAKEJA: OSA 2

Tämä on universaaleja henkisiä lakeja käsittelevän neliosaisen artikkelisarjan toinen osa. Ensimmäinen osa käsitteli elämän peruslakeja ja se on luettavissa alempaa tältä sivulta. Toinen osa keskittyy luomisen lakeihin. Olen kääntänyt tekstin vapaahkosti englanninkielisestä blogista tarjotakseni mielestäni lukemisen arvoisen tekstin lukijoilleni suomeksi sen sijaan, että olisin laittanut pelkän linkin. Mukana on myös joitakin omia huomioitani.

Alkuperäinen Joanne Walmsleyn teksti on luettavissa seuraavassa osoitteessa:

http://universalspirituallaws.blogspot.com/p/index-of-spiritual-laws.html

 

LUOMISEN LAKEJA

Huomion laki

Se mihin keskitämme huomiomme, toteutuu, kuten tuli todetuksi jo artikkelin ensimmäisessä osassa, joka käsittelee universaaleja elämän peruslakeja. Huomion laki tarkoittaa jatusten, sanojen ja tekojen yhdistelmää.

Elämät ovat erilaisia riippuen kunkin yksilön odotuksista. Samanlaisessa elämäntilanteessa olevilla ihmisillä on erilaisia lopputulokseen kohdistua odotuksia. Jokainen luo sen mukaisesti hieman erilaisia tuloksia, koska jokainen luo itse oman todellisuutensa.

Vain omat epäilyksemme ja pelkomme estävät meitä toteuttamasta unelmiamme ja tavoitteitamme. Siksi on hyödyksi tarkkailla ajatuksiamme.

Kun kuljemme tätä elämäksi sanottua matkaa, meitä kehotetaan huomaamaan ne vihjeet, merkit ja symbolit, joita universumi esittää meille matkan varrella. Jos kohdistamme huomiotamme huoleen tai pelkoon, kohdistamme samalla niihin energiaa, ja luomme juuri ne huolet ja pelot omaan todellisuuteemme. Pahimpien uhkakuvien mielessä maalaaminen tai jatkuva omista peloista puhuminen toisille ovat tehokkaita tapoja vetää juuri eniten pelkäämämme asiat omaan elämäämme.

Kannattaa muistaa, että positiivisella on kuitenkin voimakkaampi energialataus kuin negatiivisella. Kun pidämme mielessämme positiivisia asioita ja visioita sekä teemme niiden vaatimat konkreettiset työt, menestymme.

Virtaamisen laki

Elämme universumissa, joka on muodostunut energiasta. Mikään universumissa ei pysy paikallaan vaan kaikki liikkuu ja muuttuu. Tämä laki hallinnoi elämän kaikkia osa-alueita.

Kuitenkin jos jokin on jo täynnä, siihen ei voi laittaa mitään uutta. Jos hamstraamme asioita (rahaa, vaatteita, tai vaikkapa pidämme kiinni vanhasta kaunasta), elämässä ei ole tilaa uudelle ja positiiviselle. Jotta elämään mahtuisi uutta, jostakin vanhasta täytyy ensin luopua. Vanhoihin tapahtumiin liittyvistä kielteisistä tunteista kiinni pitämällä olemme täynnä vanhoja muistoja, ja estämme uusia ja onnellisempia asioita tulemasta elämäämme. Kun heitämme roskaa pois kodista ja elämästä, sen tilalle tulee virtaamisen lain mukaan jotakin uutta. Tyhjiö täyttyy aina jollakin.

On oma vapaa valinta, täytämmekö vanhasta luopumisen tuottaman tyhjiön uudelleen jollakin roskalla vai pyrimmekö muuttamaan tietoisuuttamme ja vetämään vanhan tilalle jotakin parempaa. Samat vanhat olosuhteet palaavat samoilla vanhoilla ajatuksilla ja olettamuksilla, koska samaa tekemällä saa lisää samaa. Jos puolestaan ryhdymme tekemään jotakin eri tavalla tai muutamme jonkin asian, vaikka se olisi pienikin asia, jotakin erilaista alkaa tulla automaattisesti.

Kaikki ihmiset saavat koko ajan ohjausta, vaikka suurin osa meistä ei olekaan siitä tietoisia. Kun jätämme intuitiivisen tuntumamme huomiotta, hylkäämme samalla sielumme kehotukset tai pyrkimykset. Kun tiedämme että jokin johtaa vaikeuksiin, mutta teemme aikomamme asian siitä huolimatta, vastustamme Korkeamman Minämme viestejä saapumasta perille. Ohjaus tulee usein intuition muodossa ja kun kunnioitamme sitä, kuljemme helpommin elämän virran mukana.

