UNIVERSAALEJA HENKISIÄ LAKEJA: OSA 3

Tämä on neljään osaan jaetun pitkän artikkelin toiseksi viimeinen osa, joka käsittelee korkeamman tietoisuuden lakeja. Olen suomentanut tekstin vapaahkosti Joanne Walmsleyn englanninkielisestä blogista ja mukana on myös joitakin omia huomioitani. Alkuperäinen teksti on luettavissa osoitteessa

http://universalspirituallaws.blogspot.com/p/index-of-spiritual-laws.html

——————–🌻🦋🐝🌺—————————

Yleistä universaaleista laeista

Olisin voinut liittää tämän Walmsleyn blogissa toisella sivulla mukana olleen tekstin jo ensimmäisen osan mukaan, mutta parempi myöhään kuin ei ollenkaan.

Kaikki ihmiset inkarnoituvat Maahan kokeakseen elämän fyysisessä kehossa. Maa on paikka, jossa opimme läksyjämme tilanteiden, elämäntapahtumien ja tiettyjen ihmisten muodossa. Tapa jolla käsittelemme elämämme olosuhteita määrää sen, läpäisemmekö meille annetut testit.

Jokaisen Maahan tulevan sielun tavoitteena on valaistuminen tai kohoaminen (ascension), mikä tarkoittaa kaikkien meille tarjottujen oppiläksyjen täydellistä hallintaa eli elämän mestaruutta. Tavoitteen eli valaistumisen saavuttamiseen voi kulua useita eri elämiä. Sielumme haluaa usein meidän palaavan uudelleen Maahan tapaamaan samat ihmiset ja kokemaan samanlaisia tilanteita, jotta eläisimme uudelleen tietyt haasteet tai saisimme ratkaisemattomat asiat päätökseen.

Universaalit lait ovat sääntöjä tai kaavoja, joita voidaan soveltaa kaikkeen universumissa. Näiden lakien tunteminen onkin hyvä asia juuri siksi, että niitä voidaan soveltaa niin yleisesti.

 

KORKEAMMAN TIETOISUUDEN LAKEJA

Tasapainon ja vastakohtaisuuden laki / Symmetrian laki

Koemme yhden elämän aspektin ja jossakin vaiheessa sen vastakohdan. Mitä enemmän päätämme tutkia yhtä ääripäätä, sitä kauemmas liikumme keskipisteestä. Sen jälkeen täytyy mennä toiseen suuntaan, jotta voisimme ymmärtää jo kokemamme asian vastakohdan. Tunteaksemme valon meidän on tunnettava pimeys, tunteaksemme positiivisuuden meidän on tunnettava negatiivisuus. Jos olemme eläneet useita elämiä rikkaudessa, sielumme haluaa kokea myös sen vastakohdan, ja jossakin elämässä olemme köyhiä. Yhdessä elämässään tyrannin roolin omaksunut ihminen on toisessa elämässä kompensaatioksi ”uhri”. Tehtävämme on yhdistää itsessämme olevia erilaisia vastakohtaisuuksia ja saavuttaa elämän tasapaino. Sielun tavoitteena on nimittäin kokea vastakohtia ja päästä niiden jälkeen tasapainoon.

Kaikessa on maskuliininen (Yang) ja feminininen (Yin) puoli. Tämä periaate on kaiken olemassa olevan perusta. Myös jokaisesta ihmisestä löytyy molemmat puolet. Feminiininen energia edustaa olemista, luomista, intuitiivisuutta ja passiivisuutta. Maskuliininen energia edustaa tekemistä, ajattelemista, loogisuutta ja aggressiivisuutta. Sielu pyrkii saattamaan ne kussakin ihmisessä tasapainoon, jolloin pystymme sekä kuuntelemaan intuitiotamme että toimimaan sen mukaisesti. Henkisellä kehityspolulla olevan kandidaatin täytyy tasapainottaa itsessään feminiiniset ja maskuliiniset energiat tullakseen todelliseksi elämän mestariksi ja elämänsä luojaksi yhdessä Lähteen kanssa.

