UNIVERSAALEJA HENKISIÄ LAKEJA: OSA 4

Tämä osa päättää neliosaisen artikkelisarjani universaaleista laeista. Osat 1-3 löytyvät alempaa tältä sivulta. Olen kääntänyt tekstin vapaahkosti englanninkielisestä Joanne Walmsleyn blogista ja lisännyt mukaan joitakin omia huomioitani. Alkuperäinen teksti on luettavissa täällä:

https://universalspirituallaws.blogspot.com/p/index-of-spiritual-laws.html

——————–🌻🦋🐝🌺————————–

KORKEAMMAN VÄRÄHTELYTAAJUUDEN LAKEJA

Taajuuden tai värähtelyn laki

Kaikki universumissa liikkuu, värähtelee ja kulkee ympyrää. Samat värähtelyperiaatteet ovat voimassa ajatustemme, sanojemme ja tavoitteidemme tasolla kuin aineettomalla tasolla korkeammissa ulottuvuuksissakin. Jokaisella tunteella, ajatuksella ja sanalla on oma värähtelytaajuutensa.

Pelko, viha ja raivo ovat raskaita tunteita, joilla on matala värähtelytaajuus. Vihan ja raivon takaa löytyy myös pelkoa sekä voimattomuuden tunnetta. Rauhallisuus, rakkaus ja harmonia ovat puolestaan kevyen värähtelyn tunteita, joilla on korkea taajuus.

Pelko ja rakkaus ovat toistensa vastakohdat. Ne ovat kaksi perustilaa, joiden päälle sijoittuu muita tunteita. Siten esimerkiksi pyydämme ja manifestoimme elämäämme asioita joko pelosta tai rakkaudesta käsin. Se kumman energia meissä hallitsee, määrää sen mitä ja miten koemme elämässämme.

Eläimet reagoivat taajuuksiin, joista ihmiset eivät ole tietoisia. Koira murisee niitä pelkääville. Hevonenkin tietää heti, pelkääkö ihminen sitä. Kun ihminen tuntee olevansa itsevarma, vahva ja rakastava, kaikki (eläimet, ihmiset ja kasvit) reagoivat positiivisemmin hänestä välittyvään korkeampaan energiaan. Ihmiset vaikuttavat näin tiedostamattaankin joka hetki ympäristöönsä.

Jonkin asian tekeminen pelkästä velvollisuudesta ja vastenmielisyyttä tuntien sekä kokien että tämä pitää tehdä, on matalan värähtelyn raskas tunne. Syyllisyyden ja pakon tunteet eivät ole siksi erityisen hyviä syitä tehdä asioita. Sen sijaan voi vaihtaa omaa asennettaan tai päättää tehdä asioita, joita aidosti haluaa tehdä. Silloin säteilee ympärilleen korkeampaa energiaa, joka kohottaa muitakin.

Sairaudet tuottavat myös matalaa energiaa ja ovat toisaalta myös matalasta energiasta lähtöisin. Ne estävät elämänvoiman vapaata virtaamista. Korkea energia puolestaan muuntaa matalaa energiaa korkeammaksi ja edesauttaa siten paranemista. Matalampia energioita voidaan aina muuntaa ja kohottaa rakkauden, myötätunnon, ilon ja ystävällisyyden energioilla.

Ihmeiden laki

Elämme Maassa raskaassa värähtelyssä, joka on karman laille alisteinen. Korkeampien ulottuvuuksien korkeampi värähtelytaajuus hajottaa ja muuntaa matalaa energiaamme, ja ihmeitä tapahtuu. Tämä on ihmeiden henkinen laki.

Yhä useammat ihmiset tavoittavat korkeampia ulottuvuuksia (taivaallista), kun tietoisuus kasvaa maailmanlaajuisesti. Yhä useammat ihmiset kokevat sen tuloksena ihmeitä. Aito anteeksianto ja pyyteetön rakkaus ovat korkeita energioita, jotka sallivat ihmeiden tapahtumisen. Ihmeet ovat korkeampien energioiden aktivoitumisen luonnollinen seuraus. Kun pyydämme enkeleitä, ylösnousseita mestareita tai muita valon henkisen hierarkian olentoja auttamaan meitä, vedämme itsellemme korkeaa (taivaallista) värähtelytaajuutta, joka ylittää fyysiset lakimme. Reiki toimii samalla tavalla, koska sekin tuo korkeampaa energiaa ihmiseen.

Synkronia ja yhteensattumat ovat ihmeiden esiintymismuotoja. Henkiset voimat toimivat kulissin tai verhon takana koordinoiden universumia varmistamaan, että ennalta määrätyt kohtaamiset ja tapahtumat tapahtuvat. Universaali energia, Lähde tai Jumala johtaa yhteensattumia ja synkroniaa, ja niitä organisoivat edelleen kunkin omat henkiset oppaat ja enkelit, jotta jokaisella on tilaisuus täyttää oma kohtalonsa. Kun oma värähtelytaajuus kohoaa ja meissä on korkeampaa energiaa, kuljemme oikeaa polkuamme pitkin.

Parantumisen laki

Valo on energiaa. Fyysinen kehomme on sielumme monien elämien aikaisen tietoisuuden energian ja värähtelyn rakentama. Olemme täällä kokeaksemme elämää fyysisessä ihmiskehossa. Sielumme ja Korkeampi Minämme ovat valinneet joitakin fyysisiä piirteitä jo ennen syntymäämme. Ne voivat vaikuttaa fyysisiltä rajoituksilta. Alempi minämme tekee hetkestä toiseen muita valintoja.

Maan matalassa ulottuvuudessa on kaksi perustunnetta: pelko ja rakkaus. Kun vastustamme peläten jo ennalta valittuja kokemuksiamme, luomme tukoksia mentaaliseen, emotionaaliseen ja henkiseen kehoomme. Se aiheuttaa lopulta fyysisiä sairauksia ja epämukavuutta (disease / dis-ease). Tiukat ja joustamattomat uskomukset ja henkiset asenteet aiheuttavat sekä fyysistä että mielen jäykkyyttä. Jos pidämme fyysistä kehoamme tai jotakin sen osaa tai elintä kauan jännittyneenä, ajan mittaan ilmenee jotakin fyysistä haittaa. Kielletyt ja tukahdutetut tunteet pysyvät kehossa, kunnes ne manifestoituvat fyysisinä sairauksina. Kun kieltäydymme tiedostamasta henkistä itseämme, estämme korkeampaa (taivaallista) energiaa itsessämme ja lopulta fyysinen kehomme kuihtuu pois. Paikallaan seisova energia aiheuttaa kaikkia sairauksia. Silloin kun tunnemme onnellisuutta ja sisäistä iloa, soluissamme virtaa rakkaus (rakkauden energia) ja kehomme vastaa siihen terveydellä.