Runsauden laki

Runsaus tarkoittaa vapaasti virtaavaa rakkautta, iloa ja onnellisuutta, menestystä, vaurautta, elinvoimaisuutta, anteliaisuutta, naurua ja kaikkia elämän myönteisiä asioita. Runsauden virta on suunnattu meitä kohti, mutta omat uskomuksemme, ajatuksemme, muistomme ja itseluottamuksemme luovat rajoja kyvyllemme vastaanottaa sitä. On omalla vastuullamme poistaa sen edessä olevat uskomukset.

Rakkaus on kaikista suhteistamme nauttimista. Kun suljemme sydämemme, suljemme rakkauden virtaamisen elämäämme. Pelkomme ja uskomuksemme hylkäämisestä ja tuskasta saavat meidät sulkemaan sydämemme. Takerrumme epäterveellisiin suhteisiin tai vetäydymme emotionaalisesti. Lakkaamme rakastamasta, kun mielemme ottaa meistä ylivallan ja näemme toisen epätäydellisyyden. Näin muodostuu tukoksia, jotka estävät rakkauden elämässämme.

Menestys on mielentila eikä erityisesti minkään tietyn saavuttamista. Kun kaikki keskittyminen on kohdistettu yhden tietyn tavoitteen saavuttamiseen, mikä on käsitteellistetty ”menestymiseksi”, sen saavuttamisen hetkellä tunnemme hetkellistä riemua, mutta sen jälkeen täytyy asettaa uusi tavoite ja pinnistellä uudelleen. Se voi johtaa stressiin, turhautumiseen ja itsetunnon menettämiseen. Runsas menestys tarkoittaa elämän virrassa ”kellumista”, tilaisuuksien hyödyntämistä ja elämänmatkasta nauttimista. Tunne sisäisestä täyttymyksestä ja tyydytyksestä on todellista menestymistä.

Elääksemme todella runsauden virrassa, täytyy ymmärtää ”antamisen ja ottamisen” energiavärähtely. Mitä enemmän sallimme itsemme vastaanottaa, sitä paremmalta meistä tuntuu sisäisesti. Kun sitten tunnemme olevamme täynnä ja tyytyväisiä, pystymme aidosti huolehtimaan toisista eli antamaan. Tasapaino on tässäkin oleellista.

Universumi ei tuo elämäämme runsautta ennen kuin pystymme todistamaan, että olemme valmiita vastaanottamaan sitä ja hyväksymään sitä elämäämme ilman huonoja tunteita. Tässäkin pätee sama periaate, että saamme sitä mitä annamme itsestämme ulospäin.

Jos haluamme elämäämme lisää ystäviä, meidän itsemme täytyy olla ystävällisiä toisia kohtaan. Meidän täytyy muuttaa pelkopohjaiset uskomuksemme, jotka estävät ystävällisyyden ja ystävien virtaamisen elämäämme. Jos haluamme lisää onnellisuutta, meidän on ilmaistava onnellisuutta ja elettävä onnellisina. Jo pelkästään tämä saa ihmisen tuntemaan itsensä onnellisemmaksi ja auttaa vetämään onnellisuuden virtaa hänen puoleensa.

Muutos on joskus kiinni katsantokannan vaihtamisesta ja kiitollisuudesta, mitkä johtavat onnellisuuteen ja menestykseen. (Myöhemmin tässä artikkelissa esiteltävät manifestaation ja menestyksen lait selittävät tätä lakia pidemmälle.)

Selkeyden laki

Kun ilmaisemme selvästi ja varmasti sen mitä haluamme, ympäristömme tunnistaa varmuutemme ja vastaa sen mukaisesti. Selkeyden puute sitoo energiaamme ja pitää meitä hämmentyneisyyden tilassa. Selkeys vapauttaa ihmisen siirtymään eteenpäin ja se avaa uusia mahdollisuuksia.

Tämän lain voi aktivoida kahdella tavalla. Jos koemme olevamme eksyksissä, turhautuneita emmekä tiedä mihin suuntaan jatkaa elämässä, voimme odottaa kärsivällisesti, että polku selvenee johonkin suuntaan. Toisena vaihtoehtona on lähteä kulkemaan rohkeasti mihin tahansa suuntaan ja hyödyntää omaa intuitiota.

Voimme toisaalta valita, että emme päätä mitään. Olemme silloinkin jo tehneet päätöksen. Yhdellä tavalla päättäminen sulkee muita vaihtoehtoja pois.

Sitten vain keskitytään valittuun polkuun. Nopeinta on tehdä positiivisia ja selkeitä päätöksiä ja toimia niiden mukaan. Selvyys avaa ovia tulevaisuuteen. Kerro itsellesi ja universumille selvästi, mitä haluat. Selkeät ajatukset ja aikomukset vetävät universumista puoleemme sitä mitä haluamme.