Kaikki on jatkumoa ja kaikella on myös vastakohtansa. Voimme muuttaa epäsuotuisia ajatuksemme keskittymällä niiden vastakohtaan.

 

Karman laki

Ajattelevaisuuden, ystävällisyyden ja armeliaisuuden energioita pidetään ”hyvänä karmana”. Kun lähetämme eteenpäin niiden energiaa, se palaa jossakin hyvässä muodossa itsellemme. Viha, suuttumus ja paheksunta ovat vahingoittavia energioita. Myös ne palaavat jossakin muodossa takaisin itsellemme, jos kohdistamme niitä toisiin. Universaali karman laki kuuluu seuraavasti: saat sitä mitä annat. Teot palaavat itsellemme.

Myös oma perheemme on karmaamme. Sielu valitsee perheen, johon se tulee syntymään. Vaikeat perhesiteet voivat olla seurausta edellisessä elämässä ratkaisematta jääneistä tunteista tai tilanteista. Sielu valitsee perheen tarkoituksenaan saada uusi tilaisuus ratkaista ne asiat. Tilaisuus tarjoaa siten oppiläksyjä, joita juuri se sielu sekä sen perheen muut sielut tarvitsevat kehittyäkseen. Karmisia ihmissuhteita voi parantaa olemalla toisia kohtaan rakastava ja heitä voimaannuttava.

Myös jotkut ajattelutapamme ovat karmaamme. Jos ajattelemme alusta saakka, että emme ole riittävän hyviä, uskomuksemme vetää väistämättä puoleemme asioita ja ihmisiä, jotka saavat meidät tuntemaan itsemme huonoiksi. Positiiviset uskomukset puolestaan luovat hyvää karmaa ja ihmeitäkin voi tapahtua. Jokainen ihminen on kuitenkin kulloinkin elettävänä olevassa elämässään vastuussa omista ajattelutavoistaan. Jos ne eivät palvele hyvällä tavalla, niitä voi muuttaa.

Terveytemmekin on karmaa. Valitsimme jo ennen syntymäämme perheemme, elämämme haasteet ja tehtävämme. Valitsimme myös kehomme ja geneettisen taustamme. Siitä eteenpäin joka hetki tehtävät valinnat (ajatukset, tunteet ja elämäntavat) vaikuttavat terveyteen ja elinvoimaisuuteen.

Emme kuitenkaan välttämättä kohtaa tekojemme seurauksia samassa elämässä. Karma seuraa meitä elämästä toiseen. Tämän takia ei ole aina nähtävissä suoraa korrelaatiota teon ja sen seurauksen välillä. Periaatteena on, että mitä korkeampi oman energiamme värähtelytaajuus on, sitä nopeammin karma palaa meille takaisin. Jotkut kohtaavat sen välittömästi. Jos joku kokee jäävänsä aina kaikesta heti kiinni, hän saattaa kokea juuri tällaista välitöntä karmaa, mikä tarkoittaa, että mikä tahansa teko palaa saman tien hänelle takaisin. Se on hänelle merkki siitä, että hän on pidemmälle kehittynyt tai kehittyy parhaillaan nopeasti pidemmälle. Hänen karmisen tasapainon kirjaansa pidetään ajan tasalla eikä hänen sielunsa salli hänen enää kerätä itselleen karmavelkaa. Hän maksaa karmansa saman tien.

Valtaosa maailman kulttuureista ja uskomuksista ovat yksimielisiä siitä, että ns. akaasiset aikakirjat (Akashic Records) ovat olemassa. Kristinuskossa niistä puhutaan elämänkirjan nimellä. Niiden uskotaan sisältävän kollektiiviset muistiinpanot kaikkien ihmisten jokaisesta koskaan ajattelemasta ajatuksesta ja kaikista teoista, sekä kaikesta mitä tulee olemaan, koska kaikki aika (mennyt, nykyinen ja tuleva) on korkeammissa ulottuvuuksissa olemassa kerroksittain yhtä aikaa yhdessä ainoassa nyt-hetkessä tai toisin sanoen lineaarista aikaa ei ole lainkaan.