Rakkaus on korkean värähtelytaajuuden energiaa, joka pitää kehomme puhtaana ja vapaasti virtaavana. Kaikki pelon manifestaatiot edustavat matalaa energiaa ja ne estävät positiivisen energian tai ”chin” virtaamista. Tämä rakkauden energia tai chi on samaa universaalia elämänenergiaa, jota välitetään reikihoidossa.

Paranemista tapahtuu, kun korkeataajuuksista energiaa virtaa kehon läpi muuntaen samalla sairautta aiheuttanutta matalaa energiaa. Ennen toisen ihmisen energiaan sekaantumista täytyy aina pyytää lupa. Siihen on useita syitä:

1) Toisen ihmisen sairaus voi palvella häntä jollakin tavalla riippumatta siitä, pitääkö hän tilanteestaan. Kyseessä saattaa olla karminen oppiläksy, jonka hän tarvitsee oppiakseen siitä jotakin.
2) Sairaus voi olla hänen karmaansa, ja jos hän ei ole oppinut itselleen tarjottua oppiläksyä, en palvelisi hänen kasvuaan hoitamalla ja ehkä jopa parantamalla sen.
3) Ei ehkä ole hänelle oikea aika parantua. Hänen sielunsa tietää, onko vai ei.
4) Hänellä saattaa olla ennalta luotu henkinen sopimus, että joku toinen ihminen auttaa häntä paranemaan.
5) Ei ole minun asiani päättää, mikä on tai mikä ei ole toiselle ihmiselle korkein hyvä.

Voin kertoa esimerkin omasta elämästäni, jossa olen tullut siihen tulokseen, että jo alle parikymppisestä saakka eri tavoin oireilleet käteni palvelevat minua, vaikka en ole toisaalta pitänyt siitä, että ne rajoittavat sitä mitä voin harrastaa paljon tai mitä pystyn tekemään työkseni. Olen menestynyt opinnoissani erittäin hyvin jokaisella alalla, jota olen kokeillut, mutta käteni asettavat rajat sille, pystynkö harjoittamaan koulutusteni mukaisia ammatteja. Kyynärpäissäni on rakenteellinen poikkeama, joka aiheuttaa väärinliikkumisellaan ylimääräistä rasitusta, mistä seurasi vuosituhannen vaihteessa lopulta tenniskyynärpää samanaikaisesti molempiin käsiin, kun työskentelin leipomossa kaulauskoneella kuukauden ajan. Samaan tapaan rasittuvat herkästi myös sormien ja ranteiden alueet, joten työni pitää olla melko ”kädetöntä” sikäli, ettei se saa sisältää yksipuolista toistoa edes tietokoneella kirjoittamisen muodossa. Kaikki käsiä rasittavat fyysiset työt ja myös tietokoneella tehtävä työ toimistossa on minulta poissuljettu. Olen aina pian sairauslomalla, jos teen sellaisia työkseni. Mitään korjattavissa olevaa vikaa ei ole kuitenkaan löytynyt lääkärillä käydessäni. Rasituksen pitäminen vähäisenä tai sopivalla tasolla ja lisäksi itse tekemäni energiahoito reikin muodossa auttaa pitämään ne käyttökuntoisena, jotta pystyn kirjoittamaan jonkin verran kotona tietokoneella, neulomaan hieman puikoilla (kunhan en tee sitä joka päivä enkä kauan kerrallaan), soittamaan ajoittain jonkin verran pianoa (sama rasitusherkkyys kuin muussakin käsiä rasittavassa tekemisessä) ja elämään muuten tavallista arkielämää kotona.

Olen miettinyt elämäni aikana paljonkin, miksi sain tuollaiset huonot kädet. Voisin selvästikin valita pääni toimivuuden puolesta hyvin monista aloista, koska missään koulutuksessa ei ole ollut vaikeuksia, ja kuitenkin fyysisen kehoni rasituksen sietokyky on niin heikko, että se rajaa lähes jokaisen ajattelemani ammatin minulta pois. Tilanne palvelee kuitenkin hyvin käsillä tehtävää energiahoitoa toisillekin, ja pystyn välittämään informaatiota omaan tahtiini kirjoittamalla. Minulla on energiahoitajalle ja jonkinlaiselle henkiselle oppaalle sopiva fysiikka. Juuri muuhun tämä ei sovikaan. Ehkä tuo onkin tehtäväni tässä elämässä. Ainakin oma henkinen kehitykseni on ollut nopeaa sen jälkeen kun olen tiedostanut asian, ja minua motivoi tällä tavalla yhteisölle hyödyksi oleminen. Tämä on toki hieman tarpeettomankin jännää yrittäjyyden muodossa, koska en erityisesti nauti taloudellisesta epävarmuudesta, mutta toisaalta työ motivoi paljonkin ja tuntuu omalta.

Jos ei ole mahdollista pyytää toiselta lupaa, voi käyttää omaa intuitiota ja virittäytyä hänen Korkeamman Minänsä tasolle ja kysyä. Kun lupaa pyydetään tällä tavalla mielen tasolla, vastaukseksi saadaan havaittavissa oleva vaikutelma, onko apu sopivaa vai ei. Jos vaikutelma on kieltävä, silloin ei tule lähettää minkäänlaista hoitoa.

Hätätilanteessa, jossa toinen ihminen on loukkaantunut, ei pidä epäröidä avun tarjoamisessa. Parantava energia virtaa lävitsemme, jos tilanne vaatii sitä.

Henkinen parantuminen

Parantumisen laki sisältää useita alakohtia. Niistä ensimmäinen on henkinen parantuminen.

Kun ihmiset omistautuvat ”parantajiksi” (healers), he virittäytyvät korkeampaan energiaan (taivaalliseen) henkisellä harjoituksella, jota on esimerkiksi meditaatio, henkilökohtaisella kehityksellä ja ”oikeanlaisella elämällä”. Tämä sallii heidän toimia kanavina korkean värähtelytaajuuden energialle, joka kulkee ihmisen fyysisen kehon solujen läpi. Reikin tapauksessa Reiki masterin tekemä viritys avaa kanavaksi tälle energialle. ”Oikeanlainen elämä” voi olla hyödyksi sen jälkeen.