Aikomuksen laki

Aikomukset ovat voimakkaampia kuin haluamiset tai toiveet. Aikomukset vapauttavat voiman, joka saa asiat tapahtumaan. Mitä ikinä haluammekin elämässä, kohdistamalla energiamme ja pitämällä tavoitteen näkyvissämme universumi tukee visioitamme.

Muista kuitenkin, että universumin energia tukee korkeinta hyvää. Aikomusten on siten tähdättävä korkeimpaan hyvään eikä pelkkään oman egon tyydyttämiseen jollakin tavalla. Korkein hyvä tarkoittaa sitä, että lopputulos palvelisi parhaalla tavalla kokonaisuutta, johon liittyy muitakin ihmisiä.

Vaurauden laki

Jos uskomme, että emme ansaitse vaurautta, emme voi myöskään odottaa saavuttavamme sitä. Vedämme universumista asioita puoleemme sen perusteella, mitä on alitajunnassamme ja mitkä ovat siellä hallitsevat tunteemme. Jos koemme syvällä olevamme arvottomia saamaan osaksemme menestystä, viestimme energiallamme sitä aivan riippumatta siitä, mitä ajattelemme pinnallisemmin mielellämme. Energiamme torjuu silloin menestyksen kohdaltamme.

Ihmisellä voi siten olla syvällä itsessään vaikuttamassa joko ”köyhyystietoisuus”, jolloin pinnan alla on suuria pelkoja ja paljon energiaa kuluttavaa puutteen tunnetta tai ”runsaustietoisuus”.

On myös tärkeää välttää ahneutta, koska ahneus on taloudellista ruoansulatuskyvyttömyyttä. Jos ihminen hamstraa valtavasti rahaa tililleen, mutta ei päästä sitä virtaamaan sieltä eteenpäin, se kertoo lopulta universumille ettemme halua tai tarvitse enempää, ja virta voi pysähtyä jossakin vaiheessa.

On hyväksi osata käyttää runsautta viisaasti ja hyväntahtoisesti. Hyväntahtoisuus tarkoittaa ystävällisyyttä myös itseä kohtaan eikä viittaa pelkkään hyväntekeväisyyteen ja suoraan toisten palvelemiseen. On huolehdittava ensin itsestä, jotta voi palvella toisia.

Jos uskomme olevamme arvottomia, menetämme mahdollisuuksia. Jos olemme ilkeitä ja ahdasmielisiä, emme koskaan koe tyytyväisyyttä tai onnea, koska köyhyystietoisuus on asenne. Sydämeltään anteliaat ja avoimin mielin elävät ihmiset taas kokevat onnea ja tyytyväisyyttä. Heidän vauraus-asenteenaan on rikkauksien käyttäminen viisaasti.

Ajattele, puhu, toimi ja usko ikään kuin olisit menestyvä ja vauras, jolloin vakuutat universumin lähettämään itsellesi runsautta.

Manifestaation laki

Jotta Maassa olisi mahdollista manifestoida jotakin eli saada jokin tapahtumaan eikä vain haaveilla asioista ilman että ne toteutuvat, täällä täytyy myös toimia konkreettisesti tavalla, joka tukee ajatuksiamme, unelmiamme, tunteitamme ja sanojamme. Ajatukset manifestoituvat riittävän korkeissa ulottuvuuksissa suoraan ajatuksen voimalla, mutta Maan tiheämmässä energiassa ei ole niin, vaan tarvitaan konkreettista toimintaa ja asiat tapahtuvat sen vuoksi viiveellä.

Olemme kuitenkin manifestoineet kaikki asiat elämäämme, uskoimmepa sitä tai emme. Pystymme manifestoimaan haluamaamme tietoisemmin manifestaation lain tuntien. Tehtävänä on vain virittäytyä sille energiavärähtelytaajuudelle, joka vastaa visiotamme. Täytyy siis tuntea ikään kuin olisimme jo siellä, vaikka vasta haluamme sinne. Tämä avaa sinne pääsemiseksi tarvittavan informaation käyttöömme. On myös tärkeää tietää tarkalleen mitä haluamme, koska muuten saatamme saada jotakin muuta kuin sen mitä tarkoitimme, ja lisäksi uskoa horjumattomasti, että visiomme toteutuu.

Jatkuvasti hyrräävät ajatukset kuitenkin aiheuttavat häiriöitä, mitkä estävät virittäytymästä taajuudelle, jolla haluttua asiaa olisi mahdollista vetää puoleemme. Meidän täytyy tietää lisäksi täsmälleen mitä haluamme. Muutoin saatamme saada jotakin muuta kuin toivomiamme asioita. Selkeys on tärkeää onnistuneelle manifestoimiselle.