Tunnetaan kertomus, jossa arkkienkeli Metatron toimii näiden akaasisten aikakirjojen kirjurina. Metatron mainitaan nimeltä juutalaisten Talmudissa, mystisissä kabbalistisissa teksteissä, rabbiinisessa kirjallisuudessa ja apokryfikirjoissa, ja hän on joidenkin lähteiden mukaan entinen profeetta Eenok. Eenokin kirjat ovat luettavissa internetissä suomeksikin osoitteessa www.apokryfikirjat.com, jos jotakuta kiinnostaa.

 

Uudelleensyntymän (reinkarnaatio) laki

Inkarnaatio tarkoittaa, että henki tai sielu tulee fyysiseen kehoon kokemaan elämän fyysisessä todellisuudessa. Reinkarnaatio tarkoittaa, että niin tapahtuu useammin kuin kerran. Uudelleensyntymän lain mukaan sielulla on mahdollisuus palata ihmismuotoon ratkaisemaan tai saamaan valmiiksi jotakin, mikä on jäänyt kesken edellisen elämän loppuessa. Maa on oppikoulu, jossa oppiläksyt esitetään meille kokemusten muodossa. Sielut kokevat elämissään kaikkia eri uskontoja sekä toimivat lukuisissa eri ammateissa ja ympäristöissä. Sama sielu kokee monenlaisia vastakohtia kuten elämät opettajana ja oppilaana, rikkaana ja köyhänä, toisten palvelijana ja itsekkäänä ihmisenä, pettäjänä ja petettynä.

Sielut syntyvät uudelleen monista syistä. Niitä ovat esimerkiksi halu korjata menneisyyden vääryyksiä (maksaa velkaa), saada kokemuksia ja tulla vahvemmaksi, oppia lisää tunteista, seksuaalisuudesta tai muista vain Maan ulottuvuudelle tyypillisistä teemoista, palvella tätä planeettaa, opettaa, auttaa ja toimia ”valona” toisille.

Kun yksi sielu on jatkuvasti loukannut toista, esimerkiksi puolisoa, he voivat haluta palata yhdessä niin, että toinen osapuoli saa maksaa kokemuksen takaisin. Sielut kokevat tilanteen siinä molemmilta puolilta. Jos vanhempi kuolee ja lapsi kokee itsensä vihaiseksi, hämmentyneeksi tai väärinymmärretyksi, nämä sielut voivat reinkarnaation lain mukaisesti halutessaan palata uudelleen yhteen ja yrittää suhtautua toisiinsa toisella tavalla. Kokonaiset perheet palaavat usein tähän tapaan yhteen toisessa elämässä.

Roolit voivat toki olla erilaiset kuin edellisellä kerralla. Vanhemman ja lapsen roolit voivat olla toisessa elämässä toisin päin. Inkarnoidumme usein kerta toisensa jälkeen samankaltaisiin olosuhteisiin, koska sielumme haluaa saada menneen onnistuneesti päätökseen, mutta emme onnistu siinä välttämättä kerralla tai toisellakaan. Kun saavumme syntyessämme Maahan, tällä vapaan tahdon ja valinnan planeetalla on helppo unohtaa lähtökohtamme: mitä me pohjimmiltamme olemme, ja mitä olemme tulleet tänne tekemään. Teemme samat virheet yhä uudestaan ja jäämme jumiin jälleensyntymien kiertokulkuun.

Ei ole meidän tehtävämme tuomita kenenkään toisen toimia tai kuinka he hallitsevat omat oppiläksynsä meneillään olevassa inkarnaatiossaan. Jokainen sielu matkaa monien elämien halki ja jokainen oppii jatkuvasti lisää matkallaan. Olemme eri vaiheissa matkaamme ja eri sielut ovat valinneet erilaisia kokemuksia, mitkä täydentävät heidän oppiläksyjään. Siksi ei ole mielekästä tuomita toisia. Emme tiedä, mitä toinen on valinnut tähän elämäänsä ja mitä kokemuksia hänen sielunsa tarvitsee juuri tässä elämässä. Tuomintaa, painostusta ja tyrkytystä hedelmällisempi tapa on toimia itse esimerkkinä elämällä sellaista elämää, kuin toivoisi Maassa elettävän.