Elämäntavan yhteydessä voin mainita, että itsestäni tuli Reiki 2 -kurssin kohdalla vegaanisesti syövä, mille on pohjia myöten ajatellen useita eri syitä, mutta niistä yksi on se, että kasvisten oma värähtelytaajuus on korkeampi kuin lihan, kalan ja niiden tuottamien oheistuotteiden (maito, kananmunat, mäti jne.). Ihminen on sitä mitä hän syö. Hän ottaa syödessä itsensä osaksi syömiensä ruoka-aineiden energian, ja jos se on matalaa, mistä ääriesimerkkinä voi mainita ahtaassa tilassa nopeasti tehotuotetun broilerin, se voi vaikuttaa omaa energiaani laskevasti varsinkin, jos en ole tietoinen siitä että niin voi käydä. Uskon, että kiitollisuudella syöden siunaa kaiken sen mitä syö, jos niin välttämättä haluaa, mutta en ole kokenut sitä itselleni enää oikeaksi. Toinen syy on reikin kasvattama myötätunto kaikkea elävää kohtaan.

Kun energiahoitaja (englanniksi ”healer”) on itse puhdas ja kirkas kanava, ihmeitä voi tapahtua ja hoidon vastaanottava ihminen käyttää saamansa energian sinne, missä tarvitsee sitä eniten.

Usko parantumisessa

Parantaja tai hoitaja kanavoi korkeaa (taivaallista) energia, mutta parantavan energian aktivoi kuitenkin siihen uskomisen voima.

Kaukoparantaminen

Valoa voidaan lähettää toiselle ihmiselle parantumisen avuksi aikomuksen, henkisen parantamisen tai rukouksen avulla. Lisään reikin harjoittajana tähän listaan energiahoidot, joita voidaan tehdä myös kaukohoitona.

Magneettinen parantaminen

Jos jollakin ihmisellä on ylimääräistä henkilökohtaista energiaa, sitä voidaan käyttää muuntamaan muiden ihmisten elämässä esteenä olevia matalampia energioita. Energiaa voidaan kohottaa tanssimalla, rituaalein tai laulamalla. Koska tämä ei ole ns. taivaallista energiaa, parantuminen ei ehkä kestä, ellei se satu aktivoimaan vastaanottajansa omaa henkilökohtaista itseparantumismekanismia.

Reikihoitaminen (Reiki healing)

Hoitajat on viritetty korkean värähtelytaajuuden universaaleihin symboleihin. Tämä muistuttaa hiukan television virittämistä. Reikiin viritettynä tuon tähän maailmaan korkeaa energiaa hoitaakseni sekä itseäni että muita.

Enkeliparantaminen

Enkeliparantaminen muistuttaa henkistä parantamista, mutta enkelit vievät siinä sekä hoitoa antavan että saavan ihmisen Lähteen tai Jumalan luo. Mahdollisuudet ovat rajattomat.

Luontaisparantaminen (Natural healing)

Homeopatia, akupunktio, kristalleilla parantaminen, yrtit, ravitsemushoidot ja useimmat luontaisterapiat toimivat kaikki suuntaamalla sairaan ihmisen energiajärjestelmää uudelleen ja puhdistamalla hänestä tukoksia korkean värähtelytaajuuden energialla. Ne stimuloivat myös ihmisen omaa paranemiskykyä.

Ihmisten tietoisuus on kohoamassa niin, että ylemmät chakrat tai henkiset energiakeskukset, ovat avautumassa. Yhä useammat ihmiset tuntevat nykyisin vetoa parantamista kohtaan.

Paraneminen tapahtuu, koska valo muuntaa sairauden matalampia värähtelytaajuuksia korkeammiksi.

Puhdistuksen laki

Fyysistä kehoa ympäröi auraksi nimitetty energiakeho. Jos ihmisen perusolemus on puhdas, hänen auransa näyttää valtavalta kirkkaalta valolta, joka ympäröi ja suojaa häntä. Jos ihmisellä on ratkaisemattomia asioita, ne näkyvät aurassa likajälkinä tai varjoina. Sairaan tai shokissa olevan ihmisen aura saattaa olla rakenteeltaan suortuvamainen tai se voi jopa puuttua kokonaan, kun taas hyvin negatiivista ihmistä ympäröi tumma tai raskaanoloinen aura.

Kun aura on täysin kirkas ja puhdas, mikään ei vahingoita häntä. Mikään negatiivinen energia, negatiivinen henkilö tai negatiivinen tilanne ei silloin pysty läpäisemään hänen auraansa. Pelko sen sijaan päästää auran sisäpuolelle kipua ja tuskaa, vahinkoa ja/tai vaaroja. Auran puhtaus sen sijaan antaa turvallisuutta.

Mitä enemmän kehitymme, sitä kirkkaampi valokeila meihin kohdistuu, jotta likaiset pisteemme tulisivat paljastetuiksi. Kun joku palvelee meitä osoittamalla meille aurassamme olevia negatiivisia pisteitä, nimitämme sitä ”nappiemme painelemiseksi” eli ärsyttämiseksi. Pidämme sellaisia ihmisiä usein ”hankalina” tai ”haastavina”.

Paheksuminen, loukkaantumisen tunteet ja viha muodostavat automaattisesti auraan tummia laikkuja, kuten tekevät mitkä tahansa synkät tunteet, esimerkiksi mustasukkaisuus, ahneus ja kateus. Nämä tummat laikut vetävät elämään haasteita, jotta kiinnittäisimme huomiomme asioihin, jotka meidän pitäisi hoitaa.

Maa, ilma, vesi ja tuli ovat erinomaisia puhdistajia. Avojaloin ruohikolla käveleminen sallii negatiivisten energioiden kulkea jalkateristämme maahan, missä Äiti Maa puhdistaa ne.

Oleskelu ulkona tuulessa selventää päätä ja kirkastaa ajatuksia. Tuulenvireessä käveleminen puhdistaa ja kirkastaa auraa.

Uiminen varsinkin suolaisessa vedessä (meressä) pesee auran puhtaaksi. Kylpyveteen laitetulla merisuolalla on sama vaikutus. Jos käytettävissä ei ole merivettä eikä kylpyammetta, suolasaippua suihkun yhteydessä iholle siveltynä sopii myös.