Miten manifestointi tapahtuu käytännössä? Ihmissuhteet toimivat tässä oivana havainnollistuksena. Jos haluamme elämäämme ystäviksi hauskoja, mieleltään avoimia ja ystävällisiä ihmisiä, meidän pitää ensin kehittää juuri niitä samoja ominaisuuksia itsessämme, jotta voisimme olla oikealla taajuudella vastaanottamaan toivomaamme ystävyyttä. Ihmisen itsensä täytyy ensin olla sitä, mitä hän haluaa saada elämäänsä toisten kautta. Elämäämme tulevat ihmiset ovat nimittäin itsemme peili. Katso ympärillesi elämässäsi. Mitä peili näyttää? Arvioi rehellisesti, pidätkö siitä mitä näet. Jos pidät, hienoa. Jos et pidä, aina on mahdollista kehittää itsessä niitä ominaisuuksia, joita haluaisit elämääsi, ja sen jälkeen peili voi näyttää toisin.

Korkeimmaksi hyväksi manifestoiminen on parempi idea kuin sen tekeminen itsekkäästi tavoilla, jotka hyödyttävät hetkellisesti itseä, mutta tuottavat potentiaalisesti harmia toisille. Universumi tukee eniten korkeinta hyvää.

Manifestoinnin portaat:
– Kuuntele hiljaa omaa sisäistä ohjaustasi (intuitio).
– Ilmaise itsellesi selvästi, mitä haluat.
– Rentoudu ja visualisoi itsesi saamaan sen mitä haluat.
– Sopeuta oma värähtelysi siihen, mitä haluat saada.
– Luota täydellisesti siihen, että se on jo matkalla luoksesi.
– Tee kaikki tarvittavat käytännön toimenpiteet.

Menestyksen laki

Menestys tulee luoksemme, kun energiamme on oikeanlaista; toisin sanoen silloin kun sen värähtely vastaa haluamamme asian värähtelyä. Siis ikään kuin olisimme jo saavuttaneet sen mitä haluamme. Omat uskomuksemme ja tunteemme luovat ympärillemme joitakin asioita puoleemme vetävän ja toisia asioita torjuvan energiakentän. Menestys seuraa itseen ja omaan menestymiseen uskomisesta.

Menestyksen saavuttamiseksi on hyvä siivota elämästä fyysinen, mentaalinen ja emotionaalinen sekasotku pois. Ei ole mahdollista menestyä tietämättä lainkaan, mihin suuntaan on menossa.

Menestys tarkoittaa materiaalisin termein ilmaistuna halutun lopputuloksen saavuttamista. Helpoin tapa saavuttaa sitä on huomion lain noudattaminen: ilmaise selvästi mitä haluat, usko itseesi ja työskentele sen jälkeen keskittyneesti visiosi saavuttamiseksi.

Jotta rakkaudessa voisi menestyä, on huomattava omat rakkauteen liittyvät uskomukset. Siinä menestyneillä on seuraavanlaisia uskomuksia: olen rakastettava, reagoin toisiin ihmisiin rakastavasti, minulla on avoin sydän ja annan itsestäni avokätisesti.

Uramenestykseen johtavia uskomuksia taas ovat seuraavat: ansaitsen menestyä, voin luottaa ihmisiin, ja ansaitsen saada hyviä asioita.

Henkisin termein ilmaistuna menestyminen tarkoittaa itseen uskomista, parhaansa tekemistä ja kaikille parhaan lopputuloksen saavuttamista.

Jos menestys saapuu elämäämme odottamatta ja tyhjästä, se on ”karmaa” – edellisessä elämässä tehdyn työn palkkio vasta tässä elämässä. Karma on sijoittanut meidät silloin oikeaan paikkaan oikeaan aikaan ja sopivassa mielentilassa.

Menestyäksemme meidän täytyy noudattaa myös virtaamisen lakia. Menestyksen laki aktivoidaan päästämällä irti liiallisesta kontrollista ja keskittymällä positiivisella tavalla tavoitteeseen, joka halutaan saavuttaa.

Menestys saavutetaan, kun oma värähtelytaajuus vastaa toivotun lopputuloksen värähtelytaajuutta. Voikin huomata, että tämä laki liittyy läheisesti manifestaation lakiin.

——————🐌🦋🐞🐛🌻☀️———————–

Seuraava osa tulee käsittelemään korkeamman tietoisuuden lakeja, ja viimeinen eli neljäs osa liittyy korkeamman energiataajuuden lakeihin.

 

Katrina Lumikallio

8/2018

2018-08-17T18:17:54+03:00 02.08.2018|