 

Vastuullisuuden laki

Vastuullisuus on kykyä reagoida sopivalla tavalla ihmisiin ja tilanteisiin. Universumi lähettää meille haasteita selvittääkseen, miten reagoimme kulloinkin. Erilaiset kokeet valmistelevat meitä ”henkiseen ylennykseen”. On tehtävämme osoittaa, että pystymme hoitamaan velvollisuutemme, ja ennen ylennystä täytyy läpäistä kokeet. Jos emme vastaa haasteeseen, se otetaan pois ja esitetään ehkä uudelleen jonakin muuna aikana.

Jokainen ja kaikki mitä annetaan huolehdittavaksemme, on vastuullamme. Vastuullisuus tarkoittaa syvimmillään kykyä vastata ympärillämme olevien tarpeisiin: ihmisten, eläinten, kasvien ja koko planeetan tarpeisiin. Toisista ei voi kuitenkaan ottaa täyttä vastuuta ennen kuin oppii huolehtimaan itsestään ja omista tarpeistaan (kehon, tunteiden ja sielun tasolla). Jokainen yksilö on vastuussa omista tunteistaan ja kohtalostaan, eikä kenelläkään ole oikeutta kantaa jonkun toisen taakkaa kokonaan hänen puolestaan, koska se estäisi heidän henkilökohtaista kasvuaan. On vastuullamme vahvistaa toisia ja rohkaista heitä kantamaan itse vastuuta.

Useimmat heijastavat omia tunteitaan toisiin. Silloin kun emme pysty toisen loukkaantumisen, mustasukkaisuuden, vihaisuuden tai masentuneisuuden pelossa kertomaan toiselle jostakin tilanteesta tai kuinka itse tunnemme, otamme vastuun heidän tunteistaan ja teemme heille siinä epäoikeutta. Kun puhumme rehellisesti, otamme vastuun itsestämme. Niin tehdessämme vapautamme toisen ja samalla itsemme.

Kun ymmärrämme vastuullisuuden lain, emme enää syytä toisia tai heijasta omia tunteitamme toisiin. Se mitä meille kulloinkin tapahtuu, ei ole tässä merkityksellistä. Se merkitsee, miten reagoimme kuhunkin tapahtumaan.

 

Erottamisen ja arvostelukyvyn laki

Mitä kehittyneempiä sielumme ovat, sitä enemmän meiltä odotetaan arvostelu- ja erottelukykyä. Universumi myös testaa tätä kykyämme läpi elämämme. Intuitio tai ”perstuntuma” kertoo meille, onko joku rehellinen vai valehteleeko hän. Jos jokin antaa vaikutelman, että kaikki ei ole kohdallaan tai jokin ei ole itsellemme oikeaa, on omalla vastuullamme kuunnella intuitiota, käyttää arvostelukykyä, ja tehdä sen jälkeen sopivia valintoja. Sivuutamme helposti intuition elämässämme, koska looginen ja rationaalinen mieli väittää sitä vastaan, tai koska emme halua uskoa sitä. Ohitamme sen ja kannamme erottelukyvyn puutteestamme aiheutuneen karman. Aina kun joku pyrkii ohjaamaan meitä, tapaamme uuden ihmisen tai saamme työtarjouksen, kannattaa kuulostella myös intuitiolla, onko se hyväksi.

 

Vahvistamisen laki

Ajatukset, sanat ja lauseet toimivat vahvistajina silloin, kun niitä toistetaan jatkuvasti ja ne menevät alitajuntaamme, missä niistä tulee osa ”ohjelmointiamme”. Niistä tulee todellisuuttamme, ja monet tekevät tätä jatkuvasti tiedostamattaan. Saatamme muistaa valikoivasti vain huonoja asioita menneisyydestä, toimimme tavalla joka aiheuttaa kärsimystä – ja universumi tuo lisää sitä, mihin uskomme. Kun ajattelemme jatkuvasti olevamme epäonnistujia, alamme asteittain uskota todellakin olevamme aina epäonnistujia, ja ajatus toimii vahvistajana, joka tuottaa lisää samaa. Vahvistuksen laki tarkoittaa, että ihminen saa sitä mitä hän vahvistaa itselleen. Kannattaakin vahvistaa niitä asioita, joita haluaa olla, ja käyttää positiivisia ilmaisuja.