Tuli on kaikkein tehokkain puhdistava elementti. Vanhojen valokuvien, kirjeiden ja esineiden polttaminen muuntaa muistoissamme kyteneen negatiivisuuden, ja vaihtaa meitä ympäröivää energiaa. Tuollaiset vanhat tavarat voi myös haudata maahan, mikä toimii myös puhdistajana.

Auralla on värinsä (tai värejä), hajunsa ja makunsa. Se voi tuntua paksulta ja sakealta, sileältä, raskaalta tai kevyeltä. Jos se on samea, haiseva ja/tai se on ratkaisematta jääneiden tunteiden painostama, lähetämme itsestämme ulospäin synkkää energiaa. Vain ihmiset, joilla on samanlainen aura ja synkkä energia, tuntevat olonsa mukavaksi tällaisen ihmisen läheisyydessä.

Aivan sama ei päde kirkkaan, puhtaan ja suuren auran omistaviin ihmisiin. He vetävät todennäköisemmin puoleensa kaikenlaisia auroja omistavia ihmisiä sekä lisäksi eläimiä (tai ne saattavat myös arastella) aivan kuin kirkas valo vetää puoleensa hyttysiä pimeänä iltana. Negatiivinen energia voi hakea heistä itselleen kirkkautta ja toimia ns. energiavampyyrina. Suuri ja kirkas aura kuitenkin suojaa omistajiaan. Olo voi tietysti olla epämukava negatiivisten energioiden ja ihmisten lähellä.

Ärtyisyys on varma merkki siitä, että aura kaipaa puhdistamista. Kaikki riippuvuudet ovat käyttäytymistä, jota toistamme tukahduttaaksemme luonnollisia tunteitamme. Tällaista käyttäytymistä voi olla ylensyöminen tai ns. tunnesyöminen, pakonomainen rahan kuluttaminen, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet jne. Kaikenlainen negatiivinen käyttäytyminen. Liika alkoholi, tupakointi ja huumeet saastuttavat auraa. Auramme tulee tarvitsemaan puhdistamista, jos kiroamme, sanomme tai ajattelemme toisista ihmisistä epämiellyttäviä asioita, pidämme kiinni vihasta, tuskasta, syyllisyyden tunteesta, paheksunnasta, ahdistuneisuudesta ja huolesta, harjoitamme kehoamme liian vähän, elämme fyysisen lian ja/tai sekasotkun keskellä, syömme epäterveellisesti ja teemme liikaa töitä.

Lukkiutuneet tunteemme täytyy vapauttaa aurasta, jotta siitä tulisi puhdas. Sen tekemiseksi voi käyttää valoa. Kirkkaan valkoisen valon visualisoiminen ympärilleen tai valosuihkun alla oleminen ovat eräitä tapoja puhdistaa itseä valon avulla.

Jos haluamme kulkea henkistä polkua pitkin, auran puhdistaminen on välttämätöntä. Sen on oltava kirkas, hyvältä tuoksuva, kevyt ja kauniissa väreissä loistava. Kun aura on puhdas, kevyt ja vaalea, enkelit ja kehittyneemmät henkiset oppaat hakeutuvat läheisyyteemme.

On tullut aika, että planeettamme puhdistetaan, jotta se voisi kohota korkeampaan ulottuvuuteen. Atlantiksen aikoina Maan ympärille energiakommunikaatiojärjestelmäksi asetetut ley-linjat* sisältävät kolmannen ulottuvuuden värähtelyä, joka on melko matalaa. Ne ovat ikään kuin sähköverkko, joka asetettiin maanpinnan alapuolelle. Jotkut linjoista ovat rikkoutuneet, jotkut ovat päätyneet negatiivisten energioiden haltuun ja muutamat niistä ovat pysyneet puhtaina ja koskemattomina. Nämä vanhat ley-linjat täytyy korjata ja puhdistaa. Sitä voi tehdä meditaatiossa. Koko ley-linjojen vanha energiajärjestelmä on tulossa nykyisin jo vanhanaikaiseksi. Se on kuitenkin yhä tärkeä niille, jotka eivät ole omaksuneet vielä itselleen korkeampia energian värähtelytaajuuksia.

*Ley-linjoiksi (ley lines) sanotaan kilometrien mittaisia suoria linjoja erilaisten maamerkkien, uskonnollisten paikkojen ja ihmisen aikaansaamien muinaisten rakenteiden välillä. Nämä linjat muodostavat kohteiden välisiä reittejä, joilla jotkut uskovat olevan henkisiä tai mystisiä ominaisuuksia. Aiheesta voi lukea lisää esimerkiksi täältä: https://futuremaps.com/blog/ley-lines

Maan ylle sijoitetaan nykyhetkellä jo uutta verkostoa, joka sisältää viidennen ulottuvuuden värähtelytaajuuden. Koska näissä uusissa linjoissa virtaa korkeaa energiaa, ne tarvitsevat ihmisiä, joilla on korkeampia henkisiä pyrkimyksiä ja aikomuksia, ja jotka keskittyvät niihin lähettäen rauhan, valon ja inspiraation energiaa niihin. Osa ns. valotyöntekijöistä tekee myös tällaista ley-linjatyötä.

Henkisen energiakeskuksemme väri on puhtaan valkoinen. Viidennen ulottuvuuden sydänchakra on tämä henkinen energiakeskuksemme. Voimme tehdä seuraavia asioita puhdistaaksemme Maa-planeettaa valmiiksi viidennelle ulottuvuudelle:

1) Visualisoida mielessämme valoa ja rakkautta virtamaan ley-linjojen verkostoa pitkin maanpinnan alapuolella.
2) Visualisoida korkean värähtelytaajuuden valoa ja rakkautta virtaamaan ley-linjojen verkostoa pitkin maanpinnan yläpuolella.
3) Sulje silmät ja pyydä valkoista valopilaria tulemaan alas universumista ja lävitsesi sekä edelleen Maan keskipisteeseen saakka.
4) Visualisoi valopilari laajentumaan ja pyydä, että kaikki mitä se koskettaa, kirkastetaan ja suojataan.

Perspektiivin laki

Aika ei ole lineaarista, vaan hyvin todentuntuinen kolmannen ulottuvuuden illuusio. Aikaa ei ole ylempänä kuin kolmannessa ulottuvuudessa, jota Maa-planeetta nykyisellään edustaa.

Ihmisen mielentila muuttaa havaintoa ajasta. Aika matelee onnettomana tai tylsistyneenä. Aika tuntuu pysähtyvän pelon vallassa. Aika tuntuu nopeutuvan ollessamme onnellisia, innoissamme ja kiinnostuneita. Mitä matalampi värähtelytaajuus, sitä hitaammin aika tuntuu kuluvan. Korkean värähtelytaajuuden asioita tekevät ihmiset puolestaan kokevat ajan suorastaan kiitävän tai kokemus ajasta katoaa.

Aikaa voidaan siis hallita ja ylittää. Selväkykyjä omaavat ihmiset pystyvät virittäytymään menneisiin elämiin tai tulevaisuuteen. Eri ihmiset virittyvät siinä eri aikoihin. Unissamme siirrymme usein toisiin aikatodellisuuksiin. Selväkykyisiä ihmisiä menneeseen ja tulevaan katsomassa sekä ketä tahansa nukkuessaan uneksimassa yhdistää se, että poistumme silloin tästä Maan tiheästä kolmannesta ulottuvuudesta ja siirrymme vähintään neljänteen, joka on ns. astraaliulottuvuus.

Viidennessä ulottuvuudessa ei ole enää lainkaan kokemusta ajasta. Sinne siirtyminen edellyttää virittymistä puhtaan ja pyyteettömän rakkauden taajuudelle. Koska aikakokemusta ei tuolloin ole, vaan kaikki aika (mennyt, nykyhetki ja tuleva) ovat kerroksittain tässä ja nyt, on mahdollista nähdä ”menneeseen” ja ”tulevaan”, joskin tuleva on vain nykyisen energiamme tarjoamia potentiaalisia tuloksia. Ne muuttuvat hetkestä toiseen sen mukaan, minkä tasoista energiaa kulloinkin kannamme itsessämme. Tämän takia kukaan ei pysty ennustamaan meille luotettavasti tulevaisuuttamme. Ennustukset pohjautuvat vain kapeaan otokseen yhden hetken energiasta ja se pätee vain – ja silloinkin vain todennäköisyydellä eikä 100 % varmuudella – jos jatkamme elämää täsmälleen sillä samalla energialla. Muuttamalla omia ajatuksia, tunteita ja niiden myötä energiaamme positiivisemmaksi tai negatiivisemmaksi, muutamme samalla tulevaisuuttamme.

Kokokin riippuu havainnoijastaan. Kaikki näyttää lapsena suuremmalta kuin aikuisena. Keskellä yötä valtavalta ja ylittämättömältä vaikuttava ongelma näyttää toisinaan melko hallittavalta aamulla. Haaste on yhä sama, mutta oma perspektiivimme on muuttunut.

Selvänäköinen henkilö, joka näkee keijuja, haltijoita ja muita olentoja, havaitsee ja kokee universumin laajempaa versiota kuin joku toinen, jonka kolmas silmä on suljettu.

Negatiivisten entiteettien ahdistelemalla ihmisellä on hyvin erilainen perspektiivi kuin sellaisella henkilöllä, joka on tekemisissä enkelien ja muiden valo-olentojen kanssa.

Jokainen ihminen käsittelee haasteensa eri tavoin riippuen omasta tietoisuuden tasostaan. Kaikki riippuu omasta perspektiivistä. Tässä ei ole tuomintaa. On vain tietoisuus, että jokaisella on yksilöllinen todellisuutensa. Jos huomaamme tuomitsevamme jotakin tai joitakin ihmisiä, on aika tarkistaa omaa perspektiiviämme, jotta emme tuomitsisi.

Ihmiskunta tuomitsee tällä hetkellä itsemurhat. Ihmiset tuomitsevat ne pahoina tai heikkouden osoituksina. Korkeammasta perspektiivistä katsoen itsemurhan tekevä ihminen on vain joku, joka kaipasi enemmän rakkautta tai vastasi kutsuun palata ”Kotiin”. Kidutus voidaan käsittää pahaksi ja ilkeäksi, tai haluksi oppia myötätuntoa. Seksiä voidaan pitää epämoraalisena tai kaipauksena ilmaista rakkautta. Sota on kauheaa tai tilaisuus löytää itsestä rohkeutta ja voimaa. Voit pitää ”hirveää” ihmistä uhkana tai ihmisenä, joka on täällä opettamassa sinulle (tai laajemmalle joukolle) joitakin oppiläksyjä. Ärsyttävä ihminen palvelee minua tuomalla sivuun työnnetyt ja ratkaisemattomat tunteet tietoisuuteeni, jotta voisin tehdä niille jotakin rakentavaa. Hän muistuttaa minua omista epäilyksistäni, tuomitsevuudestani tai jostakin muusta. Joku sellainen joka vihastuttaa miljoonia ihmisiä (esim. Hitler), palvelee tarjoamalla oppiläksyjä kaikille, joihin hän vaikuttaa. Tämä kuulostaa varmasti vaikealta hyväksyä, mutta tällaisten henkilöiden kohdalla voi kuitenkin edes yrittää ajatella, mitä heidän teoistaan, niiden seurauksista ja toisten ihmisten kohtelemisesta voisi oppia.

Jokainen ihminen tulee kokemaan elämänsä aikana sarjan erilaisia ”initiaatiotestejä”, joiden tarkoitus on vahvistaa ja paljastaa sisimmässämme olevaa valoa. Testejä kannattaa ajatella oppiläksyinä tai siunauksina, vaikka ne voivat tuntua vaikeuksilta ja haasteilta. Joskus myös se on lopulta siunaus, että emme saa sitä mitä jossakin vaiheessa eniten halusimme. Tilalle tulee myöhemmin jotakin parempaa ja ymmärrämme jälkeenpäin, että aikaisempi pettymys olikin siunaus. Jokaisessa tilanteessa, niin uskomattomalta kuin se voi vaikuttaakin tässä sanottuna, on myös kiitollisuuden aihe. Hyvä-paha-arvoasetelmat ovat illuusioita, koska pohjimmiltaan kaikki vain on, eivätkä asiat ole siten itsessään hyviä tai pahoja. Kukin on valinnut elämäänsä erilaisia oppiläksyjä (ja syntymänsä jälkeen unohtanut vaikuttaneensa itse niiden valintaan), ja ne ovat tulleet elämäämme siksi, että ne ovat olleet silloin juuri sitä, mitä sielumme on tarvinnut laajentaakseen kokemustaan.