Vahvistukset kannattaa sanoa preesensissä eikä futuurissa. Jos ajattelen esimerkiksi, että tulen olemaan huomenna terve, huominen ei saavu koskaan. Huominen on aina edessäpäin, mutta ei tässä hetkessä. On parempi vahvistaa ”olen nyt terve”. Se auttaa säilyttämään visiota ja tekemään sitä todeksi. Vahvistukset auttavat elämässä siten, että se mihin uskomme ja mitä odotamme, on sitä mitä koemme. Voimme vaikuttaa siihen, mitä koemme. Englanniksi tunnetaan sanonta ”fake it till you make it”. Alitajunta omaksuu uusia uskomuksia itsestämme, kun vahvistamme niitä.

 

Rukouksen laki

Kaikki sanat ja ajatukset ovat itse asiassa rukousta. Rukous käsitetään universaaleissa henkisissä laeissa kommunikaatioksi Lähteen, Jumalan, Universaalin Energian tai Korkeamman Voiman kanssa. Rukous on yksinkertainen, vilpitön ja sydämestä tuleva pyyntö.

Huoli on negatiivista rukoilua. Siinä ilmaistaan universumille pelkoa ja tahattomasti rukoillaan negatiivisia asioita tapahtuviksi, koska huoli voimistaa pelon värähtelyä energiakentässämme. Universumi tulkitsee aina meidän haluavan asioita, jotka ovat hallitsevan värähtelytaajuutemme mukaisia. Huoli tai pelko siis saattaa energiamme hallitsevana tunteena tuoda meille juuri sen, mitä emme haluaisi. Ajatukset on aiheellista suunnata positiivisesti ja tiedostaen, että luomme niillä joka hetki todellisuuttamme.

Rukouksen laki on pyytämistä ja uskomista. Sillä hetkellä kun olemme pyytäneet jotakin, voimme alkaa kiittää universumia siitä. Sitten voimme valmistautua vastaanottamaan pyytämämme asian. Saapumiseen uskominen nopeuttaa sen saapumista.

Rukoilemme usein odottamatta todella, että meille vastataan, emmekä tee tarvittavia toimia. Moni rukoilee tai pyytää, mutta ei ole valmistautunut vastaanottamaan. Emme tiedosta silloin, että uskominen aktivoi universumin vastauksen.

Ohjeita: Kun pyydät jollekin ihmiselle terveyttä, visualisoi mielessäsi hänet terveenä ja vahvana. Pyydä aina korkeinta hyvää kaikille osapuolille. Emme voi tietää aina itse omasta kapeasta perspektiivistämme tarkastellen, mikä olisi varmasti kaikille osapuolille tai kokonaisuudelle korkein hyvä. Luota siihen, että se tapahtuu.

Rukouksen laki aktivoidaan seuraavasti: Pyydä. Etäännytä itsesi lopputuloksesta. Kiitä universumia / Jumalaa / Lähdettä vastaamisesta. Säilytä usko siihen, että saat sen mitä pyysit, ja pidä sitä itsestään selvyytenä. Viimeinen kohta eli uskon säilyttäminen ja itsestään selvänä pitäminen on käytännössä vaikein osa, vaikka lopputuloksesta etääntyminenkin voi olla haaste. Siinä luotetaan, että paras tapahtuu joka tapauksessa eikä yritetä aikaansaada väkisin mitään tiettyä lopputulosta. Paras ei ole aina sitä, mitä eniten toivoisimme mielessämme. Joskus ymmärrämme vasta pitkien aikojen kuluttua, että jokin tapahtunut oli jollakin tavalla parhaaksi, vaikka se tuntui tapahtuessaan pahalta.