Vasta omat määritelmämme hyvästä, pahasta tai jostakin muusta antavat asioille niiden merkityksen. Naapurin antama merkitys saattaa poiketa omastani, mutta se ei tee naapurin määritelmää vääräksi ja omaani ainoaksi oikeaksi. Jokaisen kokemus ja todellisuus on hänen omansa ja juuri se, mitä hän jostakin syystä juuri sillä hetkellä tarvitsee. Tämä ajatus on käsittämätön niin kauan, kuin emme pysty erottamaan egoa/mieltä sielusta ja sydämestä, emmekä usko muihin ulottuvuuksiin kuin tähän fyysisesti kokemaamme ja tieteen todistamaan arkitodellisuuteen, jossa koemme olevamme olosuhteiden uhreja ja tunnemme sen mukaisesti negatiivisesti vetäen lisää negatiivisuutta puoleemme.

Ihmisellä on itsessään kyky muuttaa elämänsä olosuhteita. Korkeammat energian värähtelytaajuudet muuntavat aina matalampia korkeammiksi. Ymmärtämällä tehokkaaseen muutokseen vaikuttavia universaaleja maailmankaikkeuden lakeja meistä jokaisella on joka hetki mahdollisuus ja kyky vaihtaa ympäristöön heijastamamme värähtelyt korkeammiksi, ja tämän kautta vaihtuu koko elämämme energia, joka vaikuttaa edelleen ympäristöömme, ympäristöstä toisten ihmisten kautta heidän ympäristöihinsä ja niin edelleen.

Kaikki värähtelee ja liikkuu tietyissä rytmeissä. Ne muodostavat vuodenajat, eri kehitysvaiheet ja atomit. Jokainen sykli heijastaa universumin säännönmukaisuutta. Tämän lain tuntevat mestarit tietävät, kuinka pysyä syklien negatiivisten vaiheiden yläpuolella. Se tapahtuu olemalla eräänlaisessa kiinnittymättömyyden tai kiintymättömyyden (non attachment) tilassa, jossa negatiivisuus ei pääse tunkeutumaan tietoisuuteen. Ulkoiset olosuhteet eivät vaikuta juurikaan mielentilaan. Omat ehkä haastavammat päivät tunnistetaan sellaisiksi kuin ne ovat, hyväksytään sellaisina kuin ne ovat vellomatta negatiivisuudessa, ja tehdään kulloisenkin tilanteen vaatimat asiat rauhallisesti.

Jokaisella meistä on ihmisaspektinsa, joka toimii vain pukuna tai naamiona korkeampien ulottuvuuksien taivaalliselle sielullemme. Vaikeutemme täällä Maassa jatkuvat siihen saakka, että näemme lopulta kirkkaan valon liekin (taivaallisuuden) kaikessa, myös kaikissa ihmisissä.

Kiitollisuuden laki

Kiitollisuus merkitsee sydämestä tulevaa kiitosta. Kun osoitamme kiitollisuutta, energia virtaa sydämestämme ja saa aikaan tietynlaisia reaktioita toisissa ihmisissä sekä koko universumissa.

Kun joku on täydellisen kiitollinen toiselle ihmiselle, kiitollisuutta vastaanottava ihminen tuntee kiitoksen energian ja tuntee sen takia iloa, ja haluaa antaa jopa enemmän. Kun lähetämme sydämestämme kiitokset universumille kaikista siunauksista, joita olemme saaneet osaksemme, taivaallinen energia vastaa rakastavasti antamalla vieläkin enemmän siunauksia. Sydämestä lähtevä kiitollisuus on avain runsauden saavuttamiseen. Se avaa universumin suuret varastot.

Tuomitsevuus ja arvosteleminen ovat kiitollisuuden ja arvostamisen vastakohdat. Aito kiitollisuus ja arvostaminen parantavat. Kun arvostamme jotakin ja olemme siitä kiitollisia, keskitymme siihen, minkä vuoksi se lisääntyy ja moninkertaistuu universaalin huomion lain mukaisesti.

Kun käsitämme, että tiellemme lähetetään haasteita, koska ne auttavat meitä kehittymään, muutamme asennettamme haasteita kohtaan.

Jokaiseen haastavaan tilanteeseen on kätketty oppiläksyn lahja. Tehtävämme on oppia se läksy ja arvostaa sitä, mitä se opetti meille. Haastetta kohtaan voi tuntea sen takia lopuksi kiitollisuutta.

Jos haluat elämästäsi tulevan onnellisempaa, terveempää ja enemmän runsautta sisältävää, pidä ”kiitollisuuspäiväkirjaa”. Kirjoita joka päivä sinne joitakin asioita, joista olet kiitollinen. Huomaat etsiväsi hyviä asioita kirjoittaaksesi ne sinne, ja sinusta tulee samalla automaattisesti positiivisempi ja arvostavampi.

Asenteita, jotka aktivoivat kiitollisuuden lakia:
– ole positiivinen ja arvostava
– pidä kirjaa siunauksistasi
– Ole iloinen. Kun hehkut onnellisuutta, arvostat sitä, mitä sinulla on. Muista ihmisistä hyvät asiat.
– keskity hyvään jokaisessa tilanteessa
– jaa kiitosta anteliaasti
– käytä kiitos-sanaa rehellisesti
– ole rakastava ja ystävällinen
– tiedosta oma upeutesi
– juhli elämää ja ole onnellinen

Siunausten laki

Kun siunaamme jotakin ihmistä, kutsumme universaalia siunausten lakia ja kohdistamme korkeaa taivaallista energiaa toiseen ihmiseen. Kun se tehdään aidosti tarkoittaen, universumin kirkas valkoinen valo kohdistuu siunattavaan henkilöön. Käden kohottaminen siunattavan henkilön suuntaan kohdistaa siunauksen häntä kohti.

Siunaus ohjaa positiivista energiaa kohteeseensa. Kun toivotamme aivastavalle läheisellemme englanninkielellä siunausta sanomalla ”bless you”, toivomme hänelle taivaallista energiaa, jotta hänestä tulisi taas terve.

Siunaa työtäsi, ja se tulee lisääntymään ja täyttymään ilolla. Siunaa ihmisiä ympärilläsi, ja heistä tulee iloisempia ja tyytyväisempiä. Siunaa kasvejasi, ja ne kasvavat suuriksi. Siunaa kotiasi, ja se pysyy rauhan paikkana. Siunaa kehoasi, ja siitä tulee sielullesi hieno temppeli.

Voit pyytää siunauksia yhtä hyvin toisille kuin itsellesikin. Siunaa jokaista ja täytä heidät taivaallisella energialla, ja sinä itse avaudut universumin siunauksille. (Oma huomautukseni: artikkelin alkuperäisestä kirjoittajasta poiketen asumme Suomessa emmekä englanninkielisellä alueella, jossa ”bless you” sanotaan huolettomammin ja myös ilman suoraa uskonnollista kontekstia. Suomessa siunauksen toivottaminen on omaksuttu oman käsitykseni mukaan pääasiallisesti uskonnollisten yhteisöjen edustajien käyttöön, jolloin toivotetaan Jumalan siunausta, ja monet muut kokevat sen helposti negatiivisena tietyn uskonnon tyrkyttämisenä. Koen sen siksi Suomessa epäluontevaksi muissa yhteyksissä. Esimerkiksi ilon ja valon toivottaminen tuntuu minusta täällä paremmalta ratkaisulta, jos oma sekä vastaanottajan viitekehys eivät ole uskonnollisia. Kukin ratkaisee tuon toki itse omalta osaltaan.)

Julistuksen / määräyksen laki (Law of decree)

Silloin kun käytämme julistuksen lakia, universumin mahti on sen takana. Vahvistuksia ja rukouksia toistetaan. Julistukset sen sijaan tehdään vain kerran.

Esimerkkejä julistuksista:

”Kutsun taivaallisella julistuksella, Jumalan/Lähteen nimissä ja armossa, violetin liekin muuntamaan nyt kaikki negatiiviset ajatukset, uskomukset, kaavan, olosuhteen, kiintymisen (johonkin) tai siteen, jonka olen luonut. Se on nyt tehty.”

”Määrään Jumalan ja kaiken valoa olevan nimissä ja armossa, että kaikki Maan taivaallista suunnitelmaa palvelemattomat valat joita on tehty tässä tai edellisissä elämissä, mitätöidään ja puretaan. Niin olkoon.”

”Kutsun nyt taivaallisella julistuksella, Jumalan/Lähteen nimissä ja armossa, puhtaan valkoisen valopilarin tuomaan pyyteetöntä rakkautta Maahan. Se on nyt tehty.”

Uskon laki

Usko on laadultaan niin korkeaa värähtelytaajuutta, että se ylittää alemmat lait ja tekee mahdottomasta mahdollisen. Uskominen mahdollistaa ihmeet.

Universaali uskon henkinen laki on yksinkertainen. Jos uskot täysin lopputulokseen, tapahtuu kuten on uskottu. Vaikka epäiletkin hieman, sallit itsesi luottaa absoluuttisesti taivaalliseen. Tiedät, että mikä tahansa onkin korkeimmaksi hyväksi, tapahtuu. Uskominen poistaa pelon. Uskominen tarkoittaa jatkuvaa oman sisäisen ohjauksen ja intuition kuuntelemista.

Sokea usko viittaa siihen, että luovumme omasta luottamuksestamme (intuition ja sisäisen ohjauksen seuraamisesta) perusteettomasti. Sokea usko on vain toivomista.

Itseluottamus on uskoa itseen. Kun perustana on hyvä itsetunto, ihminen on toisille rentoa ja helppoa seuraa. Kukaan ei pysty horjuttamaan häntä, koska hän luottaa omiin kykyihinsä ja siihen mitä hän on, ja muut luottavat sen tuloksena intuitiivisesti häneen.

Usko on menestyksen, manifestaation, rukouksen ja julistuksen perusta. Kun ihminen uskoo visioonsa, sen täytyy menestyä. Usko on suurin olemassa oleva voima.

Armon laki

Taivaallinen armon laki purkaa karmaa, luo ihmeitä ja se voi muuttaa ainetta. Sielumme on hyväksynyt tilaisuuden inkarnoitua tälle planeetalle oppiakseen ja kokeakseen tunteita sekä kokeakseen fyysisen kehon. Meillä on myös vapaa tahto luoda omaa elämäämme paikassa, jossa jokainen ajatus, sana ja teko manifestoituvat.

Voimme kutsua universaalia armon lakia muuttamaan velkojamme, vaihtamaan tunteitamme, parantamaan ihmissuhteita ja fyysistä kehoa – mutta meidän pitää olla myös valmiita vastaanottamaan armoa. Olemme luoneet itse kaikki tilanteemme omalla tietoisuudellamme, ja meidän täytyy oppia tarkoitetut läksyt ennen kuin pyydämme armoa.

Voimme tarjota toisille armoa myötätunnon, armollisuuden, empatian, anteeksiannon ja pyyteettömän rakkauden avulla. Aina kun avaamme sydämemme toiselle, vastaanotamme itsekin taivaallista rakkautta. Myötätunto, empatia, armo, pyyteetön rakkaus ja anteeksianto ovat taivaallisia ominaisuuksia, jotka tuottavat armoa. Aina kun avaamme sydämemme myötätunnolla, meistä säteilevä rakkaus antaa jollekin toiselle armoa. Voi tapahtua asenteen muutos tai syvällä olleen pelon poistuminen tai jopa fyysinen paraneminen. Mitä enemmän armoa tarjoamme, sitä enemmän saamme sitä itse.

Anteeksiantavuus on toinen taivaallinen ominaisuus, joka purkaa ja muuntaa negatiivista energiaa ja tukoksia. Emotionaalinen, asenteellinen ja fyysinen paraneminen voi olla tuloksena sekä antajalle että saajalle. Armo sallii paranemisen tapahtua, koska rakkauden korkea värähtelytaajuus muuntaa kivun ja pelon matalia värähtelyjä.

Luomme asenteillamme karmaa. Kaikki huonot tunteet ja kiistat ovat egoististen asenteiden karmisia seurauksia. Kun olet lopulta valmis ymmärtäväisyyteen ja myötätuntoisuuteen tai olet valmis antamaan anteeksi, enkelit johdattavat sinut jonkun tai jonkin tilanteen luo, jotka auttavat purkamaan karmasi.

Enkelit työskentelevät armollisesti ja ne kuiskaavat meille miten tulisi ajatella, tehdä tai sanoa, jotta ratkaisisimme negatiivisen karmamme. He yrittävät auttaa meitä antamaan pahat tekomme anteeksi ja purkamaan karmavelkaamme.

Mitä enemmän avaamme sydäntämme toivottamaan muukalaiset tervetulleiksi, päästämään irti vihasta, huolehtimaan sairaista ja vanhuksista, nälkäisistä ja kodittomista, sitä enemmän armoa virtaa planeetallemme. Joka kerta kun rukoilemme toisen puolesta tai autamme jotakin toista ihmistä rakkaudella, planeetallemme tulee lisää taivaallista valoa.

Universaali armon laki on taivaallinen armo, joka vapauttaa ihmiset.