Luin joskus lopputuloksesta etääntymisen yhteydessä osuvan rinnastuksen ravintolassa tilaamiseen. Kun ravintolassa tilataan ruokaa, teemme tilauksen ja odotamme sen jälkeen rauhallisesti, että se saapuu. Emme pelkää, että emme saisi ruokaamme. Emme myöskään tee tilausta monta kertaa, vaan uskomme, että tilaus meni perille yhdellä kerralla.

Uskominen siihen, että saamme pyytämämme, yhdistää energiamme oikealla tavalla universumin virtaan.

 

Meditaation laki

Tämä laki rohkaisee meitä olemaan yhteydessä sisimpäämme ja sieluumme. Meditaatio on aina henkilökohtaista ja subjektiivinen kokemus. Se viittaa moniin eri käytäntöihin, joista kukin voi valita vapaasti itselleen sopivimpia, ja se viittaa yhtäältä sekä näihin käytäntöihin että toisaalta tilaan, joka sillä pyritään saavuttamaan. Voin sanoa olevani meditaatiossa tai harjoittavani meditaatiota.

Meditaatio on kuulunut vuosituhansia eri kulttuureihin, uskontoihin ja erityisesti luostarielämään, mutta nykyisin yhä useammat terveydenhuollon ammattilaisetkin suosittelevat asiakkailleen meditaatiota esimerkiksi verenpaineen alentamiseksi, jokapäiväisen stressin hallintaan, yleiseen rentoutumiseen ja unettomuuteen.

Meditaatiolla pyritään hiljentämään jatkuvasti ajatuksia tuottava mielemme riittävän pitkäksi ajaksi, jotta pääsemme yhteyteen sielumme kanssa. Voimme päästä yhteyteen edelleen myös Lähteen kanssa. Ne pystyvät tarjoamaan meille meditaatiossa ohjausta ja viisautta, jota emme tavoita pelkällä mielellämme tai älyllämme.

Voimme löytää sen tuloksena autenttisen itsemme. Näiden hiljaisten hetkien aikana olemme avoimia inspiraatiolle ja saamaan vastauksia kysymyksiimme. Hiljaisuus ei tarkoita absoluuttista ympäristön hiljaisuutta. Meditatiivisen tilan voi luoda itselleen vaikka keskellä kaupunkia tai kuulokkeet korvilla käyttäen meditointiin soveltuvaa musiikkia. Ajatukset kuitenkin pyrkivät harhailemaan ja meditaatiomusiikki voi kiinnittää hetkeen. Myös ohjattuja meditaatioita löytyy internetistä, jos hiljaisuus ja omatoimisuus tuntuvat aluksi vaikealta. Ei ole mitään sääntöä, joka määräisi meditoimaan tietyssä asennossa tai vain tietyllä tavalla.

 

Haasteen laki

Tämä laki on tarkoitettu omaksi suojaksemme ja arvostelukyky sekä vastuullisuus liittyvät siihen. Meidän ei pidä hyväksyä aivan kaikkea mitä kuulemme, näemme tai uskomme. Tavoitteena on ymmärtää, mikä on itsellemme oikeaa ja haastaa se, minkä puolestaan emme koe olevan itsellemme hyväksi.

Jokaisella on oikeus kysyä toiselta hänen tarkoitusperiään, identiteettiään ja yleensäkin kaikkea, minkä koemme itsellemme tärkeäksi tiedoksi kohdatessamme uusia ihmisiä ja tilanteita. Maa on paikka, jossa koetaan vastakohtia: valoa ja pimeää, hyviltä ja pahoilta tuntuvia kokemuksia. On omalla vastuullamme erottaa, mikä on meille hyväksi ja mikä pahaksi, ja tehdä oma sisäinen valo niin vahvaksi ettei pimeys lopulta vaikuta siihen.

——————————————————–

Viimeinen osa tulee käsittelemään korkeamman värähtelytaajuuden lakeja.

 

Katrina Lumikallio
8/2018

2018-08-17T18:17:22+03:00 04.08.2018|