Ykseyden laki (Law of One)

Tämä laki tarkoittaa, että meidän tulee hyväksyä kaikki ja jokainen sellaisina kuin ne/he ovat – tuomitsematta. Tähän sisällytetään myös oma itsemme. Kaikkia tekoja ei tarvitse pitää hyvinä, mutta sielu niiden tekojen takana vain on, ja voimme katsoa siihen kaiken muun ohi sekä oppia tilanteista sen, mitä niistä on opittavana.

Koemme Maassa pimeyttä ja valoa. Se on kahtiajakoisuutta, joka seuraa Maassa kokemastamme vapaasta tahdosta. Viidennestä ulottuvuudesta alkaen on pelkästään valoa ja rakkautta, ja voimme kokea tätä ulottuvuutta omassa elämässämme riittävän korkeassa energiassa ollessamme joko hetkellisesti tai pysyvämmin, mutta Maa kokonaisuutena on tällä hetkellä kolmannen ulottuvuuden paikka. Missä tahansa olemmekin, kaikki on kuten sillä hetkellä pitääkin. Kaksijakoisuus on vain oppimiskokemus, jotta voisimme kasvattaa omaa valoamme.

(Kirjoittanen joskus myöhemmin lyhyehkön erillisen tekstin noista ulottuvuuksista, joihin on viitattu tässä tekstissä ja muistaakseni myös aikaisemmissa artikkeleissa. Nämä ulottuvuudet eivät ole fyysisiä paikkoja jossakin alempana tai ylempänä tai muualla, vaan tietoisuuden tasoja., jolloin erilaisessa energiassa ollessa eletään erilaisissa tietoisuuksissa. Voimme kokea täällä eläessämme vaihdellen sekä kolmatta, neljättä että viidettä ulottuvuutta riippuen siitä, millä tasolla tietoisuutemme on; miten asennoidumme kaikkeen ja mitä tunnemme.)

Kun elämme ykseyden lain mukaisesti, luomme siltoja etsimällä toisistamme yhtäläisyyksiä. Aivan kuten sinut kutsuttiin tänne Maahan oppimaan, niin kutsuttiin myös kaikki eläimet ja kasvit. Kaikki ovat täällä oppimassa ja kehittymässä eteenpäin. Minulle on annettu oikeus omaan ”tilaani” aivan kuten eläimilläkin on oikeus omaan reviiriinsä.

Jos keittiösi on muurahaisten valtaama, puhuttele ensin muurahaisten Korkeampaa Minää tai ylisielua, ja muistuta niitä että tämä on sinun aluettasi. Pyydä niitä siirtymään puutarhassasi olevalle pölkylle tai johonkin muuhun turvalliseen paikkaan ulos. Jos ne jättävät kaksi varoitusta huomioimatta, kerro sitten niille, että joudut palauttamaan ne Valoon, jos ne eivät kunnioita tilaasi. Jos ne ovat kotisi ulkopuolella, sinulla ei silloin ole oikeutta tappaa niitä. Kotonasi on, jos ne eivät kunnioita tilaasi.)

Edellä mainittu ohje on mielenkiintoinen. Olen omaksunut tänä kesänä ensimmäistä kertaa itse sellaisen asennoitumistavan, että en vahingoita asuntooni tulevia hyönteisiä, jos ne eivät vahingoita minua. Jos vahingoittavat, olen ajatellut mielessäni, että silloin joudun valitettavasti palauttamaan ne Valoon, mutta en tee sitä mielelläni enkä turhaan. Päästän ne ulos ja annan niiden olla muuten rauhassa. Monet hyönteiset ovat menneet omatoimisesti ulos. Tänä kesänä on kuulemma runsaasti ampiaisia, mutta en ole nähnyt tällä alueella montakaan. Itikoita sen sijaan on kyllä tullut sisälle ja itikka on pyörinyt useina iltoina nukkumaan menoaikaani makuuhuoneessani, mutta ei erityisesti minun ympärilläni eikä yksikään täällä sisällä ole havaintoni mukaan pistänyt minua. Olen vain sammuttanut jonkin aikaa yölampun valossa luettuani valon ja itikka on hiljentynyt sen jälkeen itsestään. Minua ei ole havaintoni mukaan pistetty myöskään nukkuessani. Minkäänlaisia oireita ei ainakaan ole ollut kertaakaan tänä kesänä. Olen kokenut aikaisempaan verrattuna hyvin erilaiseksi sen, että samassa huoneessa lentävä itikka on voinut olla kanssani tunnin tai pidempäänkin silloin, kun yövalo on vielä palanut, mutta se ei ole pyrkinyt laskeutumaan iholleni eikä pistämään, ja tätä on tapahtunut lukuisina iltoina tänä hellekesänä, jolloin ikkunoita on täytynyt pitää kuumuuden takia auki aamuyöhön saakka. Yhtään itikkaa ei ole tarvinnut tappaa, koska ne ovat antaneet minun olla rauhassa. Aikaisempien vuosien kokemus on toisenlainen.

Kunnioita puita ja kasveja kertomalla niille, että aiot karsia tai koulia niitä. Toimi aina ja kaiken kanssa niin, että et vahingoita.

Kaikki universumissa on yhteydessä kaikkeen. Kaikki mitä sanomme, teemme ja ajattelemme vaikuttaa energian kautta toisiin ja kaikkeen ympärillämme, koska kaikki on energiaa ja eri energiakentät osuvat toisiinsa. Me kaikki olemme myös yhteydessä kaiken Lähteeseen ja sen kautta kaikkeen mitä on.

Kun ymmärrät Ykseyden lain, hyväksyt oman taivaallisuutesi. Alat kuunnella intuitiotasi ja sinusta tulee oman elämäsi kanssaluoja.

Rakkauden laki

Walmsleyn artikkeli ei mainitse tätä lakia, mutta halusin lisätä sen loppuun, koska se on mainittu joissakin toisissa lähteissä ja se päättää hyvin tämän neliosaisen artikkelisarjan.

Meistä jokainen on luotu Lähteen peilikuvaksi ja Lähteen tai Jumalan olemus on rakkaus. Meidän on siten tarkoitus olla Rakkaus joka hetki, edustaa Lähteen ominaisuuksia, ja auttaa koko maailmankaikkeuden jatkuvaa tietoisuuden laajentumista osina laajaa yhtenäistietoisuutta.


 

Katrina Lumikallio

8/2018

2018-08-17T18:16:24+03:00 17.08.2